fbpx Lista Recenzentów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Lista Recenzentów

Lista Recenzentów

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 8:36

Lista Recenzentów Naukowych

 

dr hab. Magdalena Bainczyk

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

prof. dr hab. Paweł Borszowski

dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

dr hab. Dorota Dzienisiuk

dr Marcin Glicz

prof. dr hab. Stanisław Hoc

dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKSW

dr hab. Witold Kurowski

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska

dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

 

Lista Recenzentów Naukowych
wybranych poprzednich numerów

 

2014: Dariusz Bugajski, Paweł Chmielnicki, Mariusz Jabłoński, Leonard Łukaszuk, Jerzy Menkes, Krzysztof Skotnicki
2013: Maria Dragan-Gertner, Łukasz Pisarczyk, Anna Przyborowska-Klimczak, Andrzej Skoczylas, Bartosz Wojciechowski, Teresa Wyka
2012: Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Janusz Niczyporuk, Andrzej Skoczylas, Tomasz Tulejski

W latach wcześniejszych recenzentami byli także, m.in.: Jolanta Jabłońska-Bonca, Bogusław Banaszak, Jan Galster, Mirosław Granat, Mariusz Jabłoński, Janusz Niczyporuk, Stanisław Pikulski, Andrzej Skoczylas, Tomasz Tulejski, Zbigniew Witkowski.