I rok | Wydział Prawa i Administracji

I rok

wtorek, 20 września 2016 roku, 10:40

Najważniejsze informacje dla studentów 1 roku w roku akademickim 2014/2015

Instrukcja logowania i informacje ogólne dot. PS (portalu studenta)

 


INFORMACJA  DOTYCZY  STUDENTÓW  STACJONARNEGO  I  WIECZOROWEGO PRAWA!

 

W dniu 30 września ( piątek ) 2016 r. odbędzie się wydawanie legitymacji studenckich,

podpisywanie umów oraz pozostałych dokumentów dla studentów Prawa stacjonarnego i Prawa niestacjonarnego wieczorowego.
Wydawanie dokumentów odbywać się będzie według kolejności alfabetycznej w Dziekanacie Prawa stacjonarnego pokój 2091.

Od litery A – F godz. 08.00 – 09.00

                G – K godz. 09.00 – 10.00

                L – P godz. 10.00 - 11.00

                R – S godz. 11.00 – 12.00

                T – Ż godz. 12.00 – 13.00

 

Wszelkie zaświadczenia wydawane będą przez cały miesiąc październik w godzinach pracy dziekanatu.

               Poniedziałek 09.00 – 13.00

               Wtorek           10.30 – 14.30

               Środa                  nieczynne

               Czwartek        09.00 – 13.00

               Piątek             09.00 – 13.00

 

 

                                                                           UWAGA !

Studenci, wpisani na I rok studiów w wyniku rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 mają obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP e – learning w terminie 30 dni od daty wpisania na kierunek studiów – jest to ich pierwszy termin. Drugi termin – poprawkowy ( niezależnie od daty przyjęcia na UG ) będzie udostępniony w okresie 30 dni od upływu terminu podstawowego. Każdy kolejny termin ( trzeci i kolejny ) będzie płatny 100 zł, a skierowania na kurs BHP, po uiszczeniu opłaty przez studenta, dokonywać będzie pracownik dziekanatu.

 

                                                                        UWAGA !

Studenci, wpisani na I rok studiów w wyniku rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 mają obowiązek przystąpienia do szkolenia bibliotecznego e – learning.

 

Strona z informacjami Dziekanatu : http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/struktura_wydzialu/dziekanat