Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG | Wydział Prawa i Administracji

Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG

środa, 7 maja 2014 roku, 11:15

Gazeta Wydziału Prawa i Administracji została powołana zarządzeniem Dziekana WPiA UG z dnia 31 maja 2010 roku, które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku. Pierwszy numer Gazety ukazał się 5 października 2010 roku, to jest dokładnie w czterdziestą rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UG.
Głównym zadaniem Gazety jest integrowanie środowiska akademickiego oraz promowanie Wydziału Prawa i Administracji UG w ośrodkach akademickich całego kraju, a także podejmowanie i rozpoznawanie problemów istotnych dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Redakcji lub publikacją własnych prac na łamach Gazety, proszone są o kontakt z Redaktorem Naczelnym (poczta elektroniczna: jakubszlachetko@gmail.com).

Zapraszamy do lektury!

Redakcja

 

Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UG

ISSN: 2082 - 2316