fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Michał Piotr Ołowski obrony -
25.10.2021 - 11:30
otwarcia przewodu:
15.04.2019
Integracja cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Promotor: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG
dr hab. Izabela Kraśnicka

dr hab. Jakub Kociubiński
PDF icon recenzja - prof. I. Kraśnicka
PDF icon recenzja - prof. J. Kociubiński
PDF icon Streszczenie
Łukasz Konrad Kamiński obrony -
24.09.2021 - 09:00
otwarcia przewodu:
25.02.2019
Aspekty prawne powiązań ubezpieczeniowo-bankowych 

Promotor: dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG
dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK

dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
PDF icon Recenzja prof. K. Malinowska
PDF icon Recenzja prof. M. Szaraniec
PDF icon Streszczenie
Łukasz Kielin otwarcia przewodu:
15.04.2019
Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym.

Promotor: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

Drugi promotor: dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG
prof. dr hab. Magdalena Fedorowicz

dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ
PDF icon recenzja - prof.G.Kuca
PDF icon recenzja - prof.M.Fedorowicz
Justyna Natalia Symber otwarcia przewodu:
15.04.2019
Wykrywanie i zapobieganie przestępczości ubezpieczeniowej - studium prawnoporównawcze

Promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
PDF icon recenzja_prof.W.Pływaczewski
PDF icon recenzja_prof.C.Nowak
PDF icon recenzja_prof.W.Pływaczewski_poprawiona_rozprawa
PDF icon recenzja_prof.C.Nowak_poprawiona_rozprawa
Robert Mroczek otwarcia przewodu:
25.02.2019
Transgraniczny charakter przestępstwa handlu ludźmi. Zagadnienia prawnokarne i kryminologiczne.

Promotor: dr hab. Jacek Potulski, prof. UG
prof.dr hab. Wiesław Pływaczewski

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW
PDF icon recenzja - prof. R. Krajewski
PDF icon recenzja - prof. W. Pływaczewski
Maciej Józef Zejda otwarcia przewodu:
19.02.2018
Zakres dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione.

Promotor: dr hab. Joanna Kruczalak - Jankowska, prof. UG
prof. dr hab. Urszula Promińska

prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
PDF icon recenzja - prof.M.Trzebiatowski
PDF icon recenzja - prof.U.Promińska
Łukasz Mikulski otwarcia przewodu:
14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej