fbpx Konsultacje pracowników dydaktycznych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konsultacje pracowników dydaktycznych

Konsultacje pracowników dydaktycznych

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym: 2 lipca 9.00-10.00 oraz 31 sierpnia 18.00-19.00.

 

 

 

 

 

 

 

dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie zdalnej w terminach:

27.07.2020 11.00-12.30;

03.08.2020 11.00-12.30

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Izabela Adrych-Brzezińska

 

 

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

konsultacje  odbywają się drogą mailową, przez wiadomości wysłane z Portalu Studenta.

Najbliższe konsultacje odbęda się 11.09.2020 godz. 10.00 - 11.30

Na prosbe indywidualną, zwł. w sprawach bardziej  skomplikowanych w dniu 11.09. istnieje możliwosc polaczenia online w godzinach 10:45:11:30  na MS Teams. Prosze o uprzedni kontakt.

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

We wrześniu  konsultacje odbędą się w dniu 14.09 godz. 10.00  -  w formie mailowej (na adres: m.balwicka@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

Konsultacje (przez e-mail bądź Skype - @barczewski):

8, 15, 22, 29 września, godz. 14:00 (ON-LINE)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

 konsultacje: poniedziałek 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbędą się w dniach:

1 lipca 12:30-14:00

31 sierpnia 12:30-14:00

 

mgr Michał Bąkowski

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym konsultacje odbywają się w formie zdalnej.

Proszę o kontakt telefoniczny, przez skrzynkę e-mail, bądź Portal Studenta.

Konsultacje wakacyjne:

6.07.   16:30 - 18:00

31.08. 16:30 - 18:00

7.09.    17:00 - 18:00

14.09.  17:00 - 18:00

21.09.  17:00 - 18:00

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

konsultacje: poniedziałek 13:00-14:30

Uwaga: przez okres zawieszenia zajęć na UG proszę się kontaktować na maila: adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl. W terminach konsultacji będę odpowiadał na bieżąco.

W okresie wakacji konsultacje odbędą się (w formie elektronicznej) w następujących terminach:

2 lipca (czwartek), godz. 10:00-11:30,

27 sierpnia (czwartek), godz. 10:00-11:30.

 

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w okresie wakacyjnym nie będą się odbywać. W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy DO dnia 15 lipca oraz OD dnia 27 sierpnia.

 

         Adres mailowy: mariusz.bogusz@ug.edu.pl

      

 

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

W okresie wakacyjnym konsultacje (w pokoju 3017) odbywają się w następujących terminach:

6 lipca godz. 15:00-16:00.

5 sierpnia godz. 16:00-17.:00.

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: poniedziałek 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

07.09.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

28.09.2020 (poniedzialek) godz. 17.00-18.00

 

Preferowane kierunki badań w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska:

w pracach licencjackich, magisterskich oraz doktorskich

 1. prawo ochrony klimatu
 2. prawo ochrony środowiska w odniesieniu do mórz i oceanów
 3. prawne problemy ochrony przyrody
 4. polskie prawo ochrony środowiska
 5. unijne prawo ochrony środowiska
 6. międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 7. prawne instrumenty zarządzania środowiskiem
 8. prawo bezpieczeństwa ekologicznego
 9. prawo bezpieczeństwa żywnościowego
 10. prawo i polityka rolnośrodowiskowa
 11. prawna ochrona wód morskich i śródlądowych
 12. prawne instrumenty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym
 13. prawa człowieka a ochrona środowiska
 14. prawna regulacja handlu a ochrona środowiska – aspekty krajowe i międzynarodowe
 15. ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 16. ochrona środowiska w realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego
 17. rola organizacji międzynarodowych w ochronie środowiska
 18. prawnośrodowiskowe uwarunkowania działalności wydobywczej na lądowych i morzach
 19. prawo człowieka do środowiska w systemie handlu światowego
 20. prawnohandlowe instrumenty ochrony środowiska
 21. prawo ochrony zdrowia publicznego
 22. prawnośrodowiskowe instrumenty regulacji działalności gospodarczej
 23. prawne aspekty ochrony i gospodarowania wodami śródlądowymi/morskimi
 24. gospodarcze prawo środowiska
 25. zrównoważony rozwój w prawie polskim i międzynarodowym

 

 

mgr Patryk Ciurak

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w poniedziałki, 11:15 - 13:15, w pokoju 1031.

dr Łukasz Cora

Konsultacje wrześniowe  

Konsultacje odbęda się w piątki 4,11, 18 i 25 września w godz. 10-11.30 w drodze e-mailowej

 

 

 

dr Damian Cyman

Dr Damian Cyman

konsultacje: środa 16.00-17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 09.00-10.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

mgr Hanna Czerwińska

Ze względu na zwolnienie lekarskie konsultacje się nie odbywają.

dr Krzysztof Czub

UWAGA:

W związku z zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w okresie wakacyjnym konsultacje będą się odbywać wyłącznie on-line poprzez wiadomości na Portalu Studenta / Portalu Pracownika w następujących terminach:

- poniedziałek, 6 lipca, godz. 10:30 - 11:15,

- poniedziałek, 31 sierpnia, godz. 10:30 - 11:15.

Poza tymi oknami czasowymi wiadomości nie będą odczytywane.

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

 

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

konsultacje dla studentów w okresie 1.X.2020 - 15. XI.2020 odbywać się będą w:

czwartki godz. 8.15 -9.15; 11.00-11.30

konsultacje dla studentów niestacjonarnych w  roku akad. 2020/21:

3.10.2020 godz. 12 -13.30

5.11.2020 godz. 12-13.30

19.12.2020 godz. 12-13.30

30.01.2020 godz. 12-13.30 

z uwagi na zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć oraz innych obowiązków nauczycieli akademickiech osoby zaiteresowane kontaktem ze mną proszę o wczesniejszą wiadomość na email: anna.dobaczewska@ug.edu.pl. W razie potrzeby ustalimy formę kontaktu poprzez Skype lub MS Teams. 

 

Konsultacje we wrześniu 2020 tj. w czwartki w godz. 9.30-11.00 odbywają się online poprzez Skype, takze po uprzednim anonsowaniu się na email.

 

 

 

dr Anna Drywa

Dr Anna Drywa

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

wtorki, godz. 11:00 - 12:30

Uwaga! 

w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje via e-mail: 

 ( a.drywa@prawo.ug.edu.pl)

Konsultacje w okresie wakacyjnym

15.07.2020 (środa) godz. 11.00-12.00

26.08.2020 (środa) godz. 11.00-12.00

 

 

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

Prof. UG dr hab. Krzysztof Drzewicki - Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

ROZKŁAD ZAJĘĆ I DYŻURÓW - Semestr letni 2019/2020

 

 

I.         LUTY: 22-26.II:                                         

23.II. niedziela:

- 10.30-11.30: dyżur;

- 12.05-16.35: wykł. PZ-5, SME, s. 2008 (5h).

- 24.II. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (15h-5=10); 24.02; 2.III;

- 11.30-13.00: dyżur.

25.II. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

26.II. środa:

- 11.00-12.00: dyżur.

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

27.II. czwartek:

- 08.15-13.00: wykł. SME/PS-5,  s. 2025 (10/10/-5=5h);

- 13.30-14.30: dyżur.

 

II.        MARZEC:

- 2.III. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (12h-3=9); .02;

- 11.30-13.00: dyżur.

3.III. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

4.III. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

5.III. czwartek:

- 08.15-13.00: wykł. SME/PS-5, s. 2025 (5/10h-5=0h).

 

III.      KWIECIEŃ:

- 06.IV. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (9h-3=6);

- 11.30-13.00: dyżur.

07.IV. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

08.IV. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

9.IV. czwartek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 17.00-19.30: sem. V, s. 4048.

 

 

 

IV.       KWIECIEŃ:

27.IV. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (6h-3=3);

- 11.30-13.00: dyżur.

- 13.00-13.15: losowanie tematów prac mgr.

28.IV. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

29.IV. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

 

V.        MAJ:

- 18.V. poniedziałek:

- 08.15-11.00: wykł. KOSM-1,  s. 2002 (3h-3=00);

- 11.30-13.00: dyżur.

19.V. wtorek:

- 16.00-18.00: dyżur;

- 18.00-20.30: sem. V, s. 4048.

20.V. środa:

- 11.00-12.00: dyżur;

- 12.00-15.00: sem. V, s. 4048.

 

VI.       CZERWIEC:

- 18.VI: 12.00-13.00: egzamin dyplomowy (Prof. M. Wiszowaty; 14-21.VI).

 

-----------------------------------------------------------

 

 

dr Maciej Fingas

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

9.07.2020 r.  - godz. 16.00-17.00

21.08.2020 - godz. 16.00-17.00

Konsultacje we wrześniu 2020:

01.09.2020 - godz. 9.30-10.30

11.09.2020 - godz. 9.00-10.00

17.09.2020 - godz. 10.00-11.00

23.09.2020 - godz. 11.00-12.00

Uwaga! Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje obecnie odbywają się online. W godzinach konsultacji jestem dostępny pod mailem.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Konsultacje odbywają się za pomocą platformy MsTeams (wystarczy kliknąć w link znajdujący się poniżej, ewentualnie skopiować link do przeglądarki).

W najbliższym czasie konsultacje odbędą się dnia:

7,14,21 oraz 28 września 2020 r. w godz. 10:00-11:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiM2Y4ZmQtOTZkY...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Gajda

Plan konsultacji dr Agnieszki Gajdy we wrześniu oraz w pierwszym semestrze roku 2020/2021:

 

poniedziałek godz. 8.00-10.00
 

wyjątki:

zamiast 12.10 – 17.10 godz. 10.00-12.00

zamiast 16.11 – 21.11, godz. 10.00-12.00

zamiast 7.12 – 5.12, godz. 11.10-13.10

 

Do odwołania konsultacje odbywają się online

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

 

Konsultacje we wrześniu odbywać się będą w czwartki w godz. 11.00 - 12.30.

 

UWAGA! Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

W związku z urlopem naukowym prof. dr hab. Tadeusza Maciejewskiego
funkcję Kierownik Katedry Historii Prawa pełni
prof. UG, dr hab. Michał Gałędek.

 

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

poniedziałek, godz. 13.00-14.30

Dodatkowe konsultacje dla studentów zaocznych: 7 września (pon.), godz. 17.00.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 14.00-15.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

W okresie zawieszenia zajęć na WPiA UG zapraszam do kontaktu za pośrednictwem Portalu Studenta lub pod adresem magdalena.glanc@prawo.univ.gda.pl.

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje we wrześniu i w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w poniedziałki od 19.00 do 20.30 za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

konsultacje: poniedziałek 10.30-12.00

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

8 lipca, godz. 13:30-15:00 – MS Teams, e-mail

26 sierpnia, godz. 13:30-15:00 – MS Teams, e-mail

 

Konsultacje odbywają się online. Proszę o kontakt przez MS Teams, adres: bartlomiej.gliniecki@ug.edu.pl albo kontakt e-mail.

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

 

 

KONSULTACJE WE WRZEŚNIU 2020 R.

 

 

Uprzejmie informuję, że konsultacje we wrześniu odbędą się w następujących terminach:

7 września (poniedziałek) – w godz. 13.00 do 14.00 (za pośrednictwem Portalu studenta);

15 września (wtorek) – w godz. 12.00 do 13.00 (w formie webinaru – ClickMeeting. Konsultacje te będą przeznaczone głównie dla osób, które chciałyby omówić wyniki egzaminu przeprowadzanego w tzw. II terminie. Zaproszenie na ten webinar otrzymają jednak wszyscy studenci, zatem każda osoba mająca inną sprawę do omówienia też może się zalogować na ten webinar);

22 września (wtorek) – w godz. 12.00 do 13.00 (za pośrednictwem Portalu studenta);

29 września (wtorek) – w godz. 12.00 do 13.00 (za pośrednictwem Portalu studenta).

