fbpx Wydarzenia naukowe WPiA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wydarzenia naukowe WPiA

Wydarzenia naukowe

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 listopada 2018 roku, 11:12

Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Ochrona praw dziecka i praw rodziny w polskim systemie prawnym

Organizator: Koło Naukowe Postępowania Cywilnego WPiA UG, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego WPiA UG oraz Koło Naukowe Prawa Cywilnego Imperitia Culpae Adnumeratur WPiA UG
Data rozpoczęcia konferencji: 11 stycznia 2019r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Audyorium C.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2026128797426016/

Zaproszenie

 

Zjazd Katedr Prawa Ochrony Srodowiska

Organizator: Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA UG
Data rozpoczęcia konferencji: 9-11 maja 2016 r.
Miejsce konferencji: Gdańsk

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Pomorskiego Instytutu Naukowego imienia Profesora Brunona Synaka ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pod tytułem „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”.

Więcej informacji znajdą państwo tutaj

 

 

VII Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Organizator: Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki WPiA UG
Data rozpoczęcia konferencji: 2-4 czerwca 2016 r.
Miejsce konferencji: Gdańsk i Sopot

Odpowiadając na słowa zachęty, jakie padły w Gdańsku na zakończenie konferencji „Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań” we wrześniu 2014 r. zespół Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego postanowił podjąć wyzwanie i przystąpić do organizacji Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Gdańsku i Sopocie.

Więcej informacji pod adresem: http://zjazdkpk2016.prawo.ug.edu.pl/

 

Konferencja: "I Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów  « Analogie, inspiracje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego »"

Organizator: Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG
Data rozpoczęcia konferencji: 26 listopada 2015 r.
Miejsce konferencji: Sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera

Wydarzenie ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla młodych naukowców. Założeniem organizatorów jest cykliczność tego przedsięwzięcia oraz współpraca z uczestnikami forum na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym w celu budowania zespołów badawczych i pozyskiwania grantów naukowych.

Program konferencji obejmować będzie trzy zasadnicze części: konferencyjną tj. wystąpienia uczestników, dyskusję oraz podsumowanie podejmowanych zagadnień, roboczą w ramach, której rozważane będzie podjęcie współpracy naukowej z ośrodkami polskimi i zagranicznymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz część nieformalną mającą na celu integrację środowiska młodych romanistów. Informujemy również, iż organizatorzy przewidzieli  publikację referatów w publikacji pokonferencyjnej.

Więcej informacji pod adresem: http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/zaproszenie-aktualizacja-1.docx

 

Konferencja: "Współczesne problemy sądów i orzecznictwa sądowego"

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Data rozpoczęcia konferencji: 14 października 2015 r.
Miejsce konferencji: Hotel Novotel „Marina” w Gdańsku-Jelitkowie

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z okazji dziesięciolecia ukazywania się kwartalnika „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa”, wydawanego przez nasz Wydział we współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer S.A. Warto zauważyć, iż nasz kwartalnik, publikując glosy i przeglądy orzecznictwa, stał się już stałym elementem naukowej refleksji nad działalnością orzeczniczą sądów polskich, a także europejskich.

Program konferencji obejmować będzie trzy sesje poświęcone odpowiednio: niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, orzecznictwu sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz orzecznictwu sądów administracyjnych (szczegółowy program przesyłamy w załączeniu). Informujemy również, iż organizatorzy przewidzieli  publikację referatów oraz komunikatów związanych z problematyką konferencji w jednym z kolejnych numerów „Gdańskich Studiów Prawniczych – Przeglądzie Orzecznictwa”.

Więcej informacji pod adresem: prawo.ug.edu.pl/kgsp

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Karta Praw Podstawowych - 15 lat od szczytu w Nicei'

Organizator: Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego WPiA UG
Data rozpoczęcia konferencji: 26 maja 2015 r.
Miejsce konferencji:
Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, sala 3049

Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza studentów i doktoranrów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Karta Praw Podstawowych- 15 lat od szczytu w Nicei". Konferencja odbędzie się 26 maja 2015 r., w godz.: 9.00-15.00, w sali 3049 WPiA UG

PANELE TEMATYCZNE:

- panel ekspercki

- panel teoretyczno- filozoficzny

- panel poświęcony prawom obywatelskim i socjalnym

- panel poświęcony stosowaniu i egzekwowaniu Karty oraz regulacjom dot. wymiaru sprawiedliwości

- panel poświęcony wartościom godności, wolności i równości

 

TERMINY:

- zgłoszenie udziału w konferencji (uczestnictwo z referatem): do 10 maja 2015 r., prosimy o nadsyłanie propozycji tematów 10-minutowych wystąpień (nadsyłanie abstraktów nie jest konieczne) 

- zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu: do 20 maja 2015 r., w przypadku zgłoszenia udziały do 10 maja przewiduje się wystawienie certyfikatów

- potwierdzenie przez Organizatorów przyjęcia propozycji tematu referatu: do 13 maja 2015 r.

Opłata konferencyjna:

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Publikacja pokonferenycyjna: 

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w dedykowanym numerze "Zeszytów Rady Kół Naukowych UG" (wydanie w formie elektronicznej).

 

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ 

Udział z referatem: e-mail: knpeip@prawo.univ.gda.pl

Udział bez referatu: knpeip@prawo.univ.gda.pl

 

Konferencja: Hiszpania – Polska – Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych

Organizator: Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego „el Puente” UG
Data rozpoczęcia konferencji: 19 maja (wtorek), godzina 10-14
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, audytorium C

Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego „el Puente” UG pragnie serdecznie zaprosić na II edycję międzynarodowej konferencji, poświęconej analizie porównawczej systemów prawnych Polski i krajów hiszpańskojęzycznych. Konferencja odbędzie się 19 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas konferencji wystąpią m.in. goście z uniwersytetów w Hiszpanii i Ameryce Południowej:

 • Profesor Pedro José Carrasco Parilla – dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Castilla- la Mancha,
 • Profesor Francisco Alenza García –  dziekan Wydziału Nauk Prawnych Uniwersytetu Publicznego w Navarra oraz Profesor Martín María Razquin Lizarraga - Universidad Pública de Navarra;
 • Profesor Wojciech Świda – z Uniwersytetu Tres de Febrero w Buenos Aires;
 • dr Cesar Landelino Franco Lopez– z Uniwersytetu San Carlos w Gwatemali.

Konferencji patronuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, profesor Jakub Stelina.

Patronat honorowy nad wydarzeniem zgodził się objąć Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce, Jego Ekscelencja Agustín Núñez Martínez, oraz Ambasador Argentyny w Polsce, Jej Ekscelencja Patricia Salas, a także Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii Maciej Dobrzyniecki.

Konferencja jest otwarta i nie są przewidywane żadne opłaty za udział.

Zapraszamy na stronę wydarzenia na fb, gdzie można zapoznać się ze szczegółowym programem konferencji.

https://www.facebook.com/events/1580444362218263/

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. Badania de lege lata i de lege ferenda'

Organizator: Koło Naukowe Prawa Administracyjnego działające na Uniwersytecie Gdańskim oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Data rozpoczęcia konferencji: 14-15 maja 2015 r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego działające na Uniwersytecie Gdańskim oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencje Naukową pt. „Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. Badania de lege lata i de lege ferenda”.
Odbędzie się ona w dniach 14-15.05.2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Reforma samorządowa, która rozpoczęła się od uchwalenia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym (dziś: ustawy o samorządzie gminnym), była jedną z trzech głównych reform III Rzeczpospolitej. Jej głównym celem była decentralizacja administracji publicznej i realizacja zasady subsydiarności poprzez przekazanie jak najszerszych kompetencji organom, które funkcjonują najbliżej ludzi, co było kolejnym etapem demokratyzacji kraju, zapoczątkowanym przez zorganizowanie częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w dniu 4 czerwca 1989 r.

Dziś - ponad 25 lat po tej reformie - organizatorzy chcą stworzyć miejsce do debaty nad obecnym kształtem tej regulacji. Jak sprawdza się ona w dzisiejszej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej? Czy wymaga zmian? Okazją do tej dyskusji będzie właśnie majowa konferencja.

Osoby zainteresowane wzięciem czynnego udziału w konferencji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się pod adresem https://docs.google.com/forms/d/1N24wWJ38vwnn-gKjw-pqdesPkYxjs_fhdmz7t9Hltc0/viewform do dnia 22.04.2015 r.

Terminy (uczestnictwo czynne):
PRZEDŁUŻONY TERMIN DO 26.04.2015r., godz. 23.59 - do tego czasu przyjmujemy abstrakty
03.05.2015r. - ogłoszenie wyników

Terminy w zakresie uczestnictwa biernego zostaną podane niebawem

Opłata konferencyjna:
- 150 zł w przypadku uczestnictwa czynnego
- 50 zł w przypadku uczestnictwa biernego oraz chęci otrzymania materiałów konferencyjnych oraz certyfikatu uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

 

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. 'IMPLEMENTACJA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH'

Organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni
Data rozpoczęcia konferencji:  29 maja 2015r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6

Konferencja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego to wydarzenie cykliczne, w trakcie którego omawiane są najistotniejsze problemy z zakresu prawa konfliktów zbrojnych. Tradycją stało się, iż Konferencję współorganizują Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Współpraca ta nie tylko sprzyja zacieśnianiu przyjaznych relacji pomiędzy tymi dwoma ośrodkami akademickimi, ale równocześnie stanowi odzwierciedlenie najważniejszego aspektu Konferencji – próby zestawienia zawartej w prawie idei z realiami panującymi w trakcie konfliktu zbrojnego.

Adresatami konferencji są:

 • przedstawiciele świata nauki z ośrodków akademickich w Polsce,
 • oficerowie i podoficerowie MW RP,
 • studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW,
 • studenci i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG, oraz
 • wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Implementacja MPH w konfliktach międzynarodowych i umiędzynarodowionych;
 2. Implementacja MPH w konfliktach niemiędzynarodowych oraz sytuacjach używania przemocy na rozległą skalę;
 3. Przegląd środków i sposobów implementacji MPH;
 4. Nowe środki i sposoby implementacji MPH;
 5. Efektywność starych ‘środków i sposobów implementacji’ a monitoring nowych rodzajów broni konwencjonalnych;
 6. Bronie precyzyjnego kierowania a kwestia szkody ubocznej (ciężar odpowiedzialności za naruszenia);
 7. Poprawa standardów respektowania zasady rozróżnienia kombatantów i niekombatantów;
 8. Diagnoza słabości implementacji MPH;
 9. Rola norm zwyczajowych międzynarodowego prawa humanitarnego w implementacji tego prawa;
 10. Upowszechnianie minimalnych reguł wojskowych (np. w wojnie na morzu, wojnie powietrznej) jako środek do usprawnienia implementacji MPH.

TERMINY:

- zgłoszenie udziału w konferencji (uczestnictwo z referatem)*: do 20 kwietnia 2015 r.

- zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu*: do 10 maja 2015 r.

- potwierdzenie przez Organizatorów przyjęcia propozycji tematu referatu: do 24 kwietnia 2015 r.

- nadesłanie* streszczeń referatów konferencyjnych (ok. 10-15 zdań): do 15 maja 2015 r.

- nadesłanie tekstu artykułu naukowego (pokonferencyjnego): termin zostanie podany wkrótce

Opłata konferencyjna:

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Teksty pokonferencyjne zostaną opublikowane w roczniku „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”. Artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

- Redakcji rocznika MPH e-mail: prawo.humanitarne@amw.gdynia.pl

- Sekretarza Redakcji e-mail: m.szuniewicz@amw.gdynia.pl lub martaszuniewicz@wp.pl

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w tomie VII (2016).

Szczegółowe uwagi dla Autorów zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszeniowy

 

Konferencja: IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO 'Prawo Sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców'

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Data rozpoczęcia konferencji: 24 kwiecień 2015r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6

Celem IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego, który w tym roku wyznaczyli sobie Organizatorzy, jest spojrzenie z szerszej – międzynarodowej oraz europejskiej – perspektywy na tytułową tematykę.

Mając już szeroką wiedzę na temat tego, jak wygląda to w prawie polskim, postawiliśmy sobie za zadanie, aby odszukać i uporządkować regulacje prawa sportowego, po pierwsze w prawie międzynarodowym, po drugie w prawie europejskim, a po trzecie w prawodawstwach innych państw na świecie. Uwzględniając, że pierwsze dwa współtworzą prawo krajowe, to właśnie ostatnia, komparatystyczna perspektywa może okazać się najbardziej interesująca, zarówno co do postulatów de lege lata, jak i de lege ferenda.

Podczas Konferencji przewidujemy trzy panele tematyczne:

 • Uniwersalne standardy w międzynarodowym prawie sportowym
 • Sport w prawie europejskim
 • Regulacje prawa sportowego w innych krajach

Chcielibyśmy, aby dorobkiem Konferencji było zainicjowanie dyskusji na temat instytucji i rozwiązań legislacyjnych funkcjonujących w innych systemach prawnych i ich ewentualnego wpływu na rozwój prawa sportowego w Polsce. Dlatego prelegenci będą w swoich wystąpieniach nie tyle porównywali obowiązujące prawo, co raczej poszukiwali poza granicami naszego kraju najlepszych wzorców w zakresie prawodawstwa i stosowania prawa.

Program

Szczegółowe informacje

 

Konferencja: Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego

Organizator: Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG wspólnie z Katedrą Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Data rozpoczęcia konferencji: 17 kwiecień 2015r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6

 
Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG wspólnie z Katedrą Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje konferencję zatytułowaną „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”
 
W zamyśle organizatorów konferencja ma stanowić kontynuację spotkania praktyków i środowiska akademickiego wokół problematyki prowadzenia działalności deweloperskiej, które po raz pierwszy odbyło się w maju 2013 r. w Olsztynie.  
 
