Sprawy socjalne | Wydział Prawa i Administracji

Sprawy socjalne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 stycznia 2019 roku, 6:47

Elwira Lubińska pok. 2091
tel. 058 523 28 89
email: elubinska@prawo.ug.edu.pl

PRAWO
(studia jednolite stacjonarne i wieczorowe)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION
(studia I stopnia stacjonarne)
EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW
(studia II stopnia niestacjonarne)

 

Iwona Grygiel pok. 2088

tel. 058 523 28 88
email: igrygiel@prawo.ug.edu.pl

PRAWO
(studia jednolite niestacjonarne )

ADMINISTRACJA, KRYMINOLOGIA, PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE
(studia II stopnia niestacjonarne)


 

 

 

 


Decyzje stypendialne- socjalne , specjalne oraz Rektora do odbioru w dziekanatach


Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2018 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. ’’dodatków grudniowych”. Kwota świadczeń została zmieniona ze względu na zagrożenie wynikające z przekroczenia 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Od nowego semestru w ramach rekompensaty zostaną podwyższone stawki stypendiów. W związku z tym wysokość świadczeń wynosić będzie odpowiednio:

 

- 400,00 do stypendium socjalnego,

 

- 400,00 do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

 

- 400,00 do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu.

 


WAŻNE !

Wnioski o stypendium socjalne, specjalne oraz zapomogi  na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane do dnia
 
15.10.2018 r.
 
Wnioski o stypendium Rektora do dnia 16.10.2018 r.
 
UWAGA!
Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli składać wnioski w godzinach pracy dziekanatów oraz dodatkowo w pokoju 2088 w dniach: 04.10. i 11.10.2018 ( czwartek) w godzinach 13.30 - 17.30 oraz 
06.10 i 13.10. (sobota) w godzinach 10.00 - 14.00

 Warto również odwiedzić strony: Sprawy socjalne Uniwersytetu Gdańskeigo oraz Działu Studenckich Spraw Socjalnych na której można znaleźć dalsze informacje na ten temat.