Redakcja | Wydział Prawa i Administracji

Redakcja

poniedziałek, 2 czerwca 2014 roku, 11:59

Redaktor Naczelny:
Jakub H. Szlachetko

Sekretarz Redakcji:
Jacek Wałdoch

Członkowie Redakcji:
Alicja Dżuryk

Marta Walendowska

Adam Brzoszczyk

Rafał Gajewski

Przemysław Juchum

Tomasz Sokołów

Arkadiusz Zygmunt

Izabela Kot

Jakub Słabicki