fbpx Program | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Program

Program Konferencji

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 października 2015 roku, 15:31

Konferencja naukowa

Współczesne problemy sądów i orzecznictwa sądowego

Hotel Nowotel „Marina”

Gdańsk,

14- 16 października 2015 r.

 

1) 15 października 2015 r. (czwartek).

 

Godz. 10:30: Panel I: „Orzecznictwo sądów administracyjnych”.

Wystąpienia:

- Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak sędzia NSA, Uniwersytet Łódzki – O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze;

- Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski sędzia NSA, Szkoła Główna Handlowa – Dylematy sądowej kontroli aktów prawa miejscowego;

- Prof. dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Problemy informatyzacji rejestrów sądowych.

 

Godz. 14.30: Panel II: „Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych”.

Wystąpienia:

- Prof. dr hab. Józef Frąckowiak, sędzia SN, Uniwersytet Wrocławski - Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w tworzeniu norm prawa stosowanego na przykładzie orzeczeń dotyczących skarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, prokury i wspólnoty mieszkaniowej;

- Dr Marek Machnij, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Problematyka prawa spółek w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - zagadnienia wybrane.

 

2) 16 października 2015 r. (piątek) .

Godz. 10:00: Panel III: „Problemy władzy sądowniczej”.

Wystąpienia:

- Prof. dr hab. Jacek Sobczak, sędzia SN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów;

- SSO Waldemar Żurek, Krajowa Rada Sądownictwa - Czy sama Konstytucja wystarczy by obronić niezawisłość sędziów i niezależność sądów?

- Dr Joanna Wegner - Kowalska - Między formalizmem a niezawisłością sędziowską (rozważania na tle koncepcji nowej metodologii pracy sędziego Edmunda Waltera Thomasa)