fbpx EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia (licencjackie)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 października 2017 roku, 7:20

UWAGA: Plany zajęć do dnia 1/10/2017 mogą ulegać zmianom. Po rozpoczęciu semestru - informacje dot. zmian do planów pojawiają się na portalu studenta w ogłoszeniach dla studentów.

ATTENTION: Schedule of classes by 1/10/2017 may change. After the beginning of the semester - information on changes to plans appear on the student portal in student advertisements.

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia stacjonarna (licencjackie)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION full-time Bachelor`s studies

semestr zimowy (winter semester) 2017/2018

I rok (first year of study)

(aktualizacja/updated 25/09/2017 - 6:14)

 

  EUBA101
EUBA102
Poniedziałek
(Monday)
7.15-11.00
Język obcy (Foreign Language/Polish) (jo)
11.15-12.00
12.15-13.00
13.15-14.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze ((classes every first week starting with week one in semester))
mgr Magdalena Glanc
2008 (24)
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze ((classes every second week starting with week one in semester))
mgr Magdalena Glanc
2008 (24)
14.15-15.00
15.15-16.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze ((classes every first week starting with week one in semester))
mgr Paweł Kwiatkowski
2008 (