fbpx Rada Naukowa | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rada Naukowa

Rada Naukowa

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lipca 2019 roku, 14:15

 Rada Naukowa
"Gdańskich Studiów Prawniczych"

prof. Jurij Boszycki (Kijowski Uniwersytet Prawa)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka (Uniwersytat Gdański)

prof. Catherine Grynfogel (Université Toulouse Capitole 1)

prof. Karel Klima (Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański)

prof. Philippe Nelidoff (Université Toulouse Capitole 1)

prof. dr hab. Jakub Stelina (Uniwersytet Gdański)

dr Wojciech Świda (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires)

prof. Petro Steciuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)

prof. Richard Warner (Chicago-Kent College of Law)

prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)