fbpx Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania jakości Kształcenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania jakości Kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 stycznia 2020 roku, 14:09

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

                                dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska, prof. UG - przewodnicząca WZds.ZJK

                                dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG - członek WZds.ZJK

                                dr Marcin Michalak - przedstawiciel pracowników naukowo- dydaktycznych

                                   mgr Katarzyna Rynkowska - przedstawiciel pracowników administracyjnych

                                mgr Justyna Cur - sekretarz, przedstawiciel pracowników administracyjnych

                                mgr Jan Buławski - przedstawiciel doktorantów

                                Dorian Lesner - przedstawiciel studentów

                                Maciej Prażnowski- przedstawiciel studentów