fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Anna Maria Przytuła-Pieniążek obrony -
21.12.2020 - 09:00
otwarcia przewodu:
23.10.2017
Prawo do świadczeń pracowniczych i rodzinnych z zabezpieczenia społecznego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Promotor: dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG
Prof. dr hab. Leszek Mitrus

dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr
PDF icon recenzja_prof. L.Mitrus
PDF icon recenzja_prof. A. Frąckowiak-Adamska
PDF icon Streszczenie PL_ENG
Justyna Natalia Symber otwarcia przewodu:
15.04.2019
Wykrywanie i zapobieganie przestępczości ubezpieczeniowej - studium prawnoporównawcze

Promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
PDF icon recenzja_prof.W.Pływaczewski
PDF icon recenzja_prof.C.Nowak
Piotr Sidorowicz otwarcia przewodu:
26.11.2018
Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Promotor: dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG
dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE
PDF icon recenzja - prof. M. Włodarczyk
PDF icon recenzja - prof. W. Koczur
Maciej Wojciech Mikliński otwarcia przewodu:
23.10.2017
Wpływ rozwiązań normatywnych na ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka
dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ
PDF icon recenzja prof. M. Lemonnier
Łukasz Mikulski otwarcia przewodu:
14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej