fbpx Konsultacje pracowników dydaktycznych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konsultacje pracowników dydaktycznych

Konsultacje pracowników dydaktycznych

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym: 2 lipca 9.00-10.00 oraz 31 sierpnia 18.00-19.00.

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie zdalnej w terminach:

27.07.2020 11.00-12.30;

03.08.2020 11.00-12.30

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w dniach:

20 lipca (poniedziałek) w godz. 11.00-12.00 oraz 18.00-19.00

11 sierpnia (wtorek) w godz. 11.00-12.00

W tych terminach będę dla Państwa dostępna on-line oraz w budynku w pokoju 4031.

W tych terminach będzie można obejrzeć swoje prace egzaminacyjne, jednakże uprzejmie proszę Państwa o informację (mailowo, przez Teams lub PS), kto byłby zainteresowany przybyciem na Wydział, gdyż oglądanie prac musi odbyć w odpowiednim reżimie sanitarnym, a zatem musimy to dokładnie zaplanować.

 

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

konsultacje  odbywają się drogą mailową, przez wiadomości wysłane z Portalu Studenta

03.07.2020 godz. 10.00 - 11.30

31.08.2020 godz. 10.00 - 11.30

 

 

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

W okresie wakacyjnym konsultacje:

03.07 i 20.08  -  w formie mailowej (na adres: m.balwicka@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje (przez e-mail bądź Skype - @barczewski):

wtorek godz. 15.45 - 17.15

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

 konsultacje: poniedziałek 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbędą się w dniach:

1 lipca 12:30-14:00

31 sierpnia 12:30-14:00

 

mgr Michał Bąkowski

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i Zarządzeniem nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 - konsultacje do odwołania, odbywają się zdalnie, za pośrednictwem wiadomości e-mail: michal.bakowski@prawo.ug.edu.pl

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

konsultacje: poniedziałek 13:00-14:30

Uwaga: przez okres zawieszenia zajęć na UG proszę się kontaktować na maila: adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl. W terminach konsultacji będę odpowiadał na bieżąco.

W okresie wakacji konsultacje odbędą się (w formie elektronicznej) w następujących terminach:

2 lipca (czwartek), godz. 10:00-11:30,

27 sierpnia (czwartek), godz. 10:00-11:30.

 

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w okresie wakacyjnym nie będą się odbywać. W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy DO dnia 15 lipca oraz OD dnia 27 sierpnia.

 

         Adres mailowy: mariusz.bogusz@ug.edu.pl

      

 

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

W okresie wakacyjnym konsultacje (w pokoju 3017) odbywają się w następujących terminach:

6 lipca godz. 15:00-16:00.

5 sierpnia godz. 16:00-17.:00.

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: poniedziałek 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

07.09.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

28.09.2020 (poniedzialek) godz. 17.00-18.00

 

Preferowane kierunki badań w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska:

w pracach licencjackich, magisterskich oraz doktorskich

 1. prawo ochrony klimatu
 2. prawo ochrony środowiska w odniesieniu do mórz i oceanów
 3. prawne problemy ochrony przyrody
 4. polskie prawo ochrony środowiska
 5. unijne prawo ochrony środowiska
 6. międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 7. prawne instrumenty zarządzania środowiskiem
 8. prawo bezpieczeństwa ekologicznego
 9. prawo bezpieczeństwa żywnościowego
 10. prawo i polityka rolnośrodowiskowa
 11. prawna ochrona wód morskich i śródlądowych
 12. prawne instrumenty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym
 13. prawa człowieka a ochrona środowiska
 14. prawna regulacja handlu a ochrona środowiska – aspekty krajowe i międzynarodowe
 15. ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 16. ochrona środowiska w realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego
 17. rola organizacji międzynarodowych w ochronie środowiska
 18. prawnośrodowiskowe uwarunkowania działalności wydobywczej na lądowych i morzach
 19. prawo człowieka do środowiska w systemie handlu światowego
 20. prawnohandlowe instrumenty ochrony środowiska
 21. prawo ochrony zdrowia publicznego
 22. prawnośrodowiskowe instrumenty regulacji działalności gospodarczej
 23. prawne aspekty ochrony i gospodarowania wodami śródlądowymi/morskimi
 24. gospodarcze prawo środowiska
 25. zrównoważony rozwój w prawie polskim i międzynarodowym

 

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w poniedziałki, 11:15 - 13:15, w pokoju 1031.

dr Łukasz Cora

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 

Najbliższe konsultacje w piątki 19 i 26 czerwca w godz. 16:00-17.30  w drodze e-mailowej

Konsultacje wakacyjne 2020

7 lipca ( wtorek ) w godz. 13.00-14.00 w drodze e-mailowej

28 sierpnia ( piatek ) w godz. 11.00-12.00 w drodze e-mailowej

 

 

 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: środa 16.00-17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 09.00-10.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

mgr Hanna Czerwińska

Ze względu na zwolnienie lekarskie konsultacje się nie odbywają.

dr Krzysztof Czub

UWAGA:

W związku z zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w okresie wakacyjnym konsultacje będą się odbywać wyłącznie on-line poprzez wiadomości na Portalu Studenta / Portalu Pracownika w następujących terminach:

- poniedziałek, 6 lipca, godz. 10:30 - 11:15,

- poniedziałek, 31 sierpnia, godz. 10:30 - 11:15.

Poza tymi oknami czasowymi wiadomości nie będą odczytywane.

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

konsultacje dla studentów w roku akad. 2019/20 odbywać się będą w:

czwartki godz. 9.30 - 11.00

konsultacje dla studentów niestacjonarnych w  2019/20:

14.03.2020 - godz. 12.00 -13.30

6.04.2020 - godz 17.00 - 18.30 (odwołane)

Konsultacje w okresie wakacyjnym

10.07.2020 (piątek) godz. 09.00-10.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

z uwagi na zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć osoby zaiteresowane kontaktem ze mną proszę o  wiadomość na email: anna.dobaczewska@ug.edu.pl. W razie potrzeby ustalimy inną formę kontaktu. W czwartki w godz. 9.30-11.00 jestem także dostępna online na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE2Y2U0YjYtYmU5M...

