fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Adrian Jarosław Bartha obrony -
07.07.2020 - 11:00
otwarcia przewodu:
15.04.2019
Warunkowe skazanie-efektywność oddziaływania na sprawcę w świetle dużej nowelizacji ustawy Kodeks karny z 2015 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1247; Dz.U. z 2015r. poz.396

Promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Prof. dr hab. Piotr Stępniak

Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
PDF icon recenzja prof. P. Stępniak
PDF icon recenzja prof. UMK J. Lachowski
PDF icon Streszczenie_PL_ENG
Szymon Kosatka obrony -
02.07.2020 - 13:00
otwarcia przewodu:
25.09.2017
Zwalczanie przestępczości przeciwko interesom fiskalnym Skarbu Państwa. Perspektywa organizacyjna, dogmatyczna i etyczno – prawna

Promotor: dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
dr hab. Kamil Frąckowiak

dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ
PDF icon Recenzja Prof. K. Frąckowiak
PDF icon Recenzja Prof. B. Wojciechowski
PDF icon streszczenie_pl_eng.pdf
Justyna Natalia Symber otwarcia przewodu:
15.04.2019
Wykrywanie i zapobieganie przestępczości ubezpieczeniowej - studium prawnoporównawcze

Promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
PDF icon recenzja_prof.W.Pływaczewski
PDF icon recenzja_prof.C.Nowak
Andrzej Moś otwarcia przewodu:
25.02.2019
Zasady relacji między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

Promotor: prof. dr hab. Kamil Zeidler
dr hab. Maurycy Zajęcki, prof. SWPS

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
PDF icon recenzja_prof. M.Zajęcki
PDF icon recenzja_Prof.T.Barankiewicz
Paulina Topolska otwarcia przewodu:
11.06.2018

Prawnomiędzynarodowe aspekty działalności państw w przestrzeni kosmicznej.Promotor: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASW

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
PDF icon recenzja_ prof. M.Polkowska
PDF icon recenzja_Prof.Z.Brodecki
Łukasz Mikulski otwarcia przewodu:
14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej