Dziekanat | Wydział Prawa i Administracji

Dziekanat

wtorek, 20 września 2016 roku, 8:51
Kierownik Dziekanatu:

mgr Katarzyna Rynkowska
Pokój 2086
tel. (+48-58) 523 28 86, wew. 28 86,
fax: (+48-58) 523 28 87,
k.rynkowska@ug.edu.pl

Katarzyna Rynkowska


 

  

DŁUGOTRWAŁA, USPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ

 

Główny Specjalista ds. administracji:

mgr Grażyna Burian
Pokój 2086
tel. (+48-58) 523 28 86, wew. 28 86,
fax: (+48-58) 523 28 87,
dziekanat@prawo.ug.edu.pl

 


Dziekanaty:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne (wieczorowe):

 Pozostałe:

dziekanat.doktor@prawo.ug.edu.pl