fbpx Informacje ogólne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 marca 2016 roku, 14:02

Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

oraz

Katedra Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na konferencję naukową:

„Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary”

Gdańsk, 22 kwietnia 2016 r.

 

 

Tematem przewodnim konferencji będzie problematyka ewolucji idei sprawiedliwości karnej w perspektywie rozwoju instytucji kary. Zamiarem organizatorów jest ukazanie ogólnych prawidłowości rozwoju koncepcji karania oraz możliwości alternatywnego rozwoju kary. Program konferencji organizatorzy ułożyli w sposób pozwalający podjąć refleksję naukową nad problematyką sprawiedliwości karnej w obliczu częstych zmian prawa karnego, w szczególności zmian z roku 2015. Zauważa się, iż zmiany prawa karnego przebiegają w oderwaniu od refleksji historiozoficznej nad poszczególnymi elementami tego systemu. Zaproponowane przez ustawodawcę „nowe” instytucje znajdujące się w katalogu sankcji karnych zdają się mieć swoje odpowiedniki w dziejach wymiaru sprawiedliwości. Zaproponowana przez organizatorów dyskusja pozwoli określić rozwój tych instytucji w przyszłości.