 

 

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

wtorki, godz. 11:00 - 12:30

Uwaga! 

w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje via e-mail: 

 ( a.drywa@prawo.ug.edu.pl)

Konsultacje w okresie wakacyjnym

15.07.2020 (środa) godz. 11.00-12.00

26.08.2020 (środa) godz. 11.00-12.00

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

Prof. UG dr hab. Krzysztof Drzewicki - Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

ROZKŁAD ZAJĘĆ I DYŻURÓW - Semestr letni 2019/2020

 

 

I.         LUTY: 22-26.II:                                         

23.II. niedziela:

- 10.30-11.30: dyżur;

- 12.05-16.35: wykł. PZ-5, SME, s. 2008 (5h).

- 24.II. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (15h-5=10); 24.02; 2.III;

- 11.30-13.00: dyżur.

25.II. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

26.II. środa:

- 11.00-12.00: dyżur.

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

27.II. czwartek:

- 08.15-13.00: wykł. SME/PS-5,  s. 2025 (10/10/-5=5h);

- 13.30-14.30: dyżur.

 

II.        MARZEC:

- 2.III. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (12h-3=9); .02;

- 11.30-13.00: dyżur.

3.III. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

4.III. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

5.III. czwartek:

- 08.15-13.00: wykł. SME/PS-5, s. 2025 (5/10h-5=0h).

 

III.      KWIECIEŃ:

- 06.IV. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (9h-3=6);

- 11.30-13.00: dyżur.

07.IV. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

08.IV. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

9.IV. czwartek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 17.00-19.30: sem. V, s. 4048.

 

 

 

IV.       KWIECIEŃ:

27.IV. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (6h-3=3);

- 11.30-13.00: dyżur.

- 13.00-13.15: losowanie tematów prac mgr.

28.IV. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

29.IV. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

 

V.        MAJ:

- 18.V. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (3h-3=00);

- 11.30-13.00: dyżur.

19.V. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

20.V. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

 

VI.       CZERWIEC:

- 18.VI: 12.00-13.00: egzamin dyplomowy (Prof. M. Wiszowaty; 14-21.VI).

 

-----------------------------------------------------------

 

 

dr Maciej Fingas

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

środy w godz. 14.30-16.00

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

9.07.2020 r.  - godz. 16.00-17.00

21.08.2020 - godz. 16.00-17.00

Uwaga! Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje obecnie odbywają się online. W godzinach konsultacji jestem dostępny pod mailem.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbywają się za pomocą platformy MsTeams (wystarczy kliknąć w link znajdujący się poniżej, ewentualnie skopiować link do przeglądarki)

W najbliższym czasie konsultacje odbędą się dnia:

18.06.2020 (przełożone z 22.06.2020) godz. 10-11:30

3.07.2020 godz. 10-11

3.08.2020 godz. 10-11

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Gajda

W okresie wakacyjnym konsultacje odbywają się w następujących terminach:

2 lipca godz. 17.00-18:00.

31 sierpnia godz. 17:00-18:00.

Do odwołania konsultacje odbywają się online.

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

semestr letni 2019/2020

konsultacje: środa 16.00-17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca 2020r.  godz. 16.00 - 17.30

26 sierpnia 2020r.  godz. 16.00 - 17.30

 

UWAGA! Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

W związku z urlopem naukowym prof. dr hab. Tadeusza Maciejewskiego
funkcję Kierownik Katedry Historii Prawa pełni
prof. UG, dr hab. Michał Gałędek.

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

6 lipca (pon.), godz. 16.00-17.00 (zmiana godziny)

31 sierpnia (pon.), godz. 14.00-15.00

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

konsultacje: piątek 09.30-11.00

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 14.00-15.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 14.00-15.00

W okresie zawieszenia zajęć na WPiA UG zapraszam do kontaktu za pośrednictwem Portalu Studenta lub pod adresem magdalena.glanc@prawo.univ.gda.pl.

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w czerwcu odbywają się w poniedziałki od 19.00 do 20.30 za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

Konsultacje w okresie wakacyjnym za pośrednictwem Skype'a odbędą się w następujących terminach:

5 lipiec 10-11

31 sierpień 19.00-20.00

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

konsultacje: poniedziałek 10.30-12.00

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

8 lipca, godz. 13:30-15:00 – MS Teams, e-mail

26 sierpnia, godz. 13:30-15:00 – MS Teams, e-mail

 

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@ug.edu.pl albo kontakt e-mail.

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE

 

KONSULTACJE W OKRESIE OD 8 DO 30 CZERWCA 2020 R.

 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 8 do 30 czerwca br. konsultacje będą się odbywać wyłącznie w formie on-line'owej w następujących terminach:

8 czerwca (poniedziałek) – w godz. 18.00 do 19.40 (poprawa kolokwiów, studenci umówieni na poprawę otrzymują zaproszenia na webinary)

9 czerwca (wtorek) – w godz. 18.00 do 18.30 (za pośrednictwem Portalu studenta)

15 czerwca (poniedziałek) – w godz. 18.00 do 20.00 (webinar dla studentów, którzy chcieliby omówić wyniki egzaminów)

22 czerwca (poniedziałek) – w godz. 17.30 do 19.00 (za pośrednictwem Portalu studenta)

30 czerwca (wtorek) – w godz. 13.00 do 14.00 (za pośrednictwem Portalu studenta)

 

KONSULTACJE W OKRESIE WAKACYJNYM 2020 R.

 

7 lipca (wtorek) – w godz. 13.00 do 14.00 (za pośrednictwem Portalu studenta)

31 sierpnia (poniedziałek) – w godz. 13.00 do 14.30 (za pośrednictwem Portalu studenta)

 

Konsultacje za pośrednictwem Portalu studenta oznaczają mozliwość natychmiastowego kontaktu za pomocą funkcjonalności wiadomości z tego Portalu. W podanych dniach i godzinach odpowiedź na przesyłki studentów będzie udzielana natychmiast.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje w trybie stacjonarnym nie będą się odbywać do dnia 30 września 2020 r.