 

Konsultacje odbywane za pośrednictwem Portalu studenta oznaczają możliwość natychmiastowego kontaktu za pomocą funkcjonalności „Wiadomości” z tego Portalu. W podanych dniach i godzinach odpowiedź na przesyłki studentów będzie udzielana natychmiast.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje w trybie stacjonarnym nie będą się odbywały.

 

 

 

 

 

mgr Karol Gregorczuk

Mgr Karol Gregorczuk

konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 16.00-17.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Beata J. Kowalczyk

Konsultacje w czasie wakacji 2020:

W okresie wakacji konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową lub za pośrednictwem MsTeams w następujących terminach:

14 lipca godz. 10.00 - 11.00

18 sierpnia godz. 10.00 - 11.00

15 września godz. 10.00 - 11.00

 

 

mgr Wojciech Jankowski

Mgr Wojciech Jankowski

konsultacje: piątki godzina 17-18:30. Forma zdalna

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 09.00-10.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

08.07.2020 (środa) godz. 18.00-19.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 18.00-19.00

dr Grzegorz Julke

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywać się będą w dniach:

1) 23 lipca 2020 r., godz. 14.30 - 16.00,

2) 25 sierpnia 2020 r., godz. 13.00 - 14.30,

3) 22 września 2020 r., godz. 15.00 - 16.30.

 

Zapraszam

Grzegorz Julke

 

dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

Konsultacje dr hab. Anny Jurkowskiej-Zeidler, prof. UG  w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywają się w formie on-line.

(MsTeams/czat, e-mail: anna.jurkowskazeidler@prawo.ug.edu.pl, portal studenta).

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2020 (piątek) godz. 11.00-12.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Kanty

Konsultacje w semestzre letnim roku akademickiego 2019/2020:

wtorek godz. 16.00 - 17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

03.07.2020  godz. 16.00 - 17.30

03.08.2020  godz. 10.00 - 11.30

 

Ze względu na stan epidemii konsultacj będą odbywać się telefonicznie,

a w zależności od dalszych potrzeb za pomocą maila lub wideo-konferencji.

nr telefonu: 600-079-740

Dzwonić śmiało.

 

 

KOD: 237785

dr Łukasz Karczyński

Konsultacje we wrześniu

7.09 godz. 18.00-19.30
13.09 godz. 10.00-11.30
21.09 godz. 19.30-21.00
28.09 godz. 19.30-21.00

Do odwołania konsultacje odbywają się online. Kontakt w ww. godzinach możliwy przez Skype (lukkar111) lub przez MS Teams (lukasz.karczynski@ug.edu.pl).

 

UWAGA

Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz e-mail, a nie wiadomość w Portalu Studenta. E-mail na pewno odczytam szybciej.

dr Magdalena Kasprzak

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będą:

- w poniedziałki w  godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020r. godz. 18.00 - 19.30

10 sierpnia 2020r. godz. 18.00 -1 9.30

za pomocą usługi SKYPE.

W celu odbycia konsultacji proszę wyszukać osobę:  Kryminalistyka_Kasprzak_UG

 

Drugą formą kontaktu jest tradycyjny e-mail.

 

 

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje w okresie wakacyjnym [forma elektroniczna - mailowo]:

piątek 3 lipca godz. 10.00 - 11.00

poniedziałek 31 sierpnia godz. 10.00 - 11.00.

 

 

 

 

 

dr Bartosz Kędzierski

Konsultacje we wrześniu:

poniedziałek  godz. 19.00 - 21.00

 

Konsultacje odbywają sie za pośrednictwem maila: b.kedzierski@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

mgr Joanna Kiraga

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  joanna.kiraga@ug.edu.pl

 

Konsultacje we wrześniu odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 14:30-16:00.

 

dr Piotr Kitowski

dr Piotr Kitowski

Konsultacje  okresie wakacyjnym:

7 lipca 2020r.  godz. 10.00  -  11.00

3 sierpnia 2020r. godz. 10.00  -  11.00

30 września 2020r. godz. 10.00  -  11.00

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem skype.

live:.cid.d95d9af519ea1e03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP DO PRAWA SĄDOWEGO - I rok prawa uzupełniającego,

Egzaminator: dr Piotr Kitowski

Do egzaminu z przedmiotu obowiązują nadbitki (nie strony) z dwóch podręczników:

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-1060; 1065-1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

188-196; 212-220; 230-233; 237; 529-548; 658-673; 732-742.

 

HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI - Kryminologia studia stacjonarne i niestaconarne

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-952; 1016-1060; 1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2008, 3 wydanie:

331-429; 537-539; 543-545; 572-585; 588-589.

 

HISTORIA ADMINISTRACJI: 

1. T. Maciejewski, Historia Administracji, Warszawa 2006, wyd. 2. (z wyłączeniem: cz. I, rozdziały I,II, III, IV; cz. II, rozdz. V; cz. III, rozdz.IV;cz. VII,rozdz. rozdz. II;, IV, V); 

2. T. Maciejewski, Historia Administracji myśliadministracyjne. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013 (z wyłączeniem: rozdz. I, §1, rozdz. VI, § 29, 

mgr Tomasz Klecor

konsultacje: środa godz. 9.30-11.00

UWAGA! Konsultacje z dnia 11.03.2020 zostały przełożone na  18.03.2020.

dr Anna Klimaszewska

dr Anna Klimaszewska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10 lipca 2020r.  godz. 9.00 - 10.00

7 sierpnia 2020r.  godz. 9.00 - 10.00

Konsultacje odbywać się będą w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą skype: live:.cid.b17f5dd5f4036456

 

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Konsultacje wakacyjne:

02.07.2020 11.45 -12.45; 06.07.2020 11.30 -12.30; 03.08.2020 10.00 -12.00

Studenci proszeni są o kontakt pod adresem mailowym: tomasz.koncewicz@provider.pl 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

czwartek godz. 10.00 – 11.30

 

W roku akademickim 2017 - 2018 LAPA Crane Fellow na Princeton University.

