Kolegium Redakcyjne | Wydział Prawa i Administracji

Kolegium Redakcyjne

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 25 lutego 2017 roku, 16:30

KOLEGIUM REDAKCYJNE
"GDAŃSKICH STUDIÓW PRAWNICZYCH"

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Sekretarz redakcji
i redaktor strony internetowej czasopisma:
dr hab. Marcin Michał Wiszowaty
(od sierpnia 2009)

Redaktor językowy:
Agnieszka Kubicka

Redaktorzy tematyczni:
2016
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
prof. dr hab. Jerzy Zajadło
2015
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG
2014
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

e-mail: gsp@prawo.univ.gda.pl

Adres redakcji:
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

ISSN: 1734-5669.