 

 

 

mgr Karol Gregorczuk

Mgr Karol Gregorczuk

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 16.00-17.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata J. Kowalczyk

Konsultacje w czasie wakacji 2020:

W okresie wakacji konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową lub za pośrednictwem MsTeams w następujących terminach:

14 lipca godz. 10.00 - 11.00

18 sierpnia godz. 10.00 - 11.00

15 września godz. 10.00 - 11.00

 

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

konsultacje: czwartek 13.30-15.00

w każdy ostatni czwartek miesiąca wyłącznie w godz. 19.00-20.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

03.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 09.00-10.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

08.07.2020 (środa) godz. 18.00-19.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 18.00-19.00

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywać się będą w dniach:

1) 23 lipca 2020 r., godz. 14.30 - 16.00,

2) 25 sierpnia 2020 r., godz. 13.00 - 14.30,

3) 22 września 2020 r., godz. 15.00 - 16.30.

 

Zapraszam

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

semestr letni 2019/2020

konsultacje: czwartek 12.00-13.30

Konsultacje odbywać się będą w pokoju 2083

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2020 (piątek) godz. 11.00-12.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

22 lutego 2020 (sobota) godz. 15.30-16.30

7 marca 2020 (sobota) godz. 10.00-11.00

25 kwietnia 2020 (sobota) godz. 15.30-16.30

16 maja 2020 (sobota) godz. 11.00-12.00

13 czerwca 2020 (sobota) godz. 12.00-13.00

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje w semestzre letnim roku akademickiego 2019/2020:

wtorek godz. 16.00 - 17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

03.07.2020  godz. 16.00 - 17.30

03.08.2020  godz. 10.00 - 11.30

 

Ze względu na stan epidemii konsultacj będą odbywać się telefonicznie,

a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Konsultacje w sesji letniej

środa godz. 13.00-14.30

Konsultacje w wakacje

6.07.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

Do odwołania konsultacje odbywają się online. Kontakt w ww. godzinach możliwy przez Skype (lukkar111) lub przez MS Teams (lukasz.karczynski@ug.edu.pl).

UWAGA

Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta. W niektórych okresach roku rzadko do niego zaglądam.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będą:

- w poniedziałki w  godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020r. godz. 18.00 - 19.30

10 sierpnia 2020r. godz. 18.00 -1 9.30

za pomocą usługi SKYPE.

W celu odbycia konsultacji proszę wyszukać osobę:  Kryminalistyka_Kasprzak_UG

 

Drugą formą kontaktu jest tradycyjny e-mail.

 

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje w okresie wakacyjnym [forma elektroniczna - mailowo]:

piątek 3 lipca godz. 10.00 - 11.00

poniedziałek 31 sierpnia godz. 10.00 - 11.00.

 

 

 

 

 

dr Bartosz Kędzierski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca 2020r. godz. 17.00 - 18.00

31 sierpnia 2020r. godz. 17.00 - 18.00

 

Konsultacje odbywają sie za pośrednictwem maila: b.kedzierski@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Mgr Joanna Kiraga

konsultacje: poniedziałek 15.30-17.00 p. 4041

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedzialek) godz. 10.00-11.00

 

dr Piotr Kitowski

dr Piotr Kitowski

Konsultacje  okresie wakacyjnym:

7 lipca 2020r.  godz. 10.00  -  11.00

3 sierpnia 2020r. godz. 10.00  -  11.00

30 września 2020r. godz. 10.00  -  11.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem skype.

live:.cid.d95d9af519ea1e03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP DO PRAWA SĄDOWEGO - I rok prawa uzupełniającego,

Egzaminator: dr Piotr Kitowski

Do egzaminu z przedmiotu obowiązują nadbitki (nie strony) z dwóch podręczników:

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-1060; 1065-1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

188-196; 212-220; 230-233; 237; 529-548; 658-673; 732-742.

 

HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI - Kryminologia studia stacjonarne i niestaconarne

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-952; 1016-1060; 1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2008, 3 wydanie:

331-429; 537-539; 543-545; 572-585; 588-589.

 

HISTORIA ADMINISTRACJI: 

1. T. Maciejewski, Historia Administracji, Warszawa 2006, wyd. 2. (z wyłączeniem: cz. I, rozdziały I,II, III, IV; cz. II, rozdz. V; cz. III, rozdz.IV;cz. VII,rozdz. rozdz. II;, IV, V); 

2. T. Maciejewski, Historia Administracji myśliadministracyjne. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013 (z wyłączeniem: rozdz. I, §1, rozdz. VI, § 29, 

mgr Tomasz Klecor

konsultacje: środa godz. 9.30-11.00

UWAGA! Konsultacje z dnia 11.03.2020 zostały przełożone na  18.03.2020.

dr Anna Klimaszewska

dr Anna Klimaszewska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10 lipca 2020r.  godz. 9.00 - 10.00

7 sierpnia 2020r.  godz. 9.00 - 10.00

Konsultacje odbywać się będą w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą skype: live:.cid.b17f5dd5f4036456

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje wakacyjne:

02.07.2020 11.45 -12.45; 06.07.2020 11.30 -12.30; 03.08.2020 10.00 -12.00

Studenci proszeni są o kontakt pod adresem mailowym: tomasz.koncewicz@provider.pl 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

czwartek godz. 10.00 – 11.30

 

W roku akademickim 2017 - 2018 LAPA Crane Fellow na Princeton University.

 

mgr Kinga Konieczna

Szanowni Państwo

konsultacje w trakcie wakacji odbywają się w trybie online (za pośrednictwem e-maila lub Portalu Studenta) w następujących dniach:

1 lipca (środa) - godz. 18.00-18.45

31 sierpnia (poniedziałek) - godz. 18.00-18.45.

Proszę o kierowanie wiadomości pod adres: kinga.konieczna@ug.edu.pl.

