Sprawy socjalne | Wydział Prawa i Administracji

Sprawy socjalne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lipca 2019 roku, 13:52

 

 

 WAŻNE

Z dniem 1 lipca 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów, które w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie wniosków stypendialnych do siedziby biura na adres: Biuro Obsługi Stypendialnej Studentów UG ul. Bażyńskiego 1 a , pokój 116 , 80-309 Gdańsk

tel. 058 523 2187

 

Na mocy obecnie obowiązującej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – powstanie jedna, ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, również jedna dla całej Uczelni Odwoławcza Komisja Stypendialna, która będzie obsługiwana przez Biuro.

 

 

 

 

 

 


                                                                   

 


Warto również odwiedzić strony: Sprawy socjalne Uniwersytetu Gdańskeigo oraz Działu Studenckich Spraw Socjalnych na której można znaleźć dalsze informacje na ten temat.