Wszechnica Prawnicza | Wydział Prawa i Administracji

Wszechnica Prawnicza

wtorek, 11 sierpnia 2015 roku, 14:40

„Wszechnica Prawnicza” jest rocznikiem wydawanym nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Przedsięwzięcie te, promujące prace badawcze dotyczące poszczególnych dziedzin oraz gałęzi prawa, pozwala na przedstawianie zmian i najnowszych tendencji zachodzących współcześnie w ustroju i funkcjonowaniu wszelkich instytucji prawa. Periodyk udziela swych szpalt autorom rozpraw, które opatrzone są streszczeniami obcojęzycznymi, prac drobnych i materiałów, a także autorom tekstów polemicznych i krytycznych, poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu nauki prawa.

Pierwsze, inauguracyjne wydanie, zatytułowane „In Mari Via Tua”, wydane zostało w lipcu 2015 r. Poświęcono je w znacznej części zagadnieniom z zakresu prawa morskiego oraz szeroko pojętej gospodarki morskiej. Numer wydano pod patronatem honorowym Pana Cezarego Grabarczyka, Ministra Sprawiedliwości RP, oraz Pana Andrzeja Seremeta, Prokuratora Generalnego RP.
Strona tytułowa nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści numeru pierwszego.

Kolegium Redakcyjne:
mgr Damian Jagusz, Redaktor Naczelny,
mgr Marta Cyrklaff, Sekretarz Kolegium,
dr Piotr Kitowski,
mgr Krystyna Warylewska,
mgr Michał Kowalski.

Rada Naukowa:
Jerzy Kozdroń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski,
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG,
dr hab. Wojciech Adamczak, prof. UG,
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG,
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska.

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

ISSN 2450-0283