Aequitas | Wydział Prawa i Administracji

Aequitas

środa, 26 lutego 2014 roku, 12:59

Aequitas to czasopismo będące swoistą hybrydą studenckiego zeszytu naukowego i periodyku zawierającego prace wyłącznie wybitnych naukowców. Półrocznik ma charakter interdyscyplinarny. W pierwszym numerze znaleźć można prace przedstawicieli nauk prawnych, nauk politycznych, a także nauk historycznoprawnych poruszających przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko rozumianymi prawami człowieka. Aequitas (łac. słuszność) wydaje się w naturalny sposób kształtować profil czasopisma.


Serdecznie zapraszamy do publikowania!