fbpx spotkania SEMINARYJNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

spotkania SEMINARYJNE

spotkania SEMINARYJNE

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 stycznia 2018 roku, 13:13

Ew. przeniesienie/odwołanie spotkania seminaryjnego pojawiać się będzie na portalu studenta w ogłoszeniach dla studentów. Bardzo proszę o śledzenie informacji.

L.P. SEMINARIUM DYPLOMOWE 2017/2018 Dni spotkań
1. SEM - ADAMOWICZ (KS3 - 5 semestr) - Przestępstwa na morzu Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki o godz.: 13:00, s. 4037.
Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 9/10/2017 o godz.: 13:15 w s. 4037
2. SEM - ADAMOWICZ (KZ3 - 5 semestr) - Przestępstwa na morzu

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 28/10/2017 w godz.: 12:00-15:45 w s. 1029

Kolejne spotkania:
4  XI  11:15-15:45  sala 4021
19 XI 11:15 – 14:15   sala   3049
02 XII 14:15-15:50    sala   2003

3. SEM - BAGIŃSKA [Prawo cywilne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki 9:30- 11.00, pok. 4030
4. SEM - BALWICKA-SZCZYRBA [Prawo cywilne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 8:45-10:15, pok. 4034
5. SEM - BALWICKA-SZCZYRBA [Prawo cywilne] (PZ5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 4034:

28.10. 12.15-16.00
18.11 12.00-15.45
16.12. 12.00-15.45
13.01. 17.15 - 21.00
14.01. 8.00-11.45
6. SEM - BARCZEWSKI [Prawo własności intelektualnej] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 19:00-20:30, pok. 3080
  SEM - BĄKOWSKI [Prawo administracyjne] (PZ5 - 9 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 18/11/2017 o godz.: 13:00 w p. 3018
7. SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] (MA1 - 1 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dn. 04 listopada (sobota) o godz. 14:15 (zmiana godziny) w pok. 3006.

18 listopada godz. 16:40
25 listopada godz. 17:30
03 grudnia godz. 12:05
8. SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] (PS5+PW5 - 9 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dn. 10 października (wtorek) o godz. 10:15 w pok. 3006.

Spotkanie seminaryjne odbędzie się w dn. 14 listopada (wtorek) o godz. 09:15 w pok. 3006.

Spotkanie seminaryjne odbędzie się w dn. 16 stycznia (wtorek) o godz. 10:00 w pok. 3006.

9. SEM - CIECHANOWICZ-McLean [Prawne aspekty przestępstw przeciwko środowisku] (PS5+PW5 - 9 semestr)

Seminarium magisterskie Prawo stacjonarne V rok odbywać się będzie w PONIEDZIAŁKI w godz. 8.00-9.30 p. 3001. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 października 2017r.

Następne seminarium magisterskie Prawo stacjonarne V rok odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. o godz. 8.00-9.30 p.3001

W związku z chorobą (zwolnienie lekarskie do 27/11/2017) spotkania seminaryjne w tym czasie nie będą się odbywały

Seminarium mgr V Prawo studia stacjonarne:

7 grudnia 2017 godz. 9.30-11.00 p. 3001

8 stycznia 2018 godz. 11.00-12.30 p. 3001
10. SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Prawo ochrony środowiska] (MA1 - 1 semestr)

Seminarium dyplomowe odbywać się będzie w pok. 3001:
21.10.17 sobota godz 10.30-12.00
18.11.17 sobota godz 10.30-12.00
2.12.18 sobota godz 10.30-12.00
13.01.18 sobota godz 14.30-16.00

W związku z chorobą (zwolnienie lekarskie do 27/11/2017) spotkania seminaryjne w tym czasie nie będą się odbywały

Seminarium mgr Adm. II stopnia studia niestacjonarne (zaoczne) I rok MA 13 stycznia 2018 godz. 16.00-17.30 p. 3001

11. SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Public Economic Law and Environmental Law - Prawo gospodarcze i ochrony środowiska] (EUBA3 - 5 semestr)

Seminarium licencjackie EBA stacjonarne III rok odbywać się będzie w PONIEDZIAŁKI w godz. 9.30-11.00 p. 3001. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 października 2017r.

Seminars for Bachelor Degree of "Public Economic Law and Environmental
Protection" for 3rd year students of European Business Administration.
Meetings will be provided by Professor Janina Ciechanowicz-McLean each
Monday from 9.30 am to 11.00 am in room 3001.
The first meeting will be held 9 October 2017.

