Rada Naukowa | Wydział Prawa i Administracji

Rada Naukowa

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 czerwca 2018 roku, 10:03

 Rada Naukowa
"Gdańskich Studiów Prawniczych"

prof. Jurij Boszycki (Kijowski Uniwersytet Prawa)
prof. Karel Klima (Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie)
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Jakub Stelina (Uniwersytet Gdański)
prof. Petro Steciuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)
prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)