Practical English for Lawyers | Wydział Prawa i Administracji

Practical English for Lawyers

ŁK
wtorek, 4 października 2016 roku, 10:10

reklama

Wydział Prawa i Administracji UG oferuje wszystkim swoim studentom, doktorantom i pracownikom bezpłatny roczny kurs prawniczego języka angielskiego "Practical English for Lawyers", który odbywa się w formie e-learningu na platformie http://elearning.beck.pl/. Możliwość udziału w tym kursie to efekt współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwem C.H. Beck. Udział w kursie, a także jego pozytywne zakończenie, wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział. Poziom językowy kursu to B1/B2. Korzystać z kursu można w dowolnym czasie i trybie, gdyż nie ma w nim żadnych terminów zajęć. Można przejść cały kurs w dwa miesiące wakacji albo podzielić materiał na cały rok akademicki. Nie ma negatywnych konsekwencji nieukończenia kursu. Liczba miejsc na kursie nie jest ograniczona.

Zapisy studentów i doktorantów na kurs odbywają się począwszy od 24 września 2016 r. na portalu edukacyjnym UG "Mestwin" (https://pe.ug.edu.pl/). Zapisy dla pracowników polegają na wysłaniu maila na adres e-learning@prawo.ug.edu.pl z podaniem imienia, nazwiska i adresu email, na który mają przyjść dane dostępowe.

Zapisu na dany rok akademicki można dokonać w jednej z trzech tur:

  • do 10 października,
  • do 10 lutego,
  • do 10 czerwca.
Dostęp do kursu zostanie przyznany poprzez przesłanie na podany adres email danych dostępowych niezwłocznie po zakończeniu bieżącej fazy zapisów.

Dostęp w każdym przypadku będzie trwał wyłącznie do końca roku akademickiego, w którym nastąpił zapis.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-learning@prawo.ug.edu.pl.