Dziekanat | Wydział Prawa i Administracji

Dziekanat

piątek, 28 kwietnia 2017 roku, 7:59
Kierownik Dziekanatu:

mgr Katarzyna Rynkowska
Pokój 2086
tel. (+48-58) 523 28 86, wew. 28 86,
fax: (+48-58) 523 28 87,
k.rynkowska@ug.edu.pl

poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 13.00

e-mail Kierownika Dziekanatu: dziekanat@prawo.ug.edu.pl

 

Katarzyna Rynkowska


 

 

                   

 

 


Dziekanat:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne (wieczorowe):

Studia niestacjonarne III stopnia:

Pozostałe: