fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Artur Andrzej Fal otwarcia przewodu:
29.04.2019
Arbitraż w sprawach dyscyplinarnych dotyczących polskich podmiotów prawa sportowego.

Promotor: dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG
dr hab Jerzy Paśnik, prof. AFiB Vistula

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
PDF icon prof. J. Paśnik_recenzja
Justyna Natalia Symber otwarcia przewodu:
15.04.2019
Wykrywanie i zapobieganie przestępczości ubezpieczeniowej - studium prawnoporównawcze

Promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
PDF icon recenzja_prof.W.Pływaczewski
PDF icon recenzja_prof.C.Nowak
Piotr Sidorowicz otwarcia przewodu:
26.11.2018
Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Promotor: dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG
dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE
PDF icon recenzja - prof. M. Włodarczyk
PDF icon recenzja - prof. W. Koczur
Maciej Wojciech Mikliński otwarcia przewodu:
23.10.2017
Wpływ rozwiązań normatywnych na ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka
dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ
PDF icon recenzja prof. M. Lemonnier
Łukasz Mikulski otwarcia przewodu:
14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej