Sprawy socjalne | Wydział Prawa i Administracji

Sprawy socjalne

piątek, 6 października 2017 roku, 22:10

PRAWO
(studia jednolite stacjonarne i wieczorowe)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION
(studia I stopnia stacjonarne)
EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND EU ADMINISTRATION
(studia I stopnia stacjonarne)

Elwira Lubińska pok. 2091
tel. 058 523 28 89
email: elubinska@prawo.ug.edu.pl

 

PRAWO
(studia jednolite niestacjonarne i II stopnia niestacjonarne)

ADMINISTRACJA
(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
KRYMINOLOGIA
(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE
(studia II stopnia niestacjonarne)

Iwona Grygiel pok. 2088

tel. 058 523 28 88
email: igrygiel@prawo.ug.edu.pl

 


 

WAŻNE !

Rozpoczęto nabór na wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
 
Termin składania wniosków do 27 października 2017 r. Więcej informacji w zakładce Stypendium marszałka.

 


 

WAŻNE !

Pragniemy poinformować, iż wnioski o poniżej wskazane stypendia można składać w następujących terminach:
 
1) stypendium Rektora dla najlepszych studentów - do 17 października 2017 roku, 
2) stypendium socjalne i specjalne:
- do 13 października 2017 roku - studenci studiów stacjonarnych,
- do 14 października 2017 roku (sobota, pokój 2088) - studenci studiów niestacjonarnych (w tym wieczorowych).
 
30.09,  07.10  i  14.10 .2017 r  (sobota) wnioski o stypendium od studentów studiów niestacjonarnych będą przyjmowane w pokoju 2088 w godzinach 10.00 – 14.00.

 


 

Lista wypłat stypendialnych - VI.2017r.

 Warto również odwiedzić strony: Sprawy socjalne Uniwersytetu Gdańskeigo oraz Działu Studenckich Spraw Socjalnych na której można znaleźć dalsze informacje na ten temat.