 

mgr Kinga Konieczna

Konsultacje we wrześniu: poniedziałki, godz. 17.00-18.30

 

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznym w godzinach konsultacji zapraszam do kontaktu poprzez e-mail (kinga.konieczna@ug.edu.pl).

mgr Mateusz Kosmol

Konsultacje we wrześniu:

wtorki godz. 10:00-11:30

Uprzejmie informuję, że wyznaczone konsultacje odbywają się drogą mailową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Konsultacje odbywają się w czwartek  godz. 16.00-17.30

Konsultacje odbywają się zdalnie poprzez  e-mail: joanna.kruczalak-jankowska@ug.edu.pl, zaś po wcześniejszym umówieniu poprzez MS Teams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paweł Kwiatkowski

Konsultacje

 

Konsultacje w okresie przerwy wakacyjnej

 

13 lipca

11:00 - 12:00

 

3 sierpnia

11:00 - 12:00

 

6 września

11:00 - 12:00

 

 

 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej, systemu pocztowego portalu pracownika oraz programu skype pod nr id live:.cid.6e943a581bcf0e5.

 

dr Maria Lewandowicz

Konsultacje we wrześniu odbywać się będą we wtorki w godz. 9.30 - 11.00.

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem skype. W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

mgr Andrzej Lewna

konsultacje w semestrze letnim: piątek      11.30 – 13.00

Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.15 – 18.15.

Konsultacje we wrześniu 2020 r.: piątki 18.00-19.30

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie e-learningu, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach drogą mailową, za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl. W czasie konsultacji będę również dostępny pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

dr Maciej Łaga

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

08.07.2020 godz. 14.00 - 14.45
05.08.2020 godz. 14.00 - 14.45

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywaja się poprzez e-mail (mlaga@prawo.ug.edu.pl)

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

 

Szanowni Państwo,

W okresie wakacyjnym konsultacje zostały zaplanowane w następujących terminach:

3 lipca 2020 r., godz. 7.30-9;

3 sierpnia 2020 r., godz. 7.30-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

środa godz. 8.00-9.00

 

Konsultacje wakacyjne:

08.07.2020 17.30-18.30; 31.08.2020 9.00-10.00

 

 

 

 

dr Maja Maciejewska-Szałas

Urlop macierzyński.

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Od 1.10.2019 do 30.09.2020 urlop naukowy.

Konsultacje we wrześniu 2019r. odbywać się będą we wtorki w godz. 10.00 - 11.30.

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 9.00 - 9.45
31.08.2020 godz. 10.00 - 10.45

W czasie zawieszenia zajęć konsultacje  odbywają się przez portal studenta lub e-mail.

mgr Dawid Marko

Konsultacje we wrześniu 2020 r.: piątki,  godz. 17.00 – 18.30. 


Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: czwartki, godz.  17.00 – 18.30. 
 

UWAGA: W okresie od 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. 
W wyżej wyznaczonych terminach będę dostępny dla Państwa pod wyżej wskazanym adresem e-mail oraz za pośrednictwem komunikatora Skype (ID: live:.cid.471d7e8224c01329). 

 


 

 

mgr Barbara Marlewska

We wrześniu konsultacje dla studentów odbędą się  w każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach 16.00-16.45
Konsultacje odbywają się mailowo: b.marlewska@prawo.ug.edu.pl, oraz za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych, po wcześniejszym umówieniu się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Marszałek

konsultacje przez e-mail

 

 

 

 

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

07.07.2020 godz. 12.00 - 12.45
28.08.2020 godz. 10.00 - 10.45

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje odbywają się drogą mailową.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Michalak

Dr Marcin Michalak

Semestr zimowy 2020/2021

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się online na platformie MS Teams w czwartki od 13:15 do 14:45. Adres: marcin.michalak@ug.edu.pl

dr Dawid Michalski

środa, godz. 15:00-16:30

Konsultacje odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej m.in. za pośrednictwem poczty e-mail.

mgr Maciej Mikliński

Mgr Maciej Mikliński

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją spowodowaną COVID19 uprzejmie informuję, że moje konsultacje odbywać się będą w drodze elektronicznej. W godzinach zaplanowanych konsultacji (wskazanych poniżej) będę dostępny pod adresem mailowym: mmiklinski@prawo.ug.edu.pl Gdyby zaszła taka konieczność będziemy mogli kontaktować się przez komunikator Skype.

Konsultacje we wrześniu 2020r. odbywać się będą w środy w godzinach 18.00-19.30

dr Michał Miłosz

Konsultacje we wrześniu odbywają się we wtorki w godzinach 9:00 - 10:30. 

W okresie zawieszenia zajęć w budynkach UG w godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams.

Poza datami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

 

mgr Szymon Moś

Mgr Szymon Moś
Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020
Poniedziałki godz. 17:30-19:00.

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 09.00-10.00

28.08.2020 (piątek) godz. 09.00-10.00


Uwaga ! ! !

W związku z § 3 zarządzenia JM Rektora UG nr 24/R/20 z 12 marca 2020 r. w w/w terminie jestem do Państwa bieżącej, bezpośredniej dyspozycji na konsultacjach on-line poprzez e-mail. Konsutacje w formie tradycyjnej nie odbywają się.

 

dr Rafał Mroczkowski

Dr Rafał Mroczkowski

semestr letni 2019/2020

konsultacje: poniedziałek 09.30-11.00

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dodatkowo w godz. 17.00-17.45

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Dominika Mróz-Szarmach

KONSULTACJE W SEM. ZIMOWYM 2020/2021 (on-line):

środa w godz. 18:00 - 19:30

 

UWAGA! Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie on-line. Oznacza to, że w czasie wyznaczonych godzin konsultacji możecie Państwo się ze mną kontaktować:

1) mailowo: dms@prawo.ug.edu.pl;

2) poprzez Skype: nazwa użytkownika => live:.cid.5e02fa872d046cd6;

3) poprzez MS Teams: dominika.mroz-szarmach@ug.edu.pl.

