fbpx Informacje o konferencji | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje o konferencji

Informacje o konferencji

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2015 roku, 16:42

Organizator Konferencji Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w cyklicznie organizowanym Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego.  Konferencja odbędzie się w dniach 27 – 30 września 2015 r. w Hotelu NOVOTEL „ MARINA” Gdańsk – Jelitkowo.

Konferencja nosi tytuł „Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę”. Pierwszego dnia Konferencji przeprowadzona zostanie sesja plenarna poświęcona prezentacji referatów, których treść bezpośrednio nawiązywać będzie do tematu przewodniego Zjazdu. Drugiego dnia Konferencji przeprowadzone zostaną obrady w dwu panelach problemowych. Szczegółowy Program Konferencji zostanie przedstawiony i udostępniony w późniejszym terminie.

 Organizator zachęca do dokonywania zgłoszeń oraz przedkładania artykułów związanych tematycznie z przedmiotem Konferencji, które następnie zostaną wydane w Monografii pokonferencyjnej. Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń został ustalony na dzień 31 lipca br., zaś przyjmowania artykułów do publikacji na dzień 16 października br.

Program

 

I.                   ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na formularzu Karty zgłoszeniowej poprzez jej wypełnienie i odesłanie w formie elektronicznej w formacie word lub pdf na adres: zkpgp@ug.edu.pl,   opcjonalnie pocztą na adres: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPIA UG, ul. Bażyńskiego 6, 80- 952 Gdańsk. Zgłoszenia przyjmowane będą  do dnia 31 lipca 2015 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

 

II.                OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 700,00 zł. i jest płatna na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, Bank Zachodni WBK S.A., I/O Gdańsk, ul. 3-go Maja 3, 80-958 Gdańsk, PLN 69 1090 1098 0000 0000 0901 5841. Tytuł przelewu: ZKPGP 2015. Informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje opłaty za nocleg. Opłata przyjmowana będzie do dnia 31 lipca 2015 r.

 

III.             NOCLEGI

Rezerwacja noclegu następuje na podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej.

Informujemy, że uczestnicy po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa mają obowiązek dokonać opłaty za nocleg bezpośrednio na rzecz Hoteli na podane przez organizatora konta bankowe. Organizator prosi o kontaktowanie się w sprawach noclegów ( np. dot. faktur) bezpośrednio z Hotelami. W przypadku wyboru pokoi dwu i więcej osobowych prosimy o wskazanie na Karcie zgłoszeniowej osób wspólnie zajmujących pokój.

Organizator zapewnia szeroką bazę noclegową, jednakże zachęca do skorzystania z noclegu w miejscu Konferencji tj. Hotelu NOVOTEL MARINA Gdańsk – Jelitkowo. Baza noclegowa opiera się na skorzystaniu wg wyboru uczestnika z miejsca noclegowego w następujących miejscach:

1.      HOTEL NOVOTEL MARINA GDAŃSK – pokój 1 os. 250,00 zł./ 2 os. 290,00 zł.

2.      REWITA WDW SOPOT – pokój 1 os. 180,00 zł./ 2 os. 240,00 zł.

3.      SOPOCKI ZDRÓJ  – pokój 1 os. 115 zł./ 2 os. 180,00 zł./ 3 os. 240,00 zł.

4.      DOM WYPOCZYNKOWY RZEMIEŚLNIK – pokój 1 os. 99 zł / 85,50; pokój 1 os. z balkonem 112,50 zł; pokój 2 os. 216 zł. / 198, 00 zł.; pokój 3 os. 243, 00 zł.

 

IV.             DANE DO OPŁATY ZA NOCLEG

1.      Hotel NOVOTEL MARINA - kwota odpowiednio do podanej wyżej ceny za rodzaj wybranego pokoju na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Gdańsku, Konto Nr  PL 10 1030 1508 0000 0005 0336 1019.

Adres Banku: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, SWIFT:  CITIPLPX”.

Tytuł przelewu: imię, nazwisko z dopiskiem: ZKPGP.

2.     Hotel SOPOCKI ZDRÓJ  - kwota odpowiednio do podanej wyżej ceny za rodzaj wybranego pokoju na konto nr: 64 1950 0001 2006 2178 6746 0002, Przelewy zagraniczne SWIFT: PL64 1950 0001 2006 2178 6746 0002, IBAN: IEEAPLPA

Tytuł przelewu: imię, nazwisko z dopiskiem: ZKPGP.

 

 V.            WYMOGI EDYTORSKIE ARTYKUŁÓW

1. Objętość  - max 15 stron A4.

2. Czcionka – Times New Roman 12 pkt

3. Odstęp 1,5 pkt

4. Przypisy – Times New Roman 10 pkt