fbpx Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania jakości Kształcenia | Wydział Prawa i Administracji

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania jakości Kształcenia | Wydział Prawa i Administracji

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania jakości Kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 czerwca 2019 roku, 13:44

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

                                dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska, prof. UG - przewodnicząca WZds.ZJK

                                dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG - członek WZds.ZJK

                                dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG - audytor Wydziałowy

                                dr Maciej Łaga - przedstawiciel pracowników naukowo- dydaktycznych

                                mgr Justyna Cur - sekretarz, przedstawiciel pracowników administracyjnych

                                mgr Jan Buławski - przedstawiciel doktorantów

                                mgr Kamila Wodnicka- przedstawiciel słuchaczy studiów podyplomowych

                                Aleksandra Szydzik - przedstawiciel studentów

                                Dorian Lesner - przedstawiciel studentów