fbpx Informacje o badaniach ankietowych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje o badaniach ankietowych

Informacje o badaniach ankietowych

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 czerwca 2019 roku, 12:13

W dniu 5 marca 2019 roku odbylo się trzecie spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia ze studentami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.

Spotkanie rozpoczęlo się o godz. 17.00 w Aud. C

Wzorem lat poprzednich Przewodnicząca WZds.ZJK dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska, prof. UG omówiła wyniki badań ankietowych oraz przedstawiła wnioski z analizy ankiet.

Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2017/2018

Następnie Przewodnicząca WZds.ZJK przedstawiła wyniki ankiet papierowych przeprowadzonych w roku akademickim 2017/2018  wśród studentów 5 roku Kierunku Prawo.

W dalszej części Przewodnicząca WZds.ZJK omówiła anonimowe zgłoszenia uwag o jakości kształcenia, które wpłynęły za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Wydziału https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/jakosc_ksztalcenia/formularz_zglaszania_uwag_o_jakosci_ksztalcenia .

Podobnie jak w poprzednich latach na koniec spotkania odbyła się dyskusja ze studentami, w której jak co roku Przedstawiciele WZds.ZJK odpowiadali na pytania studentów.

Dziękujęmy studentom Kierunku Kryminologia i Kierunku Prawo za udział w spotkaniu.

Wnioski z analizy wyników badań oraz informacje o działaniach planowanych na podstawie wniosków z analizy wyników

 • Nauczyciele zatrudnieni na WPiA oceniani są w przeważającej mierze dobrze i bardzo dobrze, a w perspektywie czasowej z roku na rok coraz lepiej
 • Nazwiska nauczycieli, których wyniki ankiet zostały wyróżnione przez studentów zostały odczytane na posiedzeniu Rady Wydziału
 • Przeprowadzono rozmowy z kilkoma nauczycielami w ankietach których dominowały uwagi krytyczne
 • Ankiety ww. grupy nauczycieli będą monitorowane w szerszym przedziale czasowym
 • Kontynuujemy program wewnętrznych szkoleń

Terminy przeprowadzenia kolejnych badań

semestr zimowy 2019/2020

uruchomienie ankiet 28.01.2020 r.

zakończenie ankiet 01.03.2020 r.

semestr letni 2019/2020

uruchomienie ankiet 06.06.2020 r.

zakończenie ankiet 13.09.2020 r.

Analiza ankiet za rok akademicki 2018/2019 przewidziana jest do końca marca 2020 rokuW dniu 15 maja 2018 roku odbyło się drugie spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia ze studentami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 w Aud. C.

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca WZds.ZJK dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska, prof. UG przedstawiła skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, omówiła  zadania Wydziałowego Zespolu, oraz wskazała na czym przede wszystkim skupia się jego działalność.

W kolejnej części spotkania prof. Kruczalak- Jankowska omówiła wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017 oraz przedstawiła wnioski z analizy wyników badań. Następnie głos zabrał dr Maciej Łaga (członek Wydzialowego Zespołu), który omówił w jaki sposób ankiety są analizowane i na jakich płaszczyznach. Dr Łaga podkreślił również, że ankiety są w pełni anonimowe.

W dalszej części Przewodnicząca WZds.ZJK omówiła anonimowe zgłoszenia uwag o jakości kształcenia, które wpłynęły za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Wydziału https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/jakosc_ksztalcenia/formularz_zglaszania_uwag_o_jakosci_ksztalcenia .

Wzorem roku poprzedniego na koniec odbyła się dyskusja, zgłoszone zostały uwagi i sugestie ze strony studentów dotyczące jakości kształcenia, które będą pomocne w działaniach zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia.

Dziękujemy studentom Kierunku Kryminologia i Kierunku Prawo za udział w spotkaniu.

Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017

Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017

Wnioski z analizy wyników badań oraz informacje o działaniach planowanych na podstawie wniosków z analizy wyników

 • Nauczyciele zatrudnieni na WPiA oceniani są w przeważającej mierze dobrze i bardzo dobrze, a w perspektywie czasowej z roku na rok coraz lepiej
 • Istotnie poprawiły się wyniki ankietowe nauczycieli kierowanych na szkolenia z zakresu dydaktyki akademickiej
 • Przeprowadzono rozmowy z kilkoma nauczycielami w ankietach których dominowały uwagi krytyczne
 • Ankiety ww. grupy nauczycieli będą monitorowane w szerszym przedziale czasowym
 • Kontynuujemy program wewnętrznych szkoleń

 

Terminy przeprowadzenia kolejnych badań

semestr zimowy 2018/2019

uruchomienie ankiet 28.01.2019 r.

zakończenie ankiet 03.03.2019 r.

semestr letni 2018/2019

uruchomienie ankiet 12.06.2019 r.

zakończenie ankiet 15.09.2019 r.

Analiza ankiet za rok akademicki 2017/2018 przewidziana jest do końca marca 2019 rokuW dniu 15 maja 2017 roku o godzinie 17.00 w Auli odbyło się pierwsze spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia ze studentami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.

Na spotkaniu Przewodnicząca WZds.ZJK dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska przedstawiła i omówiła wyniki przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016 oraz wnioski z analizy wyników badań. Przewodnicząca WZds.ZJK przekazała informacje o działaniach planowanych na podstawie wniosków z analizy wyników, oraz wskazała terminy przeprowadzenia kolejnych badań. Przewodnicząca przypomniała o możliwości zgłaszania uwag dotyczących jakości kształcenia poprzez anonimowy formularz, który znajduję się na stronie internetowej WPiA, oraz zachęciła do zgłaszania bieżących nieprawidłowości. 

W dalszej części Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych dr hab. Piotr Uziębło prof. UG przedstawił podstawowe informacje dotyczące wyników egzaminów dwóch aplikacji korporacyjnej i ogólnej.

Na koniec odbyła się dyskusja, zgłoszone zostały uwagi i sugestie ze strony studentów oraz doktorantów dotyczące jakości kształcenia, które zostały przekazane na spotkaniu kierowników katedr i będą pomocne w działaniach zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia.

Dziękujemy studentom i doktorantom za udział w spotkaniu.

1. Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016

Wyniki zbiorcze przeprowadzonych badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016

2. Wnioski z analizy wyników badań oraz informacje o działaniach planowanych na podstawie wniosków z analizy wyników

 • Skierowanie nauczycieli akademickich, co do których pojawiły się uwagi krytyczne do odbycia cyklicznych szkoleń dydaktycznych w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych
 • Analizowanie ankiet w szerszym przedziale czasowym (analza kilku semestrów) w stosunku do nauczycieli akademickich, co do których pojawiły się uwagi krytyczne
 • Kontynuacja wydziałowych spotkań dydaktycznych

Wnioski z analizy wyników badań ankietowych zostały również przedstawione w sprawozdaniu z oceny własnej za rok akadamicki 2015/2016

3. Terminy przeprowadzenia kolejnych badań

Analiza ankiet za rok akademicki 2016/2017 przewidziana jest do końca marca 2018r.