Sprawy socjalne | Wydział Prawa i Administracji

Sprawy socjalne

sobota, 22 lipca 2017 roku, 13:30

PRAWO
(studia jednolite stacjonarne i wieczorowe)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION
(studia I stopnia stacjonarne)
EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND EU ADMINISTRATION
(studia I stopnia stacjonarne)

Elwira Lubińska pok. 2091
tel. 058 523 28 89
email: elubinska@prawo.ug.edu.pl

 

PRAWO
(studia jednolite niestacjonarne i II stopnia niestacjonarne)

ADMINISTRACJA
(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
KRYMINOLOGIA
(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE
(studia II stopnia niestacjonarne)

Iwona Grygiel pok. 2088

tel. 058 523 28 88
email: igrygiel@prawo.ug.edu.pl

 


 

WAŻNE !

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018 dla studentów przyjętych na I rok studiów można składać do 21.08.2017 r. w pokoju 2088 (Administracja, Kryminologia, Podatki i doradztwo podatkowe) oraz w pokoju 2091 (Prawo, European Business Administration).

Wioski do pobrania na stronie naszego wydziału i Uniwersytetu Gdańskiego. Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia o dochodach (jak do stypendium socjalnego). Student ubiegający się o przyznanie miejsca w konkretnym domu akademickim proszony jest o podanie racji uzasadniających przyznanie miejsca w tym konkretnym domu akademickim i dokumentacji potwierdzającej podniesione argumenty (np. zaświadczenie lekarskie etc.).

 


 

WAŻNE !

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych na II semestr w dziekanatach p. 2088 i 2091.

 


 

Lista wypłat stypendialnych - VI.2017r.

 Warto również odwiedzić strony: Sprawy socjalne Uniwersytetu Gdańskeigo oraz Działu Studenckich Spraw Socjalnych na której można znaleźć dalsze informacje na ten temat.