Kierunki międzywydziałowe | Wydział Prawa i Administracji

Kierunki międzywydziałowe

piątek, 4 listopada 2016 roku, 13:37

Kierunki międzywydziałowe

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

studia II stopnia niestacjonarne

semestr ZIMOWY 2016/2017

I rok II rok
Plan zajęć
Plan zajęć
Plan zajęć
odbywających się na WZ
Plan zajęć
odbywających się na WZ
Zmiany do planu znajdują się w ogłoszeniach dla studentów na portalu studenta Zmiany do planu znajdują się w ogłoszeniach dla studentów na portalu studenta

 

Kierunki międzywydziałowe

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

studia I stopnia stacjonarne

semestr ZIMOWY 2016/2017

I rok II rok
Plan zajęć
Plan zajęć
Plan zajęć
odbywających się na WZ
 
Plan zajęć
odbywających się na WZ
Zmiany do planu znajdują się w ogłoszeniach dla studentów na portalu studenta Zmiany do planu znajdują się w ogłoszeniach dla studentów na portalu studenta

 

Kierunki międzywydziałowe

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

studia I stopnia niestacjonarne

semestr ZIMOWY 2016/2017

I rok II rok
Plan zajęć
Plan zajęć
Plan zajęć
odbywających się na WZ
 
Plan zajęć
odbywających się na WZ
Zmiany do planu znajdują się w ogłoszeniach dla studentów na portalu studenta Zmiany do planu znajdują się w ogłoszeniach dla studentów na portalu studenta