 

KONSULTACJE WE WRZEŚNIU 2020 r. (ON-LINE):

1) 02.09.2020 r. (środa): g. 13:30 - 15:00;

2) pozostałe środy września (09.09; 16.09; 23.09; 30.09): g. 15:30 - 17:00.

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 08.30-09.30 i 13.00-13.30

    (poza pierwszym poniedziałkiem miesiąca)

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2020 (piątek) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

-----------------------------------------------------

UWAGA !!!

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację, uprzejmie proszę o kontakt w sprawach związanych z procesem dydaktycznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie godzin konsultacji odpowiedzi będą udzielane bezzwłocznie (w kolejności otrzymywania wiadomości/pytań/uwag), poza tymi godzinami – stosownie do możliwości.

Życzę dużo zdrowia,

Oktawian Nawrot

 

-----------------------------------------------------

 

 

 

dr Justyna Nawrot

Najbliższe konsultacje odbędą się 29 września w godz. 10-11.  

Konsultacje odbywają w trybie zdalnym. W godzinach konsultacji, odpowiadać będę bezzwłocznie na maile, ponadto możliwe jest podanie ID skype i oczekiwanie na kontakt z mojej strony.

 

dr Wioletta Niemiec

 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:  środa 17.00 - 18.30 (od marca )

Konsultacje w MS Teams od 8.04 g. 17.00 -18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020r. godz. 18.00 - 19.30

3 sierpnia 2020r. godz. 18.00-19.30

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Niesiołowski

dr Jarosław Niesiołowski

semestr letni 2019/2020

konsultacje: środa 15.00-16.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

28.07.2020 (wtorek) godz. 10.00-11.00

10.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Paweł Nowicki

Konsultacje w okresie wakacyjnym: 

3.07.2020 - 10:00-11:00

3.08.2020 - 10:00- 11:00

 

Istnieje również możliwość umówienia się na videochat w innym pasującym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

Poza wskazanymi terminami dostępny jestem również pod adresem e-mail:

pawel.nowicki@prawo.ug.edu.pl

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 16.00-17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Obrzud

W lipcu 2020 r. i sierpniu 2020 r. roku konsultacje odbędą się 3.07.2020 r. godz. 10:00-11:30 oraz 06.08.2020r.  godz. 10:00-11:30.  Konsultacje odbywają się zdalnie, e-mail: robert.obrzud@prawo.ug.edu.pl oraz za pośrednictwem MS Teams.

W związku z Zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 rokuw sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 konsultacje nie odbywają się do odwołania.

dr Szymon Obuchowski

Dr Szymon Obuchowski

semestr letni 2019/2020

konsultacje: środa 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

31.07.2020 (piątek) godz. 09.00-10.00

13.08.2020 (czwartek) godz. 09.00-10.00

 

Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym. Wszystkich Państwa zainteresowanych rozmową (np. przez Skype) proszę w miarę możliwości o informację z wyprzedzeniem, za pośrednictwem e-maila, by móc ustalić na czas szczegóły techniczne.

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych związanych z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19 konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będa odbywały się w systemie on-line, w następujących terminach:

środy w godz. 18:00 - 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Przemysław Panfil

Najbliższe konsultacje:

11.09.2020 godzina 9:00-10:00

16.09.2020 godzina 12:00-13:00

W trakcie konsultacji będę dostępny pod e-mailem: przemyslaw.panfil@ug.edu.pl

dr Paweł Petasz

Konsultacje (gabinet 3054):

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020 r. godz. 8.00 - 9.00   (facebook/ telefon)

31 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 - 10.00 (facebook/telefon)

dr Anna Podolska

Konsultacje we wrześniu oraz w semestrze zimowym:

Poniedziałek, godz. 17.30-19.00

Konsultacje odbywają się w drodze mailowej anna.podolska@ug.edu.pl

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje we wrześniu odbywac sie będą w poniedziałek w godz. 18.30 - 20.00

 

Konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny nr 604959650.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00-18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jakub Puszkarski

W związku zarządzeniem Rektora odbywanie konsultacji w formie stacjonarnej zostaje zawieszone do odwołania. Proszę o kontakt mailowy, za pośrednictwem portalu studenta lub programu skype (live:j.puszkarski_1).

Terminy konsultacji w czasie wakacji letnich:

3.7.2020 (piątek) - 10:00 - 11:30

27.8.2020 (czwartek) - 08:30 - 10:00

10.9.2020 (czwartek) - 15:30 - 17:00

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

Środa 15:00 - 17:00

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w trybie zdalnym:

01.07.2020 godz. 13.00-14.30

20.08.2020 godz. 13.00-14.30

 

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

wtorek godzina: 14.00 - 15.30  studia stacjonarne

 

Studia niestacjonarne:

15.03.2020  (niedziela) 11:30-13:00

26.04.2020   (niedziela) 11:30-13:00

31.05.2020   (niedziela) 11:30-13:00

28.06.2020   (niedziela) 11:30-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Piotr Rogoziński

 

Konsultacje rok akademicki 2019/2020:

 

01.10.2019 - 30.09.2020 urlop

 

 

 

mgr Dawid Rogoziński

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową [dawid.rogozinski@ug.edu.pl] i z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających łączenie się w formie telekonferencji (MsTeams, ZOOM) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji.

 

Konsultacje we wrześniu 2020:

środy w godzinach 10.00 - 11.30
 

 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

Dr  hab. Anna Rytel-Warzocha (sala 3029)

 

piątek godz. 12.45 - 14.15

 

dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

28 marca 2020 r. (sobota) godz. 10.35-12.05

4 kwietnia 2020 r.  (sobota) godz. 9.45 - 11.15

23 maja 2020 r.  (sobota) godz. 14.30 - 16.00

 

konsultacje w okresie wakacyjnym:

27 lipca 2020 r. (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

Szanowni Państwo, do czasu przywrócenia zajęć dydaktycznych w budynku WPiA konsultacje będą odbywać się w wyżej podanych terminach za pośrednictwem Internetu. Proszę o kontakt poprzez portal studenta lub na adres mailowy: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl. W godzinach konsultacji będę na bieżąco udzielać odpowiedzi. Po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem maila, możliwe są również konsultacje telefoniczne.

 

dr Grzegorz Sikorski

poniedziałek godz. 10.00-11.30

Konsultacje odbywają się w formie elektronicznej (msteams, skype). Proszę o wcześniejsze umawianie się na termin konsultacji z użyciem poczty elektronicznej:

dr Marek Skwarcow

Dr Marek Skwarcow  pok. 3071

piątek po wykładzie

dr Tomasz Snarski

Konsultacje we wrześniu:

2 września (wtorek), godz. 18.00 - 19.30

8 września (wtorek), godz. 8.30 - 10.00

16 września (środa), godz. 8.30 - 10.00

25 września  (piątek), godz. 9.00 - 10.30

30 wrzesnia (środa), godz. 9.00 - 10.30

 

Od 16 marca 2020 konsultacje będą odbywać sie w formie online za pośrednictwem komunikatora skype: tomeksnarski w godz. 18.00-19.30. Nadto w tych godzinach dr Snarski będzie na bieżąco odpowiadał na korespondencję e-mail.

 

 

dr Tomasz Sowiński

Dr Tomasz Sowiński

konsultacje: ŚRODY w godz. 16.30.-18.00.

on line - poczta elektroniczna + portal nauczyciela/studenta

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

 1  lipca          środa              w godz. 17.00.-18.00.

31 sierpnia  poniedziałek w godz 17.00.-18.00.

konsultacje odbywają się on line za pośrdenictwe poczty i portalu studenta [pracownika]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje we wrześniu odbywać się będą w czwartek  w godz. 17.00 - 18.30.

Między  7 - 25 września konsultacje nie będą sie odbywały z powodu wyjazdu służbowego.

Uprzejmie informuję, iż w terminch i godzinach ustalonych dla konsultacji będę dostępny pod służobwym mailem: krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl (w razie potrzeby, w tym czasie będzie też możliwość skontaktowania się ze mną za pomocą uzgodnionego ze studentem komunikatora).

 

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Konsultacje we wrześniu (przez Skype po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

poniedziałek, godz. 18.00-19.30

prof. dr hab. Jakub Stelina

Konsultacje w okresie wakacyjnym :

06.07.2020 godz. 11.00 - 11.45 -

17.08.2020 godz. 11.00 - 11.45

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową ( jstelina@prawo.ug.edu.pl )
 

dr Paweł Sut

Dr Paweł Sut

konsultacje: wtorek 11.30-13.00

z wyjątkiem konsultacji odbywających się w następujące wtorki: 25.02.2020, 03.03.2020, 28.04.2020 i 26.05.2020, w których konsultacje odbywają się wyłącznie w godz. 18.00-19.30

Konsultacje odbywają się planowo tylko w formie mailowej: pawel.sut@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

 

 

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

środa godz. 16.30 - 18.00

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

13.07.2020 (poniedziałek) godz. 13.00-14.00

03.08.2020 (poniedziałek) godz. 13.00-14.00

 

UWAGA!

W dniu 11.03. konsultacje odwołane z powodu choroby! W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny 502550195.

 

 

 

dr hab. %IMIE_I_NAZWISKO%, prof. UG Anna Sylwestrzak

URLOP RODZICIELSKI

 

 

 

 

 

 

 

dr Ewelina Szatkowska

 

Urlop macierzyński

 

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Szlachetko

Urlop macierzyński.

dr Jakub Szmit

Konsultacje:

Semestr letni (od 17.02)

poniedziałki - godz. 7.30 - 9

oraz:

29.02 - godz. 11 - 12

08.03 - godz. 10 - 11

25.04 - godz. 11 - 12

16.05 - godz. 10 - 11

06.06 - godz. 9 - 10

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się przez portal studenta lub mailowo
( jszmit@prawo.ug.edu.pl ) w godzinach zaplanowanych tradycyjnych konsultacji!

prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szmyt

konsultacje: wtorek  13.00 – 14.00

 Konsultacje w dniu 01.09.2020 r. zostały odwołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

 

W okresie zawieszenia zajęć  konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową

06.07.2020 r . godz. 15.00 - 16.00
31.08.2020 r. godz.  15.00 - 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Aleksandra Szydzik

Szanowni Państwo, 

w związku z § 3 zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 24/R/20 z dnia 12 marca 2020 r., uprzejmie informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. konsultacje odbywają się wyłącznie online. Wiadomości proszę kierować na mój adres mailowy: aleksandra.szydzik@ug.edu.pl. Na wszelkie pytania będę odpowiadała na bieżąco.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje w trybie stacjonarnym nie odbywają się do odwołania. 

konsultacje w okresie wakacji:

31 lipca 2020 roku (piątek) - w godz. 16:00 - 17:00

31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) - w godz. 16:00 - 17:00

 

dr Michał Szypniewski

Uprzejmie informuję, że konsultacje on-line w okresie wakacyjnym będą miały miejsce:

 

3 lipca w godz. 9.00-9.45

4 sierpnia w godz. 9.00-9.45

 

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową (michalszypniewski@prawo.ug.edu.pl)

dr Olga Śniadach

Konsultacje we wrześniu będą odbywać się zdalnie we wtorki w godz. 10-11 lub innych dniach ustalonych z osobą zanteresowaną.Proszę o kontakt mailowy. Spotkanie może odbyć się poprzez komunikator messenger lub platformę zoom. 

 

dr Justyna Świątek-Rudoman

Urlop

 

 

 

dr Jarosław Świeczkowski

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie zdalnej w następujących terminach:

06.07.2020 g. 11.00-11.45

03.08.2020 g. 11.00-11.45

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: jaroslaw.swieczkowski@prawo.ug.edu.pl
 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorki w godz. 7.15-7.30, 8.30-9.00, 10.00-10.15, 11.30-12.00.

 

 

 

 

 

ks. dr Grzegorz Świst

Konsultacje w okresie wakacyjnym

03.07.2020 (piątek) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10.07.2020 godz. 13.00 - 14.00
31.08.2020 godz. 10.30 - 11.30

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się drogą mailową
( m.tomaszewska@prawo.ug.edu.pl )

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 14.45-16.15

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 15.00-16.00

31.08.2020 (poniedzialek) godz. 15.00-16.00

 

 

 

 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

 

W miesiącu wrześniu konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się w następujących terminach:

12 września godz. 12:45-14:15 (konsultacje na MS Teams)

14, 21, 28 września  godz. 17:00-18:30 (konsultacje na MS Teams)

Do odwołania konsultacje odbywają się online.

 

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

W miesiącu wrześniu konsultacje odbywać się będą w czwartki w godz. 10.00-11.00 (za pomocą portalu studenta oraz maili lub też programu Skype - live:.cid.338e838306ceb558).

Dyżury dziekańskie we wrześniu odbywać się  będą:

- na Wydziale w poniedziałki w godz. 9.30-10.30 (wyjątkowo, z powodu posiedzenia komisji doktorskiej dyżur w dniu 14 września odbędzie się w godz. 12.15-13.15);

- w sposób zdalny (program Skype) w czwartki w godz. 18.00-19.00.
 

 

 

 

dr Jacek Wałdoch

dr Jacek Wałdoch

Konsultacje we wrześniu:

czwartek  godz. 9.00 - 11.00

 

W związku z zamknięciem uczelni, konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny lub wideo. Nr tel.: 514 924 235. 

 

 

 

mgr Katarzyna Wałdoch

Konsultacje w miesiącu wrześniu

konsultacje dydaktyczne odbywaja się drogą mailową

czwartki, godz. 9:00-10:30

mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

Konsultacje we wrześniu:

04.09 (piątek) 8.00-10.00

09.09 (środa) 14.00-16.00

14.09-18.09 (urlop wypoczynkowy)

22.09 (wtorek) 10.00-12.00

29.09 (wtorek) 10.00-12.00

 

Konsultacje w okresie akademickim 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych:

13.00- 15.00 (wtorek) 

 

Konsultacje w okresie akademickim 2020/2021 dla studentów studiów niestacjonarnych:

Paźdiernik: 25.10 (niedziela), 15.00-17.00

Listopad: 15.10 (niedziela), 15.00-17.00

Grudzień: 13.12 (niedziela), 16.00-18.00

Styczeń: 23.01 (styczeń), 8.00-12.00

Luty: TBA

 

Uwaga ! ! !

W związku z § 3 zarządzenia JM Rektora UG nr 24/R/20 z 12 marca 2020 r. w w/w terminie jestem do Państwa bieżącej, bezpośredniej dyspozycji na konsultacjach on-line w trybie online za pośrednictwem Messengera jak również Zooma, Skype i MS Teams.  Konsutacje w formie tradycyjnej nie odbywają się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Konsultacje odbywaja się poprzez program Skype w środy o godz. 11.00 - 12.00.

Nazwa użytkownika: live: .cid.4bd4ab7feadfec59
Konsultacje w okresie wakacyjnym:

16 lipca 2020 czwartek, od godz. 12.00-13.00

13 sierpnia 2020 czwartek, od godz. 12.00 -13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje w przerwie letniej:

- piątek, 03 lipca 2020 r. w godz. 11:00-12:00

- poniedziałek, 03 sierpnia 2020 r. w godz. 08:00-09:00

pod nr tel.: 504 159 491

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.

dr Małgorzata Węgrzak

dr Małgorzata Węgrzak

Konsultacje we wrześniu 2020 r.

wtorek godz. 13.00-14.30

Konsultcje w roku akademickim 2020/2021:

wtorki godz. 13.00-14.30.

W okresie wakacyjnym:

6 lipca 2020r. godz. 13.00 - 14.30

24 sierpnia 2020r.  godz. 13.00 - 14.30

 

W okresie zawieszenia zajęć w godzinach konsultacji jestem dostępna on line. Proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

Na podstawie §4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 konsultacje odbywają się on-line we wskazanych niżej terminach za pośrednictwem komunikatora Skype (live:.cid.3127a1315eb75b6a).

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

Konsultacje wrzesień 2020:

poniedziałki w godz. 10.30-11.00

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

UWAGA: w czasie epidemii konsultacje są prowadzone on-line za pomocą poczty elektronicznej - grzegorz.wierczynski@ug.edu.pl.

 

Wtorki w godz. 13:00-14:30.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • 1 lutego w godz. 16:30-18:00
 • 14 marca w godz. 16:30-18:00
 • 18 kwietnia w godz. 16:30-18:00
 • 23 maja w godz. 16:30-18:00
 • 7 czerwca godz. 10:30-12:00
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

poniedziałek, godz. 14.15-15.00

wtorek, godz. 15.00 - 15.45

 

W okresie wakacyjnym (do 31.08. br.) - w związku z zagrożeniem epidemicznym - konsultacje odbywam on-line: kontakt za pomoca poczty elektronicznej (adres poczty: jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl).

Terminy:

27 lipca, godz. 12.00-12.45

10 sierpnia, godz. 12.00-12.45


 

 

 

 

 

 

dr Wojciech Wiewiórowski

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

W obecnej chwili konsultacje odbywają się wyłącznie elektronicznie.

Jestem dostępny online w każdy poniedziałek w godz. 12:00-14:00

oraz prawie codziennie po godz. 23:00 :)

Podczas konsultacji online dostępne są następujące kanały komunikacji:

 • Skype: wiewiorowski

 • Twitter: W_Wiewiorowski

 • Facebook: wojciech.wiewiorowski

 • Messenger: wojciech.wiewiorowski

 • LinkedIn: wiewiorowski

Zachęcam również do kontaktu emailowego pod adresem:
wiewiorowski@o2.pl

Preferuję komunikację via chat. Proszę więc nie wywoływać komunikacji głosowej, jeśli wcześniej nie umówiliśmy się na takową. Z zasady nie otwieram przesyłanych do mnie (którymkolwiek kanałem komunikacji) a niezamówionych przeze mnie plików.

