fbpx Redakcja | Wydział Prawa i Administracji

Redakcja | Wydział Prawa i Administracji

Redakcja

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 lipca 2019 roku, 14:47

REDAKCJA
"GDAŃSKICH STUDIÓW PRAWNICZYCH"

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Z-ca Redaktora naczelnego, sekretarz naukowy:
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Sekretarz redakcji
i redaktor strony internetowej czasopisma:
dr Maciej Łaga
(od stycznia 2019 r.)

Redaktor językowy:
Katarzyna Ambroziak

Tłumaczenia:
Katarzyna Warecka, dr hab. Anna Rytel-Warzocha

Redaktorzy tematyczni:

2018
prof. dr hab. Ewa Bagińska
dr Anna Rytel-Warzocha
dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

2017
dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG
prof. dr hab. Jakub Stelina
prof. dr hab. Andrzej Szmyt

2016
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
prof. dr hab. Jerzy Zajadło

2015
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG

2014
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

e-mail: gsp@prawo.ug.edu.pl

Adres redakcji:
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

ISSN: 1734-5669.