Obecnie, po prawie 3 latach obowiązywania przepisów tzw. ustawy deweloperskiej, można pokusić się o refleksje dotyczące codzienności funkcjonowania jej rozwiązań oraz przedłożyć ewentualne propozycje nowelizacyjne. Konferencja, adresowana m.in. do notariuszy, przedstawicieli firm deweloperskich oraz sektora finansowego, ma stanowić także forum wymiany doświadczeń praktyków.
 
 
 

Konferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 'Prawo Żeglugi Morskiej'

Organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Prawa Morskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Data rozpoczęcia konferencji: 26 luty 2015r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Prawa Morskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Prawo żeglugi morskiej”, która odbędzie się 26 lutego 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Tradycyjnie już celem spotkania jest stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników i przedstawicieli świata nauki a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne:

            I           Statek w żegludze morskiej

            II          Przewóz i korzystanie ze statku

            III         Ubezpieczenia morskie

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: www.prawo-morskie.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem dostępnego formularza.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: prawo-morskie@elsa.org.pl

 

Konferencja: Konferencja Naukowa Prawa Budowlanego i Nieruchomości 'Od lokalizacji do odbioru - prawne problemy procesu inwestycyjno – budowlanego'

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Data rozpoczęcia konferencji: 04 grudnia 2014r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6

Konferencja jest nowym projektem realizowanym od tego roku przez ELSA Gdańsk. Głównym jego celem jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń, przeznaczonego zarówno dla profesjonalistów jak i osób bezpośrednio zainteresowanych tematyką prawa budowlanego i nieruchomości.

Problematyka konferencji skupia się między innymi na zagadnieniach związanych z projektowanym kodeksem urbanistyczno-budowlanym i jego wpływem na obowiązujące regulacje prawne. Szerokiej dyskusji poddane zostaną także kwestie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w kontekście tzw. zmian deregulacyjnych oraz rola i znaczenie deweloperów w obrocie gospodarczym.

Projekt zakłada wyczerpującą analizę obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, a także kierunków rozwoju prawa budowlanego i nieruchomości z perspektywy ich roli gospodarczej. Organizatorzy tym samym mają nadzieję na umożliwienie obiektywnej oceny funkcjonowania wspomnianych regulacji oraz szeroką debatę nad propozycjami zmian.

Podczas Konferencji przewidziane zostały trzy panele tematyczne:
•Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle problemów wynikających z obowiązującego porządku prawnego.
•Proces inwestycyjno-budowlany i program „Mieszkanie dla Młodych”.
•Zmiany deregulacyjne a bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem: www.konferencja-nieruchomosci.eu Udział w konferencji jest bezpłatny,  wymaga jednakże wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy w szczególności przedstawicieli świata nauki i biznesu, prawników oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: kontakt@konferencja-nieruchomosci.eu.

 

Konferencja: Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – U Progu Nowych Wyzwań

Organizator: Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji
Data rozpoczęcia konferencji: 25 września 2014 roku, 10:30 do piątek, 26 września 2014 roku, 17:30
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk Audytorium C oraz Hotel Novotel Gdańsk Marina, ul. Jelitkowska 20, Gdańsk

W dniu 22 maja 2014 r. upłynie pięć lat od chwili kiedy odszedł od nas Profesor Jan Grajewski. W gronie uczniów i współpracowników Profesora zrodziła się w związku z tym inicjatywa, aby upamiętnić Jego Postać. Pragniemy uczynić to dwojako. Dnia 19 grudnia 2013 r. Senat Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji podjął uchwałę o nadaniu imienia Profesora Jana Grajewskiego sali symulacji rozpraw karnych, która znajduje się w budynku Wydziału. Po drugie, jeden z głównych obszarów zainteresowań naukowych Profesora Jana Grajewskiego niewątpliwie stanowiła problematyka szeroko rozumianego postępowania odwoławczego w procesie karnym. Przez dziesięć lat Profesor aktywnie – jako sędzia Sądu Najwyższego – także kształtował praktykę kontroli przeprowadzanej na skutek wnoszenia zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych. Zmiany w procedurze karnej uchwalone ustawą z dnia 27 września 2013 r., które mają wejść w życie 1 lipca 2015 r., wywołują potrzebę intensywnej i wieloaspektowej dyskusji i to nie tylko o konsekwencjach samych zmian, ale również szerzej – o odpowiednim kształcie systemu zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych oraz pożądanym modelu postępowania odwoławczego w polskim procesie karnym. Jesteśmy przekonani, że Profesor Jan Grajewski jest właściwym patronem dla takiej dyskusji w gronie obejmującym nie tylko osoby zajmujące się refleksją teoretyczną, ale także osoby stosujące prawo w praktyce. Odpowiadać to będzie Jego głęboko zakorzenionemu przekonaniu, że nie należy uprawniać nauki prawa bez uwzględniania konsekwencji praktycznych przyjmowanych rozwiązań i konstrukcji.