Następne seminarium licencjackie dla EBA III rok odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. w godz. 9.30-11.00 p.3001

The next bachelor seminar for EBA III will take place on 20 November 2017. in hours. 9.30-11.00 p.3001

W związku z chorobą (zwolnienie lekarskie do 27/11/2017) spotkania seminaryjne w tym czasie nie będą się odbywały

Seminarium licencjackie European Business Administration studia stacjonarne:

7 grudnia 2017 godz. 13.00-14.00 p. 3001

11 grudnia 2017 godz. 11.00-12.30 p. 3001
12. SEM - CIOSEK (KZ3 - 5 semestr) - Psychologia penitencjarna  
13. SEM - CORA Łukasz (KZ3 - 5 semestr) - Kryminologiczne aspekty ścigania karnego

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3068:

7.10.  w godz. 10.30-12.45 (3 h)
4.11. w godz. 14.25-16.40 (3 h)
3.12 w godz. 9.00-12.00 (zmiana terminu)
10.12 w godz. 14.15-16.40 (zmiana terminu)
14.01 w godz. 16.00-18.10 (zmiana terminu) - nowy termin - 20.01 w godz. 10.00-12.10

14. SEM - CORA Stanisław (KS3 - 5 semestr) - Przestępczość XXI wieku

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 11/10/2017 o godz.: 12:30 w Zakładzie Kryminologii WPiA

Spotkania seminaryjne odbywac się będą w Zakładzie Kryminologii WPiA:

11/10/2017 godz.: 12:30
27/10/2017 godz.: 15:00
17/11/2017 godz.: 15:00
11/12/2017 godz.: 15:15
15/01/2018 godz.: 15:15
22/01/2018 godz.: 15:15
29/01/2018 godz.: 15:15

15. SEM - CORA Stanisław (KZ3 - 5 semestr) - Etiologia zachowań przestępczych

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/10/2017 o godz.: 11:40 w Zakładzie Kryminologii WPiA

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Zakładzie Kryminologii WPiA:

21.10. o godz. 17.00
29.10. o godz. 13.30
19.11. o godz. 11.00
3.12. o godz. 10.00
13.01. o godz. 18.00
14.01. o godz. 15.00

16. SEM - CORA Stanisław (KZ3 - 5 semestr) - Przestępczość XXI wieku

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/10/2017 o godz.: 11:40 w Zakładzie Kryminologii WPiA

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Zakładzie Kryminologii WPiA:

21.10. o godz. 15.45
29.10. o godz. 12.15
19.11. o godz. 9.00
3.12. o godz. 8.00
13.01. o godz. 16.00
14.01. o godz. 11.00

17. SEM - CORA Stanisław [Przestępczość XXI wieku] (AZ3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/10/2017 o godz.: 11:50 w Zakładzie Kryminologii WPiA

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Zakładzie Kryminologii WPiA:

21.10. o godz. 18.00
4.11. o godz. 10.00
19.11. o godz. 14.00
2.12. o godz. 8.00
17.12. o godz. 17.00
14.01. o godz. 17.00

18. SEM - CORA Stanisław [Ściganie karne] (AS3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 11/10/2017 o godz.: 13:00 w Zakładzie Kryminologii WPiA

Spotkania seminaryjne odbywac się będą w Zakładzie Kryminologii WPiA:

11/10/2017 godz.: 14:00
18/10/2017 godz.: 15:00
8/11/2017 godz.: 15:00
29/11/2017 godz.: 15:00
20/12/2017 godz.: 15:00
17/01/2018 godz.: 15:00
24/01/2018 godz.: 15:00

19. SEM - DOBACZEWSKA [Prawo gospodarcze publiczne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki , godz. 13.15-15.00, s. 4041. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 października 2017r.
20. SEM - DRZEWICKI [Prawo międzynarodowe publiczne] (PS5+PW5 - 9 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 9/10/2017 w godz.: 9:15-11:00 oraz 10/10/2017 w godz.: 9:15-12:30 w pok. 4048

Kolejne spotkania seminaryjne odbędą się w pok. 4048:
23/10/2017 - 8:30-12:00
24/10/2017 - 7:30-9:00
20/11/2017 - 8:30-12:00
21/11/2017 - 7:30-9:00

21. SEM - FINGAS (KS3 - 5 semestr) - Postępowanie karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w czwartki w godz.: 15:15-17:00 w pok. 3070
22. SEM - FINGAS (KZ3 - 5 semestr) - Postępowanie karne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/10/2017 o godz.: 10:15 w pok. 3070

Kolejny termin 10 grudnia - godzina 11:00

20.01.2017, godz. 10.00-15.00, p. 3070.

23. SEM - GIĘTKOWSKI [Prawo i postępowanie administracyjne] (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy w godz.: 17:00-18:30 w s. 3020
24. SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki o godz.: 10:30 w pok. 3011
25. SEM - JURKOWSKA-ZEIDLER [Financial Law - Prawo finansowe] (EUBA3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki, godz. 9:30-11:00, pokój 3008.

Seminar meetings will take place on Mondays, 9:30 to 11:00, room 3008.
26. SEM - JURKOWSKA-ZEIDLER [Prawo finansowe] (MA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3008:

8 października (niedziela) godz. 16.00-20.00
4 listopada (sobota) godz. 8.00-12.00
2 grudnia (sobota) godz. 16.00-20.00
16 grudnia (sobota) godz. 8.00-12.00
13 stycznia (sobota) godz. 13.00-17.00
27. SEM - JURKOWSKA-ZEIDLER [Prawo finansowe] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w czwartki, godz. 11:00-12:30, pok. 3008.
28. SEM - JURKOWSKA-ZEIDLER [Prawo finansowe] (PZ5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3008:

7 października (sobota) godz. 11.00-15.00
5 listopada (niedziela) godz. 11.00-15.00
26 listopada (niedziela) godz. 11.00-15.00 (zmiana terminu)
9 grudnia (sobota) godz. 11.00-15.00
13 stycznia (sobota) godz. 8.00-12.00
29. SEM - KANTY (KZ3 - 5 semestr) - Postępowanie karne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się 7/10/2017 o godz.: 12:15, pok. 3069

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się 5/11/2017 o godz.: 15:00

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się 26/11/2017 o godz.: 12:00

30. SEM - KANTY [Postępowanie karne] (AZ3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się 7/10/2017 o godz.: 13:00, pok. 3069

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się 5/11/2017 o godz.: 18:00

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się 26/11/2017 o godz.: 15:00

31. SEM - KOWALCZYK [Prawo nieruchomości] (AS3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 9:15-12:00 w s. 4037
32. SEM - KOWALSKA [Prawo ochrony własności intelektualnej] (AS3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się 6/10/2017 o godz.: 13:30, pok. 3034 (zmiana godziny)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w piątki o godz.: 10:30, pok. 3034 (do dnia 17/11/2017)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w piątki o godz.: 11:30, pok. 3034 (od dnia 24/11/2017)

33. SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA [Prawo handlowe] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki o godz.: 17:15, pok. 4005
34. SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA [Prawo handlowe] (PZ5 - 9 semestr)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą odbywać się w pok. 4005:

29.X o godz.: 16.00
09.XII o godz.: 10.00
16.XII o godz.: 10.00
13.I. o godz.: 10.00
27.I. o godz.: 10.00

35. SEM - ŁAGA [Prawo pracy] (AS3 - 5 semestr)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w czwartki w godz.: 13:15-15:00 w pok. 4011.

I tydzień – g. 10.00-12.00 (indywidualne, s. 4013), II. tydzień – g. 15.00-16.30 (grupowe s. 4011).

36. SEM - MACHNIKOWSKA [Podstawy postępowania cywilnego] (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy w godz.: 14:15-15:15 w pok. 4024
37. SEM - MACHNIKOWSKA [Postępowanie cywilne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy w godz.: 12:15-13:15 w pok. 4024
38. SEM - MACHNIKOWSKA [Postępowanie cywilne] (PZ5 - 9 semestr)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 4024:

- 5 listopada 2017 godz  12.30
- 2 grudnia 2017 godz  16.30
- 14 stycznia 2018 godz 16.30

39. SEM - MAJKOWSKA-SZULC [European Business Law - Europejskie prawo gospodarcze] (EUBA3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w czwartki, godz. 9:15-11:00, pokój 4008.

Seminar meetings will take place on Thursday, 9:15 to 11:00, room 4008.
40. SEM - MAJKOWSKA-SZULC [Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe ] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki 9:15 - 11:00 (sala 2007)
41. SEM - MAŚNIAK [Prawo cywilne i ubezpieczeniowe] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki 9:30 - 11:00, pok. 4032
42. SEM - MROCZKOWSKI [Finanse publiczne i prawo finansowe] (AS3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy w godz.: 11:15 - 12:45, sala 2003
43. SEM - MROCZKOWSKI [Finanse publiczne i prawo finansowe] (AZ3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.: 18:45 - 19:45, pok. 3005 oraz w innych terminach uzgodnionych ze studentami
44. SEM - NAWROT [Bioprawo] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 9:30-11:00, s. 2005
45. SEM - NAWROT [Bioprawo] (PZ5 - 9 semestr)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 2005 (korekta terminów):

15/10/2017 - w godz.: 11:30-15:30
4/11/2017 - w godz.:9:00-12:30
18/11/2017 - w godz.: 9:00-12:30
9/12/2017 - w godz.: 14:000-17:30

10/12/2017 11:15-15:40 (zmiana terminu)
13/01/2018 o godz.: 10:00 (nowy termin)
27/01/2018 - w godz.: 14:00-17:30

46. SEM - PETASZ (KS3 - 5 semestr) - Kryminologia Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki w godz. 17:00 – 18:30, w pok. 3054
47. SEM - PETASZ (KZ3 - 5 semestr) - Kryminologia

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 7 października 2017 r. w godz. 11:30 – 13:00 sala 3054

spotkania seminaryjne w dniach:
7 październik 2017 r. godz. 11:30 – 13:00 sala 3054
15 październik 2017 r. godz. 15:00 – 16:30 sala 3054
22 październik 2017 r. godz. 11:10 – 12:40 sala 3054
26 listopad 2017 r. godz. 16:35 – 18:05 sala 3054
17 grudzień 2017 r. godz. 7:55 – 8:40 sala 3054
14 styczeń 2017 r. godz. 12:50 – 14:20 sala 3054
21 styczeń 2017 r. godz. 14:30 – 17:30 sala 3054

48. SEM - PETASZ (KZ3 - 5 semestr) - Prawo karne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 7 października 2017 r. w godz. 10:00 – 11:30 sala 3054

spotkania seminaryjne w dniach:
7 październik 2017 r. godz. 10:00 – 11:30 sala 3054
15 październik 2017 r. godz. 16:30 – 18:00 sala 3054
28 październik 2017 r. godz. 8:00 – 9:30 sala 3054
5 listopad 2017 r. godz. 13:30 – 15:00 sala 3054
17 grudzień 2017 r. godz. 19:15 – 20:00 sala 3054
13 styczeń 2017 r. godz. 18:25 – 19:55 sala 3054
20 styczeń 2017 r. godz. 14:30 – 17:30 sala 3054

49. SEM - PETASZ [Prawo karne] (AS3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy w godz.: 11:00-12:30, pok. 3054
50. SEM - PETASZ [Prawo karne] (AZ3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 8 października 2017 r. w godz. 16:40 – 18:10 sala 3054

spotkania seminaryjne w dniach:
8 październik 2017 r. godz. 16:40 – 18:10 sala 3054
21 październik 2017 r. godz. 12:50 – 14:20 sala 3054
28 październik 2017 r. godz. 8:00 – 9:30 sala 3054
5 listopad 2017 r. godz. 18:25 – 19:55 sala 3054
12 listopad 2017 r. godz. 8:00 – 9:30 sala 3054
16 grudzień 2017 r. godz. 14:20 – 15:50 sala 3054
14 styczeń 2017 r. godz. 14:20 – 16:35 sala 3054

51. SEM - POTULSKI (KS3 - 5 semestr) - Prawo karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki w godz.: 15:15 - 16:45, pok. 3056
52. SEM - POWAŁOWSKI [Prawo gospodarcze publiczne] (PS5+PW5 - 9 semestr)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki o godz.: 17:00 w pok. 3004

Seminarium magisterskie dla Prawa stacjonarnego V rok prowadzone przez Profesora A. Powałowskiego w dniu 24.10.2017 (wtorek) zostało odwołane.

Następne seminarium magisterskie dla Prawa stacjonarnego V rok prowadzone przez Profesora A. Powałowskiego odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 (wtorek) o godz. 17.00 p. 3004
53. SEM - POWAŁOWSKI [Prawo gospodarcze publiczne] (PZ5 - 9 semestr)

Prawo niestacjonarne V rok odbędzie się 07.10.2017 (sobota) godz. 13.30 p. 3004

Prawo niestacjonarne V rok odbędzie się 28.10.2017 (sobota) godz. 11.00 p. 3004

Prawo niestacjonarne V rok odbędzie się 3.11.2017 (piątek) godz. 19.00 p. 3004

Seminarium magisterskie Prawo niestacjonarne V rok prowadzone przez Prof. A. Powałowskiego odbędzie się 17.11.2017 (piątek) o godz. 18.00 p. 3004

Seminarium Prof. A. Powałowskiego  (V rok Prawo niestacjonarne) odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. (piątek) o godz. 18.00, w  pokoju 3004.

Seminarium magisterskie Prawo niestacjonarne V rok prowadzone przez Prof. A. Powałowskiego odbędzie się 21.01.2018 (niedziela) godz. 11.00 p. 3004

54. SEM - POWAŁOWSKI [System zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego] (AS3 - 5 semestr)

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki o godz.: 10:00 w pok. 3004

Seminarium licencjackie LSA stacjonarne III rok „System zamówień publicznych” prowadzone przez Prof. A. Powałowskiego odbędzie się wyjątkowo 20.11.2017 (poniedziałek) o godz. 16.00 p. 3004

Seminarium licencjackie LSA stacj. III rok prowadzone przez Prof. A. Powałowskiego odbędzie się 22.01.2018 (poniedziałek) godz. 16.00 p. 3004

 

55. SEM - PYĆ [Prawo morskie] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 9:15-11:00 w pok. 4066
56. SEM - ROGOZIŃSKI (KZ3 - 5 semestr) - Postępowanie karne Terminy spotkań seminaryjnych:

21.10.2017 – 12.15-15.15
4.11.2017 – 12.15-15.15
19.11.2017 – 12.15-15.15
9.12.2017 – 9.15-12.15
13.01.2018 – 9.15-12.15
57. SEM - SKARBEK (KZ3 - 5 semestr) - System środków reakcji karnej w polskim prawie karnym

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 15/10/2017 w godz.: 11:30-13:00, w pok. 3055

Kolejne spotkanie 10/12/2017 - o godz.: 11:45.

spotkanie seminaryjne 11/12/2017 o godz. 16.30 p. 3055

58. SEM - SKARBEK (KZ3 - 5 semestr) - Zasady odpowiedzialności karnej w polskim prawie karnym

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 15/10/2017 w godz.: 13:00-14:30, w pok. 3055

Kolejne spotkanie 10/12/2017 - o godz.: 11:45.

spotkanie seminaryjne 11/12/2017 o godz. 16.30 p. 3055

59. SEM - SKARBEK [Prawo karne] (AS3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w czwartki w godz.: 16:30 - 18:00, pok. 3055
60. SEM - SKWARCOW (KZ3 - 5 semestr) - Kryminalistyka

Seminarium dyplomowe - pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 21/10/2017 o godz.: 10:30 w s. 1027

Kolejne spotkania seminaryjne:

29 października na godzinę 15.00 sala 1029
04 listopada na godzinę 9.30 sala 3049
05 listopada na godzinę 11.30 sala 3043
19/11/2017 godz.: 11:30 s.3083
26/11/2017 godz.: 11:30 s. 4056
61. SEM - SNARSKI (KS3 - 5 semestr) - Prawa człowieka w prawie karnym Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3056:

10.10.2017 – godz. 12.15 – 15.00 (3 h) oraz 17.15 – 18.00 (1 h)
24.10.2017 – godz. 12.15 – 15.00 (3 h) oraz 17.15 – 18.00 (1 h)
31.10.2017 – godz. 12.15 – 15.00 (3h) oraz godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
7.11.2017 – godz. 12.15 – 15.00 (3h) oraz godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
14.11.2017 – godz. 12.15 – 15.00 (3 h) oraz godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
21.11.2017 – godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
28.11.2017 – godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
5.12.2017 – godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
12.12.2017 – godz. 17.15 – 18.00 (1h)
19.12.2017 – godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
9.01.2017 – godz. 12.15 – 15.00 (3h) oraz godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
16.01.2017 – godz. 17.15 – 18.00 (1 h)
62. SEM - STEINBORN [Prawo karne procesowe] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w piątki w godz.: 15:15-16:45 (korekta dnia) w pok. 3071.
63. SEM - STEINBORN [Prawo karne procesowe] (PZ5 - 9 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 22/10/2017 o godz.: 9:30 w pok. 3071

Kolejne spotkanie seminaryjne 9 grudnia br., godz. 15.00, pok. 3071

64. SEM - STELINA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą ww wtorki o godz.: 11:30, s. 4011.
Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 10/10/2017.
65. SEM - SZMIT [Prawo pracy] (AZ3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 8/10/2017 o godz. 9:30 w pok. 4011

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 29/10/2017 o godz. 10:00 w s. 2008 (zmiana sali)

Najbliższe seminarium zaplanowane na 19 listopada, w godz. 10.30 - 12, w sali 4011.

Kolejne spotkania seminaryjne:

02.12 - godz. 14 - 15.30, s. 4011
17.12 - godz. 9 - 11, s. 4012
14.01 - godz. 9 - 11, s. 4011
28.01 - godz. 10.40 - 12.40, s. 4011

66. SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (MA2 - 3 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 4023:

21/10/2017 o godz.: 13:30
4/11/2017 o godz.: 13:30
18/11/2017 o godz.: 13:00
2/12/2017 o godz.: 13:00
16/12/2017 o godz.: 14:00
67. SEM - TOMASZEWSKA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w czwartki o godz.: 9:15 w pok. 4015
68. SEM - TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA [Prawo i postępowanie administracyjne] (AZ3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 8/10/2017 o godz. 12:05 w pok. 3021.

Kolejne spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3021:

21.10.  godz. 10:00-11:30
04.11. godz. 12:15-13:45
05.11. godz. 13:00-14:30
18.11. godz. 12:15-13:45
02.12. godz. 12:05-14:55
16.12. godz. 12:15-13:45
13.01. godz. 13:00-14:30
28.01. godz. 13:45-15:15
 
Na prośbę seminarzystów istnieje możliwość zmiany terminu i godzin seminariów.
69. SEM - TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA [Prawo samorządu terytorialnego] (AS3 - 5 semestr) Seminarium licencjackie z prawa samorządu terytorialnego dla AS III będzie odbywać się w poniedziałki od 9:15 - 10:45 w pokoju 3021.
70. SEM - UZIĘBŁO [Prawo konstytucyjne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 11:15-12:45, pok. 3027
71. SEM - WARYLEWSKI [Prawo karne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w czwartki o godz.: 13:15, pok. 3058
72. SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (AS3 - 5 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 11/10/2017 o godz.: 15:15 w s. 2008

Kolejne spotkania seminaryjne:
(środy:) 25.10, 15.11, 29.11, 13.12, 3.1., 17.1. —> godz. 15:15 - 18:15 —> s. 2008.

73. SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (MA1 - 1 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 11/10/2017 o godz.: 17:15 w s. 2008

Kolejne spotkania seminaryjne:
4.11 18:30 - 20:00  sala 2007
2.12 15:15 - 17:15  sala 1029
16.12. godz. 16:50 - 19:00 sala 2007 14.00-16.00 sala 1028
13.1 17:00 - 19:00 sala 2007
a ponadto (środy): 8.11, 22.11, 6.12, 20.12, 10.1, 24.1 —> godz. 18:30 - 20:00 —> s. 2008.

74. SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (PS5+PW5 - 9 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 11/10/2017 o godz.: 18:15 w s. 2008

Kolejne spotkania seminaryjne:
(środy:) 8.11, 22.11, 6.12, 20.12, 10.1, 24.1 —> godz. 15:15 - 18:15 —> s. 2008.

75. SEM - WIŚNIEWSKI [International Law - Prawo międzynarodowe] (EUBA3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 13:00 w pok. 4048

Seminar meetings will take place on Wednesday, at 13:00, in room 4048.
76. SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe i prawa człowieka] (AS3 - 5 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 11:00 w pok. 4048
77. SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe publiczne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 9:00 w pok. 4048
78. SEM - KASPRZAK (KS3 - 5 semestr) - Kryminalistyka (zmiana promotora) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki w godz.: 10:45-12:15 w s. 2008
79. SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo dowodowe] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy w godz.: 17:00-18:30 w pok. 3068
80. SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo dowodowe] (PZ5 - 9 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 7/10/2017 o godz: 13:30 w pok. 3068

Kolejne spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3068:

18/11/2017 o godz.: 13:30
26/11/2017 o godz.: 11:00
3/12/2017 o godz.: 10:30

81. SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo karne procesowe] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w piątki w godz.: 15:00-16:30 w pok. 3068
82. SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 11:00-12:30 w pok. 4023 (na prośbę studentów)
83. SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki o godz.: 8:00 w pok. 4023
84. SEM - ZAJADŁO [Filozofia prawa] (PS5+PW5 - 9 semestr) Seminarium Prawo stacjonarne V rok odbywać się będą we wtorki w godz. 9.00-11.00 (począwszy od 17.10.2017)
85. SEM - ZAJADŁO-WĘGLARZ (KS3 - 5 semestr) - Kryminologia przestępczości międzynarodowej Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 11:00-12:30 w pok. 4047
86. SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 13:15 w pok. 3077
87. SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 11:15 w pok. 3077
88. SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (PZ5 - 9 semestr)

Pierwsze seminaryjne spotkanie odbędzie się w dniu 7/10/2017 o godz: 9:15 w pok. 3077

Kolejne spotkania seminaryjne:
28.10, godz. 13.00,
18.11., godz. 9.00,
26.11, godz. 11.00,
9.12, godz. 9.00

20.01.2018 godz. 9.00

89. SEM - ZEIDLER [Filozofia prawa/kultura i prawo] (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 15:00-17:00 w pok. 3032
90. SEM - ZEIDLER [Teoria i filozofia prawa] (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 19:00-21:00 w pok. 3032
91. SEM - ZIELENIECKI [Prawo pracy] (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki w godz.: 9:15 - 11:15, pok. 4011

 

AS - Administracja I stopnia stacjonarna
MSA - Administracja II stopnia stacjonarna
AZ - Administracja I stopnia niestacjonarna
MA - Administracja II stopnia niestacjonarna
KS - Kryminologia I stopnia stacjonarna
KZ - Kryminologia I stopnia niestacjonarna
EUBA - European Business Administration I stopnia stacjonarna
PS+PW - Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)
PZ - Prawo jednolite niestastacjonarne

 

L.P. SEMINARIUM DYPLOMOWE
kontynuowane w roku akademickim 2017/2018
Dni spotkań
1. SEM - BARCZEWSKI (MSA2 - 3 semestr) - Prawo własności intelektualnej Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy w godz.: 19:30-21:00, pok. 3080
2. SEM - BIELAWSKA [Finanse i ubezpieczenia] (PiDPZ2 - 3 semestr) Terminy seminariów podawane przez Wydział Zarządzania
3. SEM - BOGUSZ (MSA2 - 3 semestr) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dn. 10 października (wtorek) o godz. 15:15 w pok. 3006.

Spotkania seminaryjne odbędą się w pok. 3006 w dniach:

24 października (wtorek) – godz. 15:15
14 listopada (wtorek) – godz. 15:15
28 listopada (wtorek) – godz. 15:15
12 grudnia (wtorek) – godz. 15:15

4. SEM - CIOSEK (KMZ2 - 3 semestr) - Psychologia penitencjarna  
5. SEM - CORA (KMZ2 - 3 semestr) - Przestępczość XXI wieku

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 8/10/2017 o godz.: 18:30 w Zakładzie Kryminologii WPiA.

Kolejne spotkania seminaryjne:

21/10/2017 o godz.: 9:45 - 2 h
05/11/2017 o godz.: 11:15 - 4 h
19/11/2017 o godz.: 13:30 - 4 h
02/12/2017 o godz.: 9:30 - 2 h
17/12/2017 o godz.: 12:00 - 4 h
13/01/2018 o godz.: 11:30 - 4 h

6. SEM - CORA (MA2 - 3 semestr) - Kryminologia i proces karny

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/10/2017 o godz.: 11:00 w Zakładzie Kryminologii WPiA

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Zakładzie Kryminologii WPiA:

21.10. o godz. 10.00
4.11. o godz. 13.15
18.11. o godz. 12.00
3.12. o godz. 15.45 (zmiana godziny)
17.12. o godz. 15.45
13.01. o godz. 15.00

7. SEM - GLINIECKA (MSA2 - 3 semestr) - Prawo finansowe Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki o godz.: 10:30 w pok. 3011
8. SEM - GLINIECKA [Podatki samorządowe] (PiDPZ2 - 3 semestr)

Seminarium magisterskie Podatki samorządowe Podatki i Doradztwo Podatkowe niestacj. II st. II rok prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Gliniecką odbędzie się:

28 października 2017 (sobota) o godz. 15.15 p. 3011
25 listopada 2017 (sobota) o godz. 15.15 p. 3011
16 grudnia 2017 (sobota) o godz. 10.00 p. 3011

9. SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 3 semestr)

Seminarium magisterskie Prawo finansowe Podatki i Doradztwo Podatkowe niestacj. II st. II rok prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Gliniecką odbędzie się:

28 października 2017 (sobota) o godz. 15.15 p. 3011
25 listopada 2017 (sobota) o godz. 15.15 p. 3011
16 grudnia 2017 (sobota) o godz. 10.00 p. 3011

10. SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 5 semestr) - Podatki samorządowe Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki o godz.: 10:30 w pok. 3011
11. SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 5 semestr) - Prawo podatkowe Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki o godz.: 10:30 w pok. 3011
12. SEM - GLINIECKA (PiDPLZ3 - 5 semestr) - Podatki samorządowe Seminarium licencjackie Podatki samorządowe Podatki i Doradztwo Podatkowe niestacjonarne I st. III rok prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Gliniecką odbędzie się:
28 października 2017 (sobota) o godz. 12.00 p. 3011
25 listopada 2017 (sobota) o godz. 16.15 p. 3011
13. SEM - GWIZDAŁA [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ2 - 3 semestr) Terminy seminariów podawane przez Wydział Zarządzania
14. SEM - ŚNIADACH (MSA2 - 3 semestr) - Prawo UE Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 12:00 w pok. 4053
15. SEM - JAROSZEWSKA-CHORAŚ (MSA2 - 3 semestr) - Nowe technologie a prawa człowieka Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki w godz.: 13:00-14:30 w pok. 4050
16. SEM - JASTRZĘBSKA [Finanse samorządu terytorialnego] (PiDPZ2 - 3 semestr) Terminy seminariów podawane przez Wydział Zarządzania
17. SEM - JURKOWSKA-ZEIDLER [Podatki i opłaty lokalne] (PiDPZ2 - 3 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3008:

8 października (niedziela) godz. 8.00-12.00
4 listopada (sobota) godz. 12.00-16.00
2 grudnia (sobota) godz. 12.00-16.00
10 grudnia  (niedziela) godz. 8.00-12.00
16 grudnia (sobota) godz. 16.00-20.00
14 stycznia (niedziela) godz. 12.00-16.00
18. SEM - JURKOWSKA-ZEIDLER [Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 3 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3008:

8 października (niedziela) godz. 12.00-16.00
4 listopada (sobota) godz. 16.00-20.00
2 grudnia (sobota) godz. 8.00-12.00
10 grudnia  (niedziela) godz. 12.00-16.00
16 grudnia (sobota) godz. 12.00-16.00
14 stycznia (niedziela) godz. 8.00-12.00
19. SEM - KACZOROWSKA (KMS2 - 3 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Biologii Z powodu kilku osób współpracujących ze studentami, terminy seminaryjne ustalane są indywidualnie z każdym studentem.
20. SEM - KACZOROWSKA (KMZ2 - 3 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Biologii Z powodu kilku osób współpracujących ze studentami, terminy seminaryjne ustalane są indywidualnie z każdym studentem.
21. SEM - LEWKOWICZ (KMS2 - 3 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki o godz.: 10:00 w s. 203 na WFMiI
22. SEM - LEWKOWICZ (KMZ2 - 3 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Seminarium z studentami zaocznymi:

25 listopad 2017 godz 10:00 do 15:00
16 grudzień 2017, godz. 11:15-16:15

pozostałe godziny seminarium odbędą się indywidualnie ze studentami w odpowiadających im terminach, czy też będą dotyczyć pracy w laboratorium.
23. SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA (KMS2 - 3 semestr) - Psychologiczne i psychopatologiczne analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 9-10:30 sala S454 Wydział Nauk Społecznych
24. SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA (KMZ2 - 3 semestr) - Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 7 października 2017 r. o godz.: 16:40 sala S454 Wydział Nauk Społecznych

Kolejne spotkania:

29.10.2017 godz. 12:15-13:15 sala S454 WNS
4.11.2017 godz. 16:45-17:45 sala S454 WNS
9.12.2017 godz. 13:00-14:00 sala S454 WNS
14.01.2018 godz. 16:45-17:45 sala S454 WNS

25. SEM - PETASZ (MA2 - 3 semestr) - Prawo karne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. w godz. 14:20 – 15:50 sala 3054

spotkania seminaryjne w dniach:
14 październik 2017 r. godz. 12:40 – 15:40 sala 3054
21 październik 2017 r. godz. 14:20-15:50 sala 3054
28 październik 2017 r. godz. 9:30 – 11:00 sala 3054
29 październik 2017 r. godz. 19:15 – 20:00 sala 3054
4 listopad 2017 r. godz. 14:30 – 16:00 sala 3054
5 listopad 2017 r. godz. 8:15 – 11:15 sala 3054
12 listopad 2017 r. godz. 9:30 – 11:00 sala 3054
19 listopad 2017 r. godz. 18:25 – 19:55 sala 3054
16 grudzień 2017 r. godz. 12:50 – 14:20 sala 3054
14 styczeń 2017 r. godz. 16:35 – 19:55 sala 3054

26. SEM - PISAREWICZ (PiDPLS3 - 5 semestr) Terminy seminariów podawane przez Wydział Zarządzania
27. SEM - PUZYN/JAGIEŁŁO (KMS2 - 3 semestr) - Analiza danych w naukach sądowych

Pierwsze seminarium organizacyjne odbędzie się w czwartek, 5.10, na godzinę 9:00 do sali G317 (Wydział Chemii)

Spotkania w każdą środę w godzinach 11:15 - 13:00. Wyjątkiem jest kilka tygodni listopada i grudnia (17/11, 24/11 i 1/12), kiedy to, ze względu na inne zajęcia, studenci będą przychodzić na seminarium w piątek w godz. 8:15-10:00

28. SEM - PYĆ (KMS2 - 3 semestr) - Prawo morskie Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki w godz.: 9:00-10:30 w pok. 4066
29. SEM - PYĆ (KMZ2 - 3 semestr) - Prawo morskie

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 8/10/2017 o godz.: 18:20

Kolejne spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 4066:

28.10.2017   w godz.: 12:05-15:50
18.11.2017   w godz.: 18:25-20:05
03.12.2017   w godz.: 7:15-8:45
16.12.2017   w godz. 7:55-11:10
14.01.2018   w  godz.: 7:55-11:10

30. SEM - PYĆ (MSA2 - 3 semestr) - Prawo morskie Spotkania seminaryjne odbywać się będą w poniedziałki w godz.: 12:45-14:15 w pok. 4066
31. SEM - SKARBEK (MA2 - 3 semestr) - Prawo karne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 15/10/2017 w godz.: 16:40-18:10, w pok. 3055

Kolejne spotkania seminaryjne:

28/10/2017 o godz.: 8:30

18/11/2017 o godz.: 15:30

32. SEM - STEINBORN (KMS2 - 3 semestr) - Postępowanie karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w piątki w godz.: 9:00-10:00 (zmiana godziny) w pok. 3071.
33. SEM - STEINBORN (KMZ2 - 3 semestr) - Postępowanie karne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/10/2017 o godz.: 16:30 w pok. 3071

Kolejne spotkanie seminaryjne 9 grudnia br., godz. 12.00, pok. 3071

34. SEM - SUSMARSKI (PiDPLS3 - 5 semestr) Terminy seminariów podawane przez Wydział Zarządzania
35. SEM - ŚWIECZKOWSKI (MSA2 - 3 semestr) - Podstawy postępowania cywilnego

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 4/10/2017 w godz.: 8:30-10:00

Spotkania seminaryjne odbywać się będą w piątki o godz.: 10:00

36. SEM - TOMASZEWSKA (MA1 - 1 semestr) - Prawo pracy Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 4/11/2017 o godz. 18:30 w s. 2015
37. SEM - TOMASZEWSKA (MSA2 - 3 semestr) - Prawo pracy Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 17:15 w pok. 4015
38. SEM - WIŚNIEWSKI (MSA2 - 3 semestr) - Prawo międzynarodowe publiczne i stosunki międzynarodowe Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 15:00 w pok. 4048
39. SEM - WOŹNIEWSKI (KMS2 - 3 semestr) - Prawo dowodowe Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki o godz.: 17:00 w pok. 3068. Pierwsze spotkanie 17/10/2017 - od 14/11/2017 na prośbę studentów - spotkania w trybie indywidualnych spotkań
40. SEM - WOŹNIEWSKI (KMZ2 - 3 semestr) - Prawo dowodowe

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 14/10/2017 o godz. 9:00 w pok. 3068

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 18/11/2017 o godz.: 17:30 w pok. 3068

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 17/12/2017 o godz.: 16:00 w pok. 3068

41. SEM - ZALEWSKI (KMS2 - 3 semestr) - Kryminologia Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 9:00 w pok. 3077
42. SEM - ZALEWSKI (KMZ2 - 3 semestr) - Kryminologia

Pierwsze seminaryjne spotkanie odbędzie się w dniu 7/10/2017 o godz: 11:15 w pok. 3077

Kolejne spotkania seminaryjne:
28/10/2017 godz.: 15:00
25/11/2017 godz.: 13:00
9/12/2017 godz.: 11:00

20.01.2018 godz. 12.00

43. SEM - ZALEWSKI (MSA2 - 3 semestr) - Prawo karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w środy o godz.: 15:15 w pok. 3077
44. SEM - ZEIDLER (MSA2 - 3 semestr) - Teoria i filozofia prawa Spotkania seminaryjne odbywać się będą we wtorki w godz.: 17:00-19:00 w pok. 3032

 

MSA - Administracja II stopnia stacjonarna
MA - Administracja II stopnia niestacjonarna
KMS - Kryminologia II stopnia stacjonarna
KMZ - Kryminologia II stopnia niestacjonarna
PiDPZ - Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia niestacjonarne