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje w okresie wakacyjnym :

01.07.2020 godz. 11.00 - 12.00
31.08.2020 godz. 11.00 - 12.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

czwartek  godz. 16.00-17.30

W lipcu 2020 r. i sierpniu 2020 r. roku konsultacje odbędą się 02.07.2020 r. godz. 16:00-17:30 oraz 28.08.2020r.  godz. 10:00-11:30.  Konsultacje odbywają się zdalnie, e-mail: joanna.kruczalak-jankowska@ug.edu.pl  oraz za pośrednictwem MS Teams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje

 

Konsultacje w okresie przerwy wakacyjnej

 

13 lipca

11:00 - 12:00

 

3 sierpnia

11:00 - 12:00

 

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej, systemu pocztowego portalu pracownika oraz programu skype pod nr id live:.cid.6e943a581bcf0e5.

 

dr Maria Lewandowicz

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: 

poniedziałek  godz. 9.30 - 11.00

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca 2020r.  godz. 17.00 - 18.00

31 sierpnia 2020r.  godz. 17.00 - 18.00

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem skype. W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

mgr Andrzej Lewna

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

17 lipca 2020r. godz. 9.00 - 9.45

4 sierpnia 2020r.  godz. 9.00 - 9.45

konsultacje w semestrze letnim: piątek      11.30 – 13.00

Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.15 – 18.15.

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie e-learningu, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach drogą mailową, za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl. W czasie konsultacji będę również dostępny pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

dr Maciej Łaga

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

08.07.2020 godz. 14.00 - 14.45
05.08.2020 godz. 14.00 - 14.45

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywaja się poprzez e-mail (mlaga@prawo.ug.edu.pl)

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

 

Szanowni Państwo,

W okresie wakacyjnym konsultacje zostały zaplanowane w następujących terminach:

3 lipca 2020 r., godz. 7.30-9;

3 sierpnia 2020 r., godz. 7.30-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

środa godz. 8.00-9.00

 

Konsultacje wakacyjne:

08.07.2020 17.30-18.30; 31.08.2020 9.00-10.00

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Urlop macierzyński.

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Od 1.10.2019 do 30.09.2020 urlop naukowy.

Konsultacje we wrześniu 2019r. odbywać się będą we wtorki w godz. 10.00 - 11.30.

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 9.00 - 9.45
31.08.2020 godz. 10.00 - 10.45

W czasie zawieszenia zajęć konsultacje  odbywają się przez portal studenta lub e-mail.

mgr Dawid Marko

Konsultacje w  okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień) roku akademickiego 2019/2020 odbędą się w dniach:

1) 03.07.2020 r. (piątek) w godz. 10.15 – 11.00,

2) 31.08.2020 r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 17.45.
 

UWAGA: W okresie od 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. 
W wyżej wyznaczonych godzinach będę dostępny dla Państwa pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

 


 

 

mgr Barbara Marlewska

Konsultacje wakacyjne odbędą się on-line, w dniach:

2 lipca 2020 r., godz. 14.00-15.00

3 sierpnia 2020 r., godz. 14.00-15.00

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych,
konsultacje dla studentów odbywają się drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Studenta lub mailowo: b.marlewska@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Marszałek

urlop rodzicielski

 

 

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

07.07.2020 godz. 12.00 - 12.45
28.08.2020 godz. 10.00 - 10.45

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje odbywają się drogą mailową.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Dr Marcin Michalak

okres wakacyjny 

Konsultacje w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. odbywają się online na platformie MS Teams w następujących datach: piątek 3 lipca w godz. 10-11 oraz w piątek 7 sierpnia w godz. 11:00-12:00 . Adres: marcin.michalak@ug.edu.pl

dr Dawid Michalski

środa, godz. 15:00-16:30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca 2020r.  godz. 17.00 - 18.30

1 sierpnia 2020r.  godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej m.in. za pośrednictwem poczty e-mail.

mgr Maciej Mikliński

Mgr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją spowodowaną COVID19 uprzejmie indormuję, że moje konsultacje odbywać się będą w drodze elektronicznej. W godzinach zaplanowanych konsultacji (wskazanych poniżej) będę dostępny pod adresem mailowym: mmiklinski@prawo.ug.edu.pl Gdyby zaszła taka konieczność będziemy mogli kontaktować się przez komunikator Skype.

Konsultacje w okresie wakacyjnym

17.07.2020 (piątek) godz. 17.00-18.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

dr Michał Miłosz

Konsultacje w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień):

13 lipca: 9:00 - 10:00

27 sierpnia: 9:00 - 10:00

W okresie zawieszenia zajęć w budynkach UG w godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams.

Poza datami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

 

 

mgr Szymon Moś

Mgr Szymon Moś
Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020
Poniedziałki godz. 17:30-19:00.

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 09.00-10.00

28.08.2020 (piątek) godz. 09.00-10.00


Uwaga ! ! !

W związku z § 3 zarządzenia JM Rektora UG nr 24/R/20 z 12 marca 2020 r. w w/w terminie jestem do Państwa bieżącej, bezpośredniej dyspozycji na konsultacjach on-line poprzez e-mail. Konsutacje w formie tradycyjnej nie odbywają się.

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

semestr letni 2019/2020

konsultacje: poniedziałek 09.30-11.00

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dodatkowo w godz. 17.00-17.45

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

środa w godz. 15:00 - 16:30

 

UWAGA! Konsultacje z dn. 24.06.2020 r. zostają przeniesione na dzień 13.07.2020 r. w g. 15:00 - 16:30.

 

UWAGA! Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się on-line. Oznacza to, że w czasie wyznaczonych godzin konsultacji możecie Państwo się ze mną kontaktować:

1) mailowo: dms@prawo.ug.edu.pl;

2) poprzez Skype => nazwa użytkownika: live:.cid.5e02fa872d046cd6;

3) poprzez MS Teams: dominika.mroz-szarmach@ug.edu.pl.

 

KONSULTACJE W LIPCU I SIERPNIU 2020 R. (ON-LINE):

1) 31.07.2020 r. (piątek) g. 15:30 - 17:00;

2) 03.08.2020 r. (poniedziałek) g. 15:30 - 17:00.

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 08.30-09.30 i 13.00-13.30

    (poza pierwszym poniedziałkiem miesiąca)

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2020 (piątek) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

-----------------------------------------------------

UWAGA !!!