Obrady będą miały miejsce w dniach 25 i 26 września 2014 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (pierwszy dzień) oraz w hotelu Novotel Gdańsk Marina w Gdańsku-Jelitkowie (drugi dzień).

Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami objął Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Lech K. Paprzycki.

PROGRAM

 

Konferencja: Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania

Organizator: Katedra Postępowania Cywilnego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości
Data rozpoczęcia konferencji: 23 maja 2014 r. o godz. 9.30
Miejsce konferencji:  audytorium C, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. J. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 9.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Aud. C odbędzie się konferencja pt. „Efektywność  egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania” organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

PROGRAM

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja: Multimedia w prawie autorskim. Muzyka. Film. Fotografia

Organizator: Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UG
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.25, godzina 09:30
Miejsce konferencji:  audytorium C, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. J. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

W dniu 25 kwietnia 2014 roku, w przededniu Światowego Dnia Własności Intelektualnej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UG Konferencja „Multimedia w prawie autorskim. Muzyka, film, fotografia”. Celem wydarzenia jest propagowanie poszanowania praw autorskich, a także wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad problemami związanymi z przedmiotem praw autoskich, jak również sposobami ich rozwiązywania.  Wydarzenie to ma za zadanie odpowiedzieć na pytania: czy prawo daje należytą ochronę twórcom, czy może związuje ręce menadżerom kultury i organizacjom? Jakie postulaty zmian powinny być wysuwane w prawie autorskim? Wśród zaproszonych prelegentów znjadują się zarówno wybitni prawnicy specjalizujący się w dziedzinie prawa autorskiego, jak również artyści, menadżerowie kultury i organizacje, które na co dzień spotykają się w swojej działalności z zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego.

Konferencja podzielona będzie na cztery panele:
- panel ogólny,
- muzyka,
- film,
- fotografia.

 

Konferencja: Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.07
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.17
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. J. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk
Informacji szczegółowych udziela Pani mgr Hanna Rutkiewicz tel. (+48) 58 523-28-79, email: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl
Program konferencji
Dokumenty zgłoszeniowe

 

Konferencja: W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne

Organizator: Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG, Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna
Data: 8 - 9 kwetnia 2014r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. J. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

Założeniem projektu konferencyjnego „W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne” jest przedstawienie istoty problemu estetyki miasta, głównie w zakresie uregulowań prawnych i stosowanych narzędzi administracyjnych, choć także w szerszym ujęciu. Zadaniem uczestników konferencji będzie diagnoza obecnej sytuacji i próba wypracowania recept na konkretne problemy trapiące polskie miasta w kwestii estetyki, ale także prezentacja dobrych praktyk już stosowanych przez niektóre gminy i instytucje.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędą się otwarte dla szerszej publiczności, interdyscyplinarne panele dyskusyjne. Drugi dzień będzie poświęcony na bardziej kameralne panele eksperckie, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość wygłoszenia krótkich referatów. Uczestnictwo w drugim dniu konferencji wymaga zgłoszenia na adres wstronepiekna@oapp.pl

Ze względu na interdyscyplinarny charakter problematyki w konferencji udział wezmą zarówno przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (prawnicy, urbaniści, architekci, ekonomiści, socjologowie), jak i profesji (pracownicy administracyjni, plastycy miejscy i planiści, deweloperzy). Mamy nadzieję, że takie podejście okaże się owocne. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie książkowej.

Zainteresowani udziałem w publikacji proszeni są o kontakt pod adresem: wstronepiekna@oapp.pl

 

Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej - kiedy sport staje się biznesem

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Data: 9 maja 2014r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. J. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

W trakcie Konferencji skupimy się między innymi na zagadnieniach prawnych związanych z finansowaniem sportu ze środków publicznych oraz przez sektor prywatny, z naciskiem na sponsoring sportowy. Pragniemy także zainicjować dyskusję dotyczącą publiczno-prawnych aspektów dotyczących działalności sportowej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji, która rozpocznie się 24 marca 2014 r. pod adresem www.prawosportowe.net.pl