konkurs | Wydział Prawa i Administracji

Konkursy

Cyceron

17 maja br. (środa) o godz. 13.15 w Audytorium A odbędzie się Konkurs Prawa Rzymskiego, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG.

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration MootW dniach 07- 14 kwietnia 2017 r. drużyna reprezentująca Uniwersytet Gdański (UG Vis Team) uczestniczyła w 24-tym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

im

imMiło nam poinformować o ogłoszeniu konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej, organizowanego przez Instytut Metropolitalny.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym.

Erasmus+

W dniach 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r. przyjmowane są wnioski w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy studentów na stypendia zagraniczne w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. O wyjazdy może ubiegać się każdy student Wydziału Prawa i Administracji UG, który wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (trzy i pięćdziesiąt setnych) oraz posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego, będącego językiem wykładowym programu studiów zagranicznych na uczelni, o wyjazd do której się ubiega. Poniżej szczegółowe warunki rekrutacji.

II ogólnopolski konkurs

II ogólnopolski konkurs  na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do wzięcia udziału w II ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji.

Konkurs

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na artykuł naukowy dotyczący zagadnienia:

Trybunał Konstytucyjny w Polsce anno Domini 2016

Młodzi alternatywni

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uruchomiło II edycję konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG. Bliższe informacje o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig . Zgłoszenia do Konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy konkursMIP@pgnig.pl

Temida

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego serdecznie zaprasza studentów I roku prawa (studia stacjonarne oraz niestacjonarne) na konkurs wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego.

Konkurs obejmuje jeden etap, na który składa się test jednokrotnego wyboru. Laureatami konkursu zostaną wszystkie osoby, które przekroczą próg 40 poprawnych odpowiedzi.

Z przyjemnością informujemy, że do drugiego etapu Konkursu o Indeks WPiA zakwalifikowanych zostało czternaście osób. II etap rozpocznie się 21 kwietnia 2016 roku (czwartek) w sali 2042, w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UG, o godz. 10.00 (prosimy uczestników o stawienie się z dowodem tożsamości). Przypominamy, że część ta będzie miała formę testu jednokrotnego wyboru z zakresu tematyki objętej przedmiotem konkursu (około 30 pytań). Komisja konkursowa wyłoni dziesięć najlepszych osób.

Zapraszamy studentów i Koła Naukowe z naszego Wydziału do wzięcia udziału w konkursie dla najlepszych studentów i kół naukowych o nagrodę „Czerwonej Róży 2016”.

Ostateczny termin składania dokumentów na konkurs upływa 15 kwietnia br. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana WPiA, pokój 2064.

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs