Konfiguracja Poczty | Wydział Prawa i Administracji

Konfiguracja Poczty

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 listopada 2018 roku, 11:43

Konfiguracja poczty wydziałowej na przykładzie programu Thunderbird

Dodając nowego użytkownika w programie pocztowym Outlook , Thunderbird lub innym zazwyczaj parametry jakie należy wpisać są dokładnie takie same jak na rysunku poniżej.

UWAGA: W zależności od danej wersji Outlook'a może się zdarzyć, że w ustawieniach poczty wychodzącej nie będzie możliwości wyboru STARTTLS, należy wtedy wybrać opcję z SSL / TLS.

thunderbird_konfiguracja

 

Konfiguracja poczty wydziałowej w programie Microsoft Outlook 2007

Dodajemy nowe konto poprzez kreatora dodawania konta pocztowego lub w opcjach narzędzia -> ustawienia kont -> nowe

Pojawi się okno gdzie wybieramy "ręczną konfigurację"

ręczna konfiguracja

Następnie wybieramy usługę e-mail czyli połącz się z serwerem POP, IMAP lub HTTP

wybór usługi e-mail (POP,IMAP,HTTP)

Kolejna rzecz to konfiguracja konta pocztowego gdzie podajemy nasz login, hasło, nasz poprawny adres e-mail to przykładowo: jan.kowalski@prawo.ug.edu.pl, typ konta IMAP, natomiast serwer poczty przychodzacej i wychodzącej to poczta.prawo.ug.edu.pl

konfiguracja konta

Wybierając opcję "więcej ustawień" musimy jeszcze wybrać aby nasz Outlook używał tych samych ustawień co serwer poczty przychodzącej

ustawienia SMTP

Jeżeli wszystkie dane ustawiliśmy poprawnie Outlook jest gotowy do pracy. Proszę tylko pamiętać, że w przypadku używania protokołu IMAP skasowanie ważnej wiadomości wiąże się z nieodwracalnym usunięciem jej z serwera i bezpowrotnej utracie.