fbpx ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie)

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 października 2017 roku, 9:40

UWAGA: Plany zajęć do dnia 1/10/2017 mogą ulegać zmianom. Po rozpoczęciu semestru - informacje dot. zmian do planów pojawiają się na portalu studenta w ogłoszeniach dla studentów.

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna (magisterskie)

semestr zimowy 2017/2018

I rok

(aktualizacja 26/09/2017 - 10:37)

 
MSA101
MSA102
Poniedziałek
9.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
 
12.15-13.00
 
13.15-14.00
 
14.15-15.00
 
 
Wtorek
7.15-11.00
Język obcy (jo)
zajęcia odbywają się zgodnie z informacją przekazywaną przez lektorów
11.15-12.00
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Dawid Michalski
3042 (44)
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Dawid Michalski
3042 (44)
12.15-13.00
13.15-15.00
 
Czwartek
7.15-11.00
Język obcy (jo)
zajęcia odbywają się zgodnie z informacją przekazywaną przez lektorów
11.15-13.00
 
WYKŁADY DO WYBORU (zgodnie z dokonanym wyborem)
 
MSA101
MSA102
Poniedziałek
7.15-9.00
 
Wtorek
15.15-17.00
15.15-17.00
Porównawcze prawo mediów (15 h) (wdw)
zajęcia rozpoczą się 21/11
 
Czwartek
13.15-15.00
 
Piątek
10.15-12.00
12.15-14.00
Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości (30 h) (wdw)
zajęcia rozpoczną się 13/10
14.15-16.00
Ochrona praw jednostki w prawie karnym (30 h) (wdw)
zajęcia rozpoczną się 13/10
 

 

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna (magisterskie)

semestr zimowy 2017/2018

II rok

(aktualizacja 3/10/2017 - 8:50 - korekta sali dla mgr M. Miklińskiego)

 
MSA201
MSA202
MSA203
Poniedziałek
14.15-16.00
 
Wtorek
11.15-12.00
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Maciej Mikliński
3062 (34)
////////////////////////////
Postępowanie sądowo-administracyjne
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Adam Bochentyn
3043 (40)
Postępowanie sądowo-administracyjne
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Adam Bochentyn
3043 (40)
////////////////////////////
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Maciej Mikliński
3062 (34)
 
12.15-13.00
 
13.15-14.00
   
Postępowanie sądowo-administracyjne
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Adam Bochentyn
3053 (40)
////////////////////////////
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (c)
mgr Maciej Mikliński
3064 (34)
14.15-15.00
   
 
Środa
8:15-10:00
12.15-14.00
 
Czwartek
11.15-13.00
 
WYKŁADY DO WYBORU (zgodnie z dokonanym wyborem)
 
MSA201
MSA202
MSA203
Poniedziałek
9.15-11.00
11.15-13.00
 
Środa
10.15-12.00
14.15-16.00
16.15-18.00
 
Czwartek
9.15-11.00