fbpx Przewody doktorskie | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Postępowania naukowe

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Mariusz Jan Brunka otwarcia przewodu:
29.04.2019
Biblioteczny egzemplarz obowiązkowy w Polsce na tle porównawczym. Pojęcie, dzieje i analiza prawna.

Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
PDF icon recenzja - prof. M. Mikołajczyk
Bożena Alicja Bator otwarcia przewodu:
15.04.2019
Zabezpieczenie społeczne inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz osób represjonowanych – pomiędzy zaopatrzeniem społecznym z tytułu zasług a odszkodowaniem społecznym

Promotor: dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG
dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW

dr hab. Karolina Stopka
PDF icon recenzja - prof. K. Stopka
PDF icon recenzja - prof. K. Roszewska
Sylwia Żaneta Szadok otwarcia przewodu:
25.03.2019
Nadzór ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad szkołami wyższymi. Studium administracyjnoprawne.

Promotor: dr hab. Eugeniusz Bojanowski
prof. dr hab. Barbara Adamiak

dr hab. Rober Suwaj, prof. PW
PDF icon recenzja - prof. B. Adamiak
PDF icon recenzja - prof. R. Suwaj
Robert Mroczek otwarcia przewodu:
25.02.2019
Transgraniczny charakter przestępstwa handlu ludźmi. Zagadnienia prawnokarne i kryminologiczne.

Promotor: dr hab. Jacek Potulski, prof. UG
prof.dr hab. Wiesław Pływaczewski

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW
PDF icon recenzja - prof. R. Krajewski
PDF icon recenzja - prof. W. Pływaczewski
Łukasz Mikulski otwarcia przewodu:
14.12.2015
Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

prof. SWPS, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
PDF icon Recenzja prof. T. Wiśniewski
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej