fbpx Program | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Program

Program

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 kwietnia 2016 roku, 17:37

Ramowy program konferencji

„Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary”

 

Termin: 22 kwietnia 2016 r. (piątek)

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji (ul. Jana Bażyńskiego 6, 80- 952 Gdańsk); Audytorium C

 

 

Godz. 8:30: Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Godz. 9:00- 11:30: I panel pt. „Kara prywatna czy kara publiczna?” oraz dyskusja

Prof. T. Maciejewski, „Kara publiczna i kara prywatna w Polsce (do 1795 r.)”

Prof. D. Janicka, „Hube – Makarewicz – Wolter - Trzy koncepcje karania na przestrzeni stu lat”

Prof. A. Groth, „Prawo karne w rewizjach prawa chełmińskiego”

Dr A. Jaworska- Wieloch, "Przyczynek do rozważań o publicznym bądź prywatnym charakterze orzeczenia restytucyjnego na tle porozumień dotyczących naprawienia szkody po wydaniu wyroku"

Prof. W. Zalewski, „Prywatyzacja więziennictwa- problem stary czy nowy?”

Godz. 11:30- 12:00: przerwa kawowa

 

Godz. 12:00- 14:30: II panel pt. „Alternatywy dla odwetu” oraz dyskusja.

 

Prof. M. Mikołajczyk, „Ugoda w dawnym prawie polskim”

Prof. E. Kizik, „Kary za łamanie leges sumptuariae w Gdańsku w XVII-XVIII wieku”

Dr J. Bieda, Dr K. Rydz- Sybilak, „Ewolucja celów i warunków wykonywania kary pozbawienia wolności od średniowiecza po czasy współczesne”

Dr hab. D. Kaczor, „Sankcje karne za przestępstwa kryminalne w praktyce sądowej miast Prus Królewskich XVI- XVIII w.”

Dr J. Długosz, "Lecznicze środki zabezpieczające - czy alternatywa dla odwetu?"

Dr P. Kitowski, „Alternatywy dla odwetu w prawie Prus Królewskich”

Godz. 14:30- 15:30: przerwa obiadowa

 

Godz. 15:30- 18:30: III panel pt. „Legitymizacja karania i istota sprawiedliwości” oraz dyskusja.

 

Prof. J. A. Włodarski, „Uwagi o ewolucji roli i znaczenia rzemiosła katowskiego w miastach Prus Górnych w XVI- XVIII wieku”

Prof. J. Warylewski, „Dlaczego historia nie jest uznaną nauczycielką penalistów?”

Prof. J. Utrat- Milecki, "Zagadnienie sensu kary jako fenomenu kultury"

Godz. 16:30- 17:00 przerwa kawowa

Prof. M. Materniak- Pawłowska, „Sądy przysięgłych w XIX i XX wieku”

Dr hab. M. Krzymkowski, „Niezawisłość sędziowska w Księstwie Warszawskim”

Dr O. Sitarz, "Kryminalizacja zachowania na przedpolu dokonania w ujęciu historycznym"

 

ok. 18.00 dyskusja i podsumowanie konferencji