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG

UWAGA

w okresie obowiązywania szczególnych środków wynikających z zagrożenia koronawirusem konsultacje odbywają się w formie online.

W podanych niżej godzinach istnieje możliwość kontaktu:
1.  za pośrednictwem adresu e-mail marcin.wiszowaty@prawo.ug.edu.pl (w godzinach trwania konsultacji będę odpowiadał sukcesywnie, w miarę możliwości i napływu e-maili)

2. poprzez narzędzie Skype (Skype Live ID: live:.cid.e9ebbff0089b9119).

ROK AKADEMICKI 2019/2020 - semestr letni

czwartek, godz. 15:00 - 16:30.

--> gabinet 2085

KONSULTACJE WAKACYJNE:

31 sierpnia 2020 r. godz. 13:00 - 15:00

URLOP WYPOCZYNKOWY:
27 lipca - 30 sierpnia, 1 - 9 września 2020 r.
 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Konsultacje odbywają w poniedziałki o godz. 9.00-10.30

Konsultacje we wrześniu - urlop.

 

 

Uwaga!

W okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa konsultacje w ww. godzinach odbywać się będą on line (za pomocą portalu studenta oraz e-maili). W tym czasie będę dostępny w czasie rzeczywistym. 

e-mail: adam.wisniewski@ug.edu.pl

W tym czasie kontakt będzie moż także przez Skype: 

live:.cid.fc268e2f26640239

 

 

dr Maciej Wojciechowski

Dr Maciej Wojciechowski

konsultacje: środa 13.00-14.30 - 

a każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.30.

W okresie, w którym nie ma zajęć dydatycznych z powodu ich zawieszenia od 11 marca, konsultacje odbywają się telefonicznie. W ich godzinach jestem w pokoju 3023. Nr telefonu do pokoju to 58 523 28 73. Od przyszłego tygodnia, czyli od 1  kwietnia będzie również możliwa forma przez skype.

maciej.wojciechowski@ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 11.00-12.00

01.09.2020 (wtorek) godz. 11.00-12.00

 

 

dr Hanna Wolska

Szanowni Państwo,

W związku z § 4 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, uprzejmie informuję, iż konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail: hanna.wolska@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje we wrześniu odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 9:00-10:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

dr hab. Arkadiusz Wowerka

Konsultacje we wrześniu:

poniedziałek godz. 11.00 - 11.45.

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje dydaktyczne odbywają się drogą mailową.

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

 

Konsultacje we wrześniu:

poniedziałek  godz. 17.00 - 18.30

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem skype: Krzysztof-Woźniewski

mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Konsultacje we wrześniu:

czwartki, godz. 9:00-10:30

Uprzejmie informuję, że wyznaczone konsultacje odbywają się wyłącznie drogą mailową.

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło

konsultacje: poniedziałek 14.00-15.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 14.00-15.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

W miesiącu wrześniu konsultacje odbywają się w:

wtorki 9-10.30

 

W obecnej sytuacji związanej z epidemią w godzinach konsultacji jestem dostępna na skype https://join.skype.com/invite/bWGi4qqVZcu0

W pilnym sprawach proszę o kontakt mailowy lub kontakt przez Portal Studenta

paulina.zajadlo@prawo.ug.edu.pl

 

 

mgr Kaja Zaleska-Korziuk

W lipcu 2020 r. i sierpniu 2020 r. roku konsultacje odbędą się 6.07.2020 r. godz. 10:00-11:30 oraz 14.08.2020r.  godz. 10:00-11:30.  Konsultacje odbywają się zdalnie, e-mail: kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl

W związku z Zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 rokuw sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 konsultacje nie odbywają się do odwołania.

 

 

 

 

 

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 Konsultacje w semestrze letnim 2019/20:

czwartek 16.00-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marta Zbucka-Gargas

Konsultacje w okresie wakacyjnym się nie odbędą ze względu na urlop!

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Kamil Zeidler

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

W związku z zarządzeniem Rektora UG konsultacje odbywają się on-line przy użyciu Skype (live:.cid.7133c0603944948b) w poniedziałki w godz. 10:00-11:30.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca konsultacje odbywają się w godz. 17.00-18.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Maciej Zejda

W okresie wakacyjnym konsultacje odbędą się 6 lipca w godz. 10:00-11:30 oraz 14 sierpnia w godz. 10:00-11:30.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  maciej.zejda@prawo.ug.edu.pl

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Konsultacje :

poniedziałek godz. 9.30 - 11.00

W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają sią mailowo ( marcin. zieleniecki@prawo.ug.edu.pl )
 

 

 

mgr Martyna Zimmermann-Pepol

UWAGA! 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2:

1. Konsultacje odbywają się wyłącznie drogą internetową (Portal Studenta, Portal Edukacyjny, e-mail lub inne umówione formy komunikacji).

2. Ćwiczenia z Prawoznawstwa są realizowane poprzez zdalne zajęcia dydaktyczne (Clickmeeting oraz kurs na Portalu Edukacyjnym lub inne ustalone formy nauczania).

 

mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

Konsultacje we wrześniu 2020 r.:

 • środy, godz. 17-18.30
 • forma zdalna

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

 • środy, godz. 17-18.30
 • forma zdalna

Zapraszam do kontaktu: 

a) telefonicznego (nr 512 300 124)

b) via Skype (nazwa użytkownika Skype: zinkiewicz_2) lub

c) e-mailowego (olga.zinkiewicz@prawo.ug.edu.pl). 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej w semestrze zimowym:

Wtorek w godz. 10.00 do 11.30 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.wiewiorowska@ug.edu.pl)