Dziekanat | Wydział Prawa i Administracji

Dziekanat

środa, 22 marca 2017 roku, 23:31
Kierownik Dziekanatu:

mgr Katarzyna Rynkowska
Pokój 2086
tel. (+48-58) 523 28 86, wew. 28 86,
fax: (+48-58) 523 28 87,
k.rynkowska@ug.edu.pl

e-mail Kierownika Dziekanatu: dziekanat@prawo.ug.edu.pl

Katarzyna Rynkowska


 

  

USPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ DO 3 KWIETNIA 2017R.


Dziekanaty:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne (wieczorowe):

Studia niestacjonarne III stopnia:

Pozostałe: