MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2018/2019) | Wydział Prawa i Administracji

MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2018/2019)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 marca 2018 roku, 8:28

MODUŁ BIOLOGICZNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Biologiczne podłoże uzależnień   20 1. Biologiczne podłoże uzależnień   10
2. Podstawy fizjologii stresu   20   2. Podstawy fizjologii stresu   10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Genetyka zachowania   20 3. Genetyka zachowania   10
4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym   20   4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym   10

 

MODUŁ KRYMINOLOGICZNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Filozofia prawa karnego   20 1. Filozofia prawa karnego   10
2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii   20   2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii   10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Ekonomiczna analiza przestępczości   20 3. Ekonomiczna analiza przestępczości   10
4. Sprawiedliwość naprawcza   20   4. Sprawiedliwość naprawcza   10

 

MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawa człowieka   20 1. Prawa człowieka   10
2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji   20   2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji   10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej   20 3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej   10
4. Przestępczość w PRL   20   4. Przestępczość w PRL   10

 

MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Penitencjarystyka ppłk Leszek Urbanowicz 20 1. Penitencjarystyka ppłk Leszek Urbanowicz 10
2. Praca kuratora prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski; dr Ryszard Skarbek 20   2. Praca kuratora prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski; dr Ryszard Skarbek 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych   20 3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych   10
4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja   20   4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja   10