Rada Naukowa | Wydział Prawa i Administracji

Rada Naukowa

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 marca 2014 roku, 13:24

 Rada Naukowa
"Gdańskich Studiów Prawniczych"

prof. Karel Klima (Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie)
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. Petro Steciuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)
prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)

Aktualności

Brak aktualności.