Rada Naukowa | Wydział Prawa i Administracji

Rada Naukowa

czwartek, 20 marca 2014 roku, 13:24

 Rada Naukowa
"Gdańskich Studiów Prawniczych"

prof. Karel Klima (Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie)
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. Petro Steciuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)
prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)