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację, uprzejmie proszę o kontakt w sprawach związanych z procesem dydaktycznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie godzin konsultacji odpowiedzi będą udzielane bezzwłocznie (w kolejności otrzymywania wiadomości/pytań/uwag), poza tymi godzinami – stosownie do możliwości.

Życzę dużo zdrowia,

Oktawian Nawrot

 

-----------------------------------------------------

 

 

 

dr Justyna Nawrot

Konsultacje w okresie wakacji odbywają się 2. 07 w godz. 10 -11:30 oraz 31.08. w godz. 10-11:30. 

Konsultacje odbywają w trybie zdalnym. W godzinach konsultacji, odpowiadać będę bezzwłocznie na maile, ponadto możliwe jest podanie ID skype i oczekiwanie na kontakt z mojej strony.

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

czwartek 10:45-12:15

Niestacjonarne:

28 marca godz. 11-12

23 maja godz. 11-12

dr Wioletta Niemiec

 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:  środa 17.00 - 18.30 (od marca )

Konsultacje w MS Teams od 8.04 g. 17.00 -18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020r. godz. 18.00 - 19.30

3 sierpnia 2020r. godz. 18.00-19.30

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

semestr letni 2019/2020

konsultacje: środa 15.00-16.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

28.07.2020 (wtorek) godz. 10.00-11.00

10.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paweł Nowicki

Konsultacje w okresie wakacyjnym: 

3.07.2020 - 10:00-11:00

3.08.2020 - 10:00- 11:00

 

Istnieje również możliwość umówienia się na videochat w innym pasującym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

Poza wskazanymi terminami dostępny jestem również pod adresem e-mail:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 16.00-17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

W lipcu 2020 r. i sierpniu 2020 r. roku konsultacje odbędą się 3.07.2020 r. godz. 10:00-11:30 oraz 06.08.2020r.  godz. 10:00-11:30.  Konsultacje odbywają się zdalnie, e-mail: robert.obrzud@prawo.ug.edu.pl oraz za pośrednictwem MS Teams.

W związku z Zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 rokuw sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 konsultacje nie odbywają się do odwołania.

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

semestr letni 2019/2020

konsultacje: środa 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

31.07.2020 (piątek) godz. 09.00-10.00

13.08.2020 (czwartek) godz. 09.00-10.00

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych związanych z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19 konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będa odbywały się w systemie on-line, w następujących terminach:

czerwiec 2020 r.: czwartki, w godz.: 17:45-19:15;

2 lipca 2020 r. (czwartek) w godz.: 16:00 - 16:45;

4 sierpnia 2020 r. (wtorek) w godz.: 16:00-16:45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Przemysław Panfil

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

02.07.2020 (czwartek) w godzinach 10:30 - 11:30

24.08.2020 (piątek) w godzinach 10:30-11:30

 

W trakcie konsultacji będę dostępny pod e-mailem: przemyslaw.panfil@ug.edu.pl

dr Paweł Petasz

Konsultacje (gabinet 3054):

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020 r. godz. 8.00 - 9.00   (facebook/ telefon)

31 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 - 10.00 (facebook/telefon)

dr Anna Podolska

Nabliższe konsultacje:

31.07.2020 r. - godz. 9.30-10.30

28.08.2020 r. godz. 16.30-17.30

Konsultacje odbywają się w drodze mailowej anna.podolska@ug.edu.pl

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

9 lipca 2020r.  godz. 14.00 - 15.00

5 sierpnia 2020r.  godz. 15.30 - 16.30

Konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny nr 604959650.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

konsultacje: poniedziałek 17.00 - 18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

27.07.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

17.08.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

W związku zarządzeniem Rektora odbywanie konsultacji w formie stacjonarnej zostaje zawieszone do odwołania. Proszę o kontakt mailowy, za pośrednictwem portalu studenta lub programu skype (live:j.puszkarski_1).

 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

18.02.2020 (wtorek) 12:00-13:30

21.02.2020 (piątek) 13:00 - 14:30

28.02.2020 (piątek) - 09:30 - 11:00

04.03.2020 (środa) - 17:00-18:30

20.03.2020 (piątek) - 09:30-11:00

27.03.2020 (piątek) - 09:30 - 11:00

03.04.2020 (piątek) - 09:30-11:00

07.04.2020 (wtorek) - 09:30 - 11:00

17.04.2020 (piątek) - 09:30 - 11:00

24.04.2020 (piątek) - 17:00 - 18:30

08.05.2020 (piatek) - 16:30 - 18:00

15.05.2020 (piątek) - 09:30 - 11:00

29.05.2020 (piątek) - 09:30 - 11:00

05.06.2020 (piątek) - 09:30 - 11:00

 

Terminy konsultacji w czasie letniej sesji egzaminacyjnej:

19.06.2020 (piątek) - 09:30 - 11:00

22.o6.2020 (poniedziałek) - 10:00 - 11:30

 

Terminy konsultacji w czasie wakacji letnich:

3.07.2020 (piątek) - 10:00 - 11:30

27.08.2020 (czwartek) - 10:00 - 11:30

10.09.2020 (czwartek) - 15:30 - 17:00

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w trybie zdalnym:

01.07.2020 godz. 13.00-14.30

20.08.2020 godz. 13.00-14.30

 

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

wtorek godzina: 14.00 - 15.30  studia stacjonarne

 

Studia niestacjonarne:

15.03.2020  (niedziela) 11:30-13:00

26.04.2020   (niedziela) 11:30-13:00

31.05.2020   (niedziela) 11:30-13:00

28.06.2020   (niedziela) 11:30-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Piotr Rogoziński

 

Konsultacje rok akademicki 2019/2020:

 

01.10.2019 - 30.09.2020 urlop

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową [dawid.rogozinski@ug.edu.pl] w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji.

 

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałki w godzinach 11.45 - 13.15
 

 

Konsultacje dodatkowe dla studentów studiów niestacjonarnych:

29.02.2020 r. - w godz. 15.00 - 15.45

10.03.2020 r. - w godz. 17.00 - 17.45

26.04.2020 r. - w godz. 11.15 - 12.00

17.05.2020 r. - w godz. 11.15 - 12.00

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3029)

 

piątek godz. 12.45 - 14.15

 

dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

28 marca (sobota) godz. 10.35-12.05

4 kwietnia (sobota) godz. 9.45 - 11.15

23 maja (sobota) godz. 14.30 - 16.00

 

Szanowni Państwo, do czasu przywrócenia zajęć dydaktycznych w budynku WPiA konsultacje będą odbywać się w wyżej podanych terminach za pośrednictwem Internetu. Proszę o kontakt poprzez portal studenta lub na adres mailowy: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl. W godzinach konsultacji będę na bieżąco udzielać odpowiedzi.

 

dr Grzegorz Sikorski

Konsultacje w okresie wakacyjnym (msteams, skype), proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji z użyciem poczty elektronicznej:

8.07.2020 r. g. 9.30-11.00

5.08.2020 r. g. 9.30-11.00

 

dr Marek Skwarcow

Dr Marek Skwarcow  pok. 3071

piątek po wykładzie

dr Tomasz Snarski

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

poniedziałek   godz.  18.00 - 19.30

Od 16 marca 2020 konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski w godz. 18.00-19.30. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1 lipca 2020r.  godz. 17.00 - 18.30

31 sierpnia 2020r.  godz. 17.00 - 18.30

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: ŚRODY w godz. 16.30.-18.00. p. 3005 WPiA

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

 1  lipca          środa              w godz. 17.00.-18.00.

31 sierpnia  poniedziałek w godz 17.00.-18.00.

konsultacje odbywają się on line za pośrdenictwe poczty i portalu studenta [pracownika]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje odbywać się będą we wtorki w godz. 17.30 - 19.00.

Uprzejmie informuję, iż w terminch i godzinach ustalonych dla konsultacji będę dostępny pod służobwym mailem: krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl (w razie potrzeby, w tym czasie będzie też możliwość skontaktowania się ze mną za pomocą uzgodnionego ze studentem komunikatora).

 

Konsulatcje w okresie wakacyjnym:

2 lipca 2020r.  godz. 1700 - 18.30

28 sierpnia 2020r. godz. 17.00 - 18.30

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

6 lipca 2020 r., godz. 18.00-19.00

31 sierpnia 2020 r., godz. 18.00-19.00

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje w okresie wakacyjnym :

06.07.2020 godz. 11.00 - 11.45 -

17.08.2020 godz. 11.00 - 11.45

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową ( jstelina@prawo.ug.edu.pl )
 

dr Paweł Sut

Dr Paweł Sut

konsultacje: wtorek 11.30-13.00

z wyjątkiem konsultacji odbywających się w następujące wtorki: 25.02.2020, 03.03.2020, 28.04.2020 i 26.05.2020, w których konsultacje odbywają się wyłącznie w godz. 18.00-19.30

Konsultacje odbywają się planowo tylko w formie mailowej: pawel.sut@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

środa godz. 16.30 - 18.00

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

13.07.2020 (poniedziałek) godz. 13.00-14.00

03.08.2020 (poniedziałek) godz. 13.00-14.00

 

UWAGA!

W dniu 11.03. konsultacje odwołane z powodu choroby! W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny 502550195.

 

 

 

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

URLOP RODZICIELSKI

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

 

Urlop macierzyński

 

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Szlachetko

Urlop macierzyński.

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

Semestr letni (od 17.02)

poniedziałki - godz. 7.30 - 9

oraz:

29.02 - godz. 11 - 12

08.03 - godz. 10 - 11

25.04 - godz. 11 - 12

16.05 - godz. 10 - 11

06.06 - godz. 9 - 10

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się przez portal studenta lub mailowo
( jszmit@prawo.ug.edu.pl ) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji!

prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szmyt

konsultacje: wtorek  13.00 – 14.00

W okresie wakacyjnym konsultacje j odbywają się w następujących terminach:

6 lipca godz. 12:00-13:00.

31 sierpnia godz. 12:00-13:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

 

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową

06.07.2020 r . godz. 15.00 - 16.00
31.08.2020 r. godz.  15.00 - 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Aleksandra Szydzik

Szanowni Państwo, 

w związku z § 3 zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 24/R/20 z dnia 12 marca 2020 r., uprzejmie informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. konsultacje odbywają się wyłącznie online. Wiadomości proszę kierować na mój adres mailowy: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl. Na wszelkie pytania będę odpowiadała na bieżąco.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje w trybie stacjonarnym nie odbywają się do odwołania. 

konsultacje w okresie wakacji:

31 lipca 2020 roku (piątek) - w godz. 16:00 - 17:00

31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) - w godz. 16:00 - 17:00

 

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje on-line w okresie wakacyjnym będą miały miejsce:

 

3 lipca w godz. 9.00-9.45

4 sierpnia w godz. 9.00-9.45

 

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową (michalszypniewski@prawo.ug.edu.pl)

dr Olga Śniadach

konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą we wtorki w godz. 13-14 oraz 17-18

Konsultacje wakacyjne:

02.07.2020 10.00-11.00;
14.08.2020 11.00-12.00

dr Justyna Świątek-Rudoman

Urlop

 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie zdalnej w następujących terminach:

06.07.2020 g. 11.00-11.45

03.08.2020 g. 11.00-11.45

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorki w godz. 7.15-7.30, 8.30-9.00, 10.00-10.15, 11.30-12.00.

 

 

 

 

 

ks. dr Grzegorz Świst

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2020 (piątek) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 13.00 - 14.00
31.08.2020 godz. 10.30 - 11.30

 

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową
( m.tomaszewska@prawo.ug.edu.pl )

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 14.45-16.15

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 15.00-16.00

31.08.2020 (poniedzialek) godz. 15.00-16.00

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W sesji letniej konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w następujących terminach:

6 czerwca godz. 12:00-13:30

8 czerwca godz. 10:45-12:00 

15 czerwca godz. 17:00-18:30 (konsultacje na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY0MjQxZDAtNTU2M... )

23 czerwca godz. 17:00-18:30 (konsultacje na MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJmYTUxODEtYTcxM...)

W okresie wakacyjnym konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w następujących terminach:

6 lipca godz. 10:30-11:30 (konsultacje na MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYzMjM2YTYtY2RlN...)

31 sierpnia godz. 10:30-11:30.

Do odwołania konsultacje odbywają się online.

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

 

Konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w czwartki w godz. 11.30-13.00.  W pierwszym tygodniu miesiąca konsultacje będą odbywać się w poniedziałki w godz. 9.30-10.00 oraz w czwartki w godz. 18.00-19.00. 

W okresie zawieszenia zajęć w tradycyjnej formie (spowodowanych stanem zagrożenia epidemiologicznego) konsultacje odbywać się będą on line (za pomocą portalu studenta oraz maili lub też programu Skype - live:.cid.338e838306ceb558) w środy w godz. 19.00-20.30. W tym czasie będę dostępny w czasie rzeczywistym. W podobny sposób odbywac się będą dyżury dziekańskie we wtorki (11.00-12.00) oraz w czwartki (18.30-19.30).

 

 

dr Jacek Wałdoch

dr Jacek Wałdoch

konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

czwartek  godz. 9.00 - 11.00

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

31 lipca 2020r.  godz. 9.00 - 10.00

28 sierpnia 2020r. godz. 9.00 - 10.00

 

W związku z zamknięciem uczelni, konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny lub wideo. Nr tel.: 514 924 235. 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową

06.07.2020 godz. 18.00 - 18.45

31.08.2020 godz. 18.00 - 18.45

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje w semestrze letnim:

czwartek, godz.: 11.00-13.00*

Konsultacje w okresie letnim (wakacyjnym):

Lipiec- 08.07 (środa) 10.00-12.00

Sierpień- 26.08 (środa) 10.00-12.00

 

Uwaga ! ! !

W związku z § 3 zarządzenia JM Rektora UG nr 24/R/20 z 12 marca 2020 r. w w/w terminie jestem do Państwa bieżącej, bezpośredniej dyspozycji na konsultacjach on-line w trybie online za pośrednictwem Messengera jak również Zooma, MS Teams.  Konsutacje w formie tradycyjnej nie odbywają się.

 

 

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

luty; 23.02 (niedziela) 13.00-15.00

marzec; 07.03 (sobota) 8.00-10.00

kwiecień; 11.04 (sobota) 11.00-13.00

maj; 09.04 (sobota) 11.00-13.00

czerwieic; 20.06 (sobota) 11.00-13.00

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Konsultacje odbywaja się poprzez program Skype w środy o godz. 11.00 - 12.00.

Nazwa użytkownika: live: .cid.4bd4ab7feadfec59
Konsultacje w okresie wakacyjnym:

16 lipca 2020 czwartek, od godz. 12.00-13.00

13 sierpnia 2020 czwartek, od godz. 12.00 -13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje w przerwie letniej:

- piątek, 03 lipca 2020 r. w godz. 11:00-12:00

- poniedziałek, 03 sierpnia 2020 r. w godz. 08:00-09:00

pod nr tel.: 504 159 491

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Małgorzata Węgrzak

dr Małgorzata Węgrzak

Konsultacje w roku akademickim 2019/2020:

wtorek godz. 13.00-14.30

Konsultcje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020r. godz. 13.00 - 14.30

24 sierpnia 2020r.  godz. 13.00 - 14.30

 

W okresie zawieszenia zajęć w godzinach konsultacji jestem dostępna on line. Proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Uwaga! Od 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się w drodze e-mailowej lub za pośrednictwem Skype (po wcześniejszym umówieniu).

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20:

środa, godz. 10.15-11.45; w terminie 15 kwietnia do 13 maja: środa, godz. 10.15-11.00 i 13.15.-14.00

Konsultacje Prof. T. Widłaka zostały przeniesione z 04.03 na 03.03.2020 (WTOREK) na godz. 10.00-11.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedzialek) godz. 10.00-11.00

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

UWAGA: w czasie epidemii konsultacje są prowadzone on-line za pomocą poczty elektronicznej - grzegorz.wierczynski@ug.edu.pl.

 

Wtorki w godz. 13:00-14:30.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • 1 lutego w godz. 16:30-18:00
 • 14 marca w godz. 16:30-18:00
 • 18 kwietnia w godz. 16:30-18:00
 • 23 maja w godz. 16:30-18:00
 • 7 czerwca godz. 10:30-12:00
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

poniedziałek, godz. 14.15-15.00

wtorek, godz. 15.00 - 15.45

 

W okresie wakacyjnym (do 31.08. br.) - w związku z zagrożeniem epidemicznym - konsultacje odbywam on-line: kontakt za pomoca poczty elektronicznej (adres poczty: jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl).

Terminy:

27 lipca, godz. 12.00-12.45

10 sierpnia, godz. 12.00-12.45


 

 

 

 

 

 

dr Wojciech Wiewiórowski

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

W obecnej chwili konsultacje odbywają się wyłącznie elektronicznie.

Jestem dostępny online w każdy poniedziałek w godz. 12:00-14:00

oraz prawie codziennie po godz. 23:00 :)

Podczas konsultacji online dostępne są następujące kanały komunikacji:

 • Skype: wiewiorowski

 • Twitter: W_Wiewiorowski

 • Facebook: wojciech.wiewiorowski

 • Messenger: wojciech.wiewiorowski

 • LinkedIn: wiewiorowski

Zachęcam również do kontaktu emailowego pod adresem:
wiewiorowski@o2.pl

Preferuję komunikację via chat. Proszę więc nie wywoływać komunikacji głosowej, jeśli wcześniej nie umówiliśmy się na takową. Z zasady nie otwieram przesyłanych do mnie (którymkolwiek kanałem komunikacji) a niezamówionych przeze mnie plików.

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

UWAGA

w okresie obowiązywania szczególnych środków wynikających z zagrożenia koronawirusem konsultacje odbywają się w formie online.

W podanych niżej godzinach istnieje możliwość kontaktu:
1.  za pośrednictwem adresu e-mail marcin.wiszowaty@prawo.ug.edu.pl (w godzinach trwania konsultacji będę odpowiadał sukcesywnie, w miarę możliwości i napływu e-maili) 2. poprzez narzędzie Skype (
Skype Live ID: live:.cid.e9ebbff0089b9119).

ROK AKADEMICKI 2019/2020 - semestr letni

czwartek, godz. 15:00 - 16:30.

--> gabinet 2085

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Konsultacje odbywają w poniedziałki o godz. 9.00-10.30

 

W okresie wakacyjnym konsultacje odbywają się w następujących terminach:

6 lipca godz. 9:00-10:30.

10 sierpnia godz. 9:00-10:30.

 

Uwaga!

W okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa konsultacje w ww. godzinach odbywać się będą on line (za pomocą portalu studenta oraz e-maili). W tym czasie będę dostępny w czasie rzeczywistym. 

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

W tym czasie kontakt będzie moż także przez Skype: 

live:.cid.fc268e2f26640239

 

 

dr Maciej Wojciechowski

Dr Maciej Wojciechowski

konsultacje: środa 13.00-14.30 - 

a każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.30.

W okresie, w którym nie ma zajęć dydatycznych z powodu ich zawieszenia od 11 marca, konsultacje odbywają się telefonicznie. W ich godzinach jestem w pokoju 3023. Nr telefonu do pokoju to 58 523 28 73. Od przyszłego tygodnia, czyli od 1  kwietnia będzie również możliwa forma przez skype.

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

 

 

dr Hanna Wolska

Szanowni Państwo

W związku z par. 3 Zarządzenia nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19, uprzejmie informuję, iż począwszy od 18 marca 2020 r. konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej w środy w godz. 12:30-14:00.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  hanna.wolska@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dr Arkadiusz Wowerka

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

13.07.2020 godz. 11.00 - 11.45
31.08.2020 godz. 11.00 - 11.45

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową (awowerka@interia.pl)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

KONSULTACJE sem. LETNI 2019/2020

poniedziałki, 17:00-18:00

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020r.  godz. 17.00 - 18.00

31 sierpnia 2020r.  godz. 17.00 - 18.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

9 lipca (czwartek) godz. 8:00-8:45

31 sierpnia (poniedziałek) godz. 8:00-8:45

Uprzejmie informuję, że wyznaczone konsultacje odbywają się drogą mailową.

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

konsultacje: poniedziałek 14.00-15.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 14.00-15.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

W miesiącach lipiec, sierpień konsultacje odbywają się w:

09.07 godz. 11.00-12.00

31.08 godz. 10.00-11.00

W obecnej sytuacji związanej z epidemią w godzinach konsultacji jestem dostępna na skype https://join.skype.com/invite/bWGi4qqVZcu0

W pilnym sprawach proszę o kontakt mailowy lub kontakt przez Portal Studenta

paulina.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

 

 

mgr Kaja Zaleska-Korziuk

W lipcu 2020 r. i sierpniu 2020 r. roku konsultacje odbędą się 6.07.2020 r. godz. 10:00-11:30 oraz 14.08.2020r.  godz. 10:00-11:30.  Konsultacje odbywają się zdalnie, e-mail: kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl

W związku z Zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 rokuw sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 konsultacje nie odbywają się do odwołania.

 

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje w semestrze letnim 2019/20:

czwartek 16.00-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w okresie wakacyjnym się nie odbędą ze względu na urlop!

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

semestr letni 2019/2020

konsultacje: piątek 09.30-11.00

w każdy pierwszy piątek miesiąca wyłącznie 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Maciej Zejda

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się 6 lipca w godz. 10:00-11:30 oraz 14 sierpnia w godz. 10:00-11:30.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  maciej.zejda@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

02.07.2020 godz. 11.00 - 11.45
31.08.2020 godz. 11.00 - 11.45

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają sią mailowo ( marcin. zieleniecki@prawo.ug.edu.pl )
 

 

 

mgr Martyna Zimmermann-Pepol

UWAGA! 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (marzec 2020):

1. Konsultacje odbywają się wyłącznie drogą internetową (Portal Studenta, Portal Edukacyjny, email).

2. Ćwiczenia z Logiki dla prawników są realizowane poprzez kurs na Portalu Edukacyjnym (szczegóły w wiadomościach na Portalu Studenta).

 

 • Czwartek: w godz. 13.00 - 14.30
 • konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: w każdy ostatni poniedziałek miesiąca (tj. 24.02.; 30.03.; 27.04.; 25.05.) w godz. 17.00 -18.30. W tych tygodniach nie ma wówczas konsultacji w czwartek.

Konsultacje w okresie wakacyjnym

13.07.2020 (poniedziałek) godz. 10.30-11.30

31.08.2020 (poniedzialek) godz. 10.30-11.30

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

Konsultacje wakacyjne:

01.07.2020  10.00-11.00
31.08.2020  10.00-11.00

Uwaga. Konsultacje w dn. 13 maja 2020 r. nie odbędą się. Zostały przesunięte na 15 maja, godz. 17-18.30. 

W zwiazku z par. 3 Zarządzenia nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19, uprzejmie informuję, iż począwszy do 18 marca 2020 r. konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej w środy w godz. 17-18.30.

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124),

b) via Skype (nazwa użytkownika Skype: zinkiewicz_2) lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl). 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

8 lipca w godz. 10.00 do 11.30.

 

Konsultacje dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej w semestrze letnim:

21 lutego 2020 w godz. 17.00 do 19.00
26 lutego 2020 w godz. 9.00 do 11.00
15 marca 2020 w godz. 12.00 do 14.00
27 marca 2020 w godz. 12.00 do 14.00
17 kwietnia 2020 w godz. 9.00 do 11.00 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.wiewiorowska@ug.edu.pl)
26 kwietnia 2020 w godz. 11.00 do 13.00 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.wiewiorowska@ug.edu.pl)
10 maja 2020 w godz. 10.00 do 12.00 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.wiewiorowska@ug.edu.pl)
26 maja 2020 w godz. 16.00 do 18.00
12 czerwca 2020 w godz. 12.00 do 14.00
23 czerwca 2020 w godz. 14.00 do 15.30