fbpx Aktualności | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Aktualności

Aktualności dla doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 lutego 2019 roku, 8:40

Jesteś tutajSeminarium doktoranckie prowadzone przez prof.UG, dr hab. Sebastiana Sykunę odbędzie się 3 grudnia 2016 roku o godz. 14.30 sala 4065.


Spotkania seminarium doktoranckiego rok IV i III prowadzonego przez Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean odbędą się w dniach

9.03.19 sobota godz. 13.00-14.30 pok.3001

6.04.19 sobota godz. 13.00-14.30 pok.3001

18.05.19 sobota godz. 13.00-14.30 pok. 3001.


UWAGA:

Spotkania doktorantów ze opiekunami:  prof.J.Warylewskim, prof.W.Zalewskim, prof.K.Woźniewskim, prof.S,Steinborna odbędzie się w dniu tj. 29 stycznia o godz. 17.30 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji .


Z uwagi na okres sprawozdawczości związanej z wykazem studentów, absolwentów oraz tokiem studiów wynikający z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, uprzejmie informuję, iż w dniach od 02 stycznia do 04 stycznia 2019r. Dziekanat Wydziału PiA będzie nieczynny.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o załatwienie wszelkich spraw bieżących do przerwy świątecznej tj. do dnia 21/12/2018r.

W sprawach pilnych i nagłych w ww. okresie proszę zgłaszać się bezpośrednio do Kierownika Dziekanatu do pokoju 2086 w godzinach od 09:00 do 13:00.

W pozostałych przypadkach proszę o wrzucanie podań lub wniosków do skrzynki kontaktowej w korytarzu przy Dziekanatach.


UWAGA IV rok

Zajęcia z seminarium kierunkowego  z Prawa europejskiego z prof. dr hab. Tomaszem Koncewiczem odbędą się:

  1. 12.I.2019r. (sobota) godz. 8.45 – 12.50 sala 1039
  2. 19.I.2019r. (sobota) godz. 8.45 – 12.50 sala 1039
  3. 20.I.2019r.  (niedziela) godz. 8.45-12.50 sala 1039

W dniu 1 grudnia 2018 roku zajęcia z prof. K. Woźniewskiem z seminarium kierunkowego Prawa procesu karnego – nie odbędą się.  Zostały przeniesione na dzień 15.12.2018 roku na godz. 12.55 ( po zajęciach z prof. E.Bagińską).


UWAGA IV rok

 W dniu 15 grudnia 2018 roku zajęcia z Prawa handlowego zostały przeniesione na godz. 14.10 do 16.35  do sali 2025 ( po zajęciach z Prawa morskiego).

Seminarium poprowadzi dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof.UG.


UWAGA IV rok

W dniu 2 grudnia(niedziela) 2018 roku odbędą się zajęcia:

  1. Godz. 8.45- 12.50 w Sali 4056 –  Seminarium kierunkowe z Prawa procesu cywilnego z prof.UG, dr hab. Anną Machnikowską
  2. Godz. 12.55 – 15.25 w Sali 4056 – Seminarium kierunkowe z Prawa handlowego  z dr Arkadiuszem  Wowerką.

Są one odrabiane za  zajęcia, które się nie odbyły w dn. 20.10. i 10.11.2018r.

Zajęcia z prof. T. Koncewiczem jeszcze nie są ustalone.


Uwaga IV rok -

w dniu 20.10.2018 r. nie odbędą się zajęcia z prof.UG, dr hab. Anną Machnikowską, zostaną odrobione w dniu 02.12.2018 r. o godz. 8.45 - 12.50 w sali 4056


III rok - ZAJĘCIA Z DR P. PANFILEM - ”EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA” są przeniesione z 27 maja 2018 roku na dzień 26 maja 2018 roku (sobota) godz. 12.55 – 15.25 sala 4037.


Szczegółowe terminy odbioru  z dziekanatu decyzji o przyznaniu stypendium:  socjalnego i specjalnego, są podane  w zakładce Stypendia.

Nieodebrane decyzje  zostaną wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Seminarium kierunkowe -  III rok prowadzone przez prof.zw.dr hab. J.Ciechanowicz-McLean w dniu 10-03-2018r. nie odbędzie się.

Zostanie odrobione w dniu 11-03-2018r. o godz. 12.02 w sali 1039 (zajęcia z dr M.Nyką).


Seminarium doktorskie dla słuchaczy II i III roku w semestrze letnim 2017/2018  prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Ciechanowicz-McLean odbywać się będą w następujących terminach:

10 marca 2018         sobota       10.30-12.00      pok.3001

21 kwietnia 2018     sobota        12.00-13.30       pok. 3001

27 maja 2018          niedziela     11.30-13.00      pok. 3001


Seminarium doktoranckie prowadzone przez prof.zw.dr hab. Jolantę Gliniecką odbędzie się 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 17.oo pok. 3011.


Spotkanie organizacyjne z opiekunem naukowym z Katedry Prawa Europejskiego odbędzie się w sobotę 14 październia 2017 roku o godz. 16.oo w pok.4053.


W dniu 03 czerwca 2017 roku o godz. 9.35 do godz. 12.oo w sali 2014 odbędą się dodatkowe zajęcia z seminarium kierunkowego Prawo europejskie z dr hab. Tomaszem Koncewiczem, prof.UG. Proszę o wzięcie  na zajęcia  indeksu.


Seminarium Doktoranckie prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Gliniecką odbędzie się 23.02.2017 (czwartek) godz. 17.00 w p. 3011


Seminarium doktoranckie prowadzone przez prof.zw.dr hab. J.Ciechanowicz-McLean w semestrze letnim 2016/2017 odbywać się będą;

25 lutego godz.13.30 - 15.oo p.3001

11 marca godz.13.30 - 15.oo p.3001

22 kwietnia godz. 15.oo -16.30 p.3001

27 maja godz. 15.oo - 16.30 p.3001


Seminarium doktoranckie prowadzone przez prof.UG, dr hab. Sebastiana Sykunę odbędzie się 14.01.2017r. o godz. 14.30  pok.4065.


Konsultacje dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa

z prof.UG, dr hab. Dorotą Pyć - z-cą kierownika studiów doktoranckich

odbędą się 17 grudna 2016 roku (sobota) w godz. 14.oo do 15.oo w pok. 4066.


Seminarium doktoranckie prowadzone przez prof.UG, dr hab. Sebastiana Sykunę odbędzie się 3 grudnia 2016 roku o godz. 14.30 sala 4065.


Wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WPiA UG na kadencję 2016-2018

Wybory odbyły się sie w terminach: 19.11.2016 r. i 26.11.2016 r.

Do Wydzialowej Rady Doktorantów zostali wybrani:

1. Jan Buławski - 26 głosów

2. Piotr Zieliński - 26 głosów

3. Michał Majewski - 23 głosy

4. Malwina Slonimska-Chełmowska - 23 głosy

5. Jakub Sommer - 22 głosy

6. Łukasz Kamiński - 19 głosów

7. Michał Capierzyński - 15 głosów.


Opłata za jeden semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa - wynosi 3800,-zł.


Szczegółowe terminy odbioru  z dziekanatu decyzji o przyznaniu stypendium:  socjalnego, specjalnego, zapomogi, naukowego są podane  w zakładce Stypendia.

Nieodebrane decyzje  zostaną wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Seminarium dla doktorantów prowadzone przez prof.zw.dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean odbywać  się  będzie w następujących terminach:

26 listopada 2016 r. (sobota) o godz. 13.30 - 15.oo pok. 3001,

10 grudnia 2016 r. (sobota)  o godz.  13.30 - 15.oo pok. 3001

14 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 13.30 - 15.00 pok. 3001


Seminarium dla Doktorantów prowadzone przez prof.zw.dr hab. Jolantę Gliniecką odbędzie się 20 października 2016r. (czwartek) o godz. 17.oo pok. 3011.


Seminarium dla Doktorantów prowadzone przez prof.zw.dr hab. Jolantę Gliniecką odbędzie się 12 maja 2016 r. o godz. 17.oo pok. 3011.


Seminarium dla Doktorantów prowadzone przez prof.UG, dr hab. Sebastiana Sykunę odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2016 r. o godz. 13.30 pok.3034.


Seminarium dla Doktorantów prowadzone przez Prof.UG, dr hab. Sebastiana Sykunę odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2016 r. o godz. 14.oo pok. 3034.


UWAGA

Od 15 marca 2016 roku Dziekanat niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa - został przeniesiony do pokoju 2058.


Seminarium dla Doktorantów prowadzone przez Prof.UG, dr hab. Sebastiana Sykunę odbędzie się w dniu 13 marca b.r.(niedziela) o godz. 17.30  pok.3034.


Seminaria dla Doktorantów prowadzone przez Prof.zw.dr hab. Janinę Ciechanowicz-McLean będą się odbywać w terminach:

05.03.2016r. (sobota) godz. 10-11.30 pok. 3001

09.04.2016r. (sobota) godz.12-13.30   pok. 3001

07.05.2016r.  (sobota) godz. 12-13.30 pok. 3001

04.06.2016r. (sobota) godz. 12-13.30  pok. 3001


Seminarium dla Doktorantów I, II i III roku prowadzone przez Prof.UG, dr hab. Dorotę Pyć odbędzie się 21.02.2016 roku ( niedziela) o godz. 10.oo

Seminarium dla Doktorantów III roku prowadzone przez Prof.UG, dr hab. Dorotę Pyć odbędzie się 05.03.2016 roku (sobota) o godz. 16.oo.


Seminarium dla Doktorantów I,II,III roku prowadzone przez Prof.zw.dr hab. Jolantę Gliniecką odbędzie się 25.02.2016 roku  (czwartek) o godz. 17.oo pok. 3011.