Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego | Wydział Prawa i Administracji