konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Konferencje

konferencja

pzW dniu 1 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych”.

konferencja

W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i prawo”. Organizatorem konferencji był Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania UKW.

konferencja

„Porównawcza konferencja naukowa prawa publicznego” odbyła się w dniach 20-27 marca 2017 roku w Hiszpanii. Jej organizatorami były: Zakład Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miejscem większości obrad była miejscowość Costa Calma na wyspie Fuerteventura.

konferencja

„Porównawcza konferencja naukowa prawa publicznego” odbyła się w dniach 20-27 marca 2017 roku w Hiszpanii. Jej organizatorami były: Zakład Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miejscem większości obrad była miejscowość Costa Calma na wyspie Fuerteventura.

konferencja
W dniu 7 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Konferencja naukowa pt.: "Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa".
Jej organizatorami byli pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego.
 
lam

W dniu 27 marca 2017 roku w ramach cyklu spotkań pt. „Dyploma(k)cja organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego odbył się w wykład otwarty profesora Wojciecha Lamentowicza pt. „Czy możliwa jest współcześnie dobra dyplomacja?”.

Profesor opowiedział o tajnikach dyplomacji w praktyce i podzielił się ze zgromadzonym doświadczeniem nabytym m.in. w roli ambasadora RP w Grecji i na Cyprze.

ESA

W dniu 18 marca 2017 roku, w siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu odbyło się sympozjum zorganizowane przez Europejskie Centrum Prawa Kosmicznego. W sympozujm udział wzięła mgr Paulina Topolska, pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG oraz członek Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z prawnymi aspektami eksploracji kosmicznej, NewSpace oraz międzynarodowej polityki kosmicznej.

 

Zielinski

ZielinskiW dniu 31 marca 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”.

Referaty dr. Michała Gałędka i dr Anny Klimaszewskiej na konferencji w Halle “Law, Legal Language, and Ideas of Justice in Poland: On the Consequences of Socio-Political Upheaval from the 18th to the 21st Century”.

Referaty dr. Michała Gałędka i dr Anny Klimaszewskiej na konferencji w Halle “Law, Legal Language, and Ideas of Justice in Poland: On the Consequences of Socio-Political Upheaval from the 18th to the 21st Century”.

Strony

Subskrybuj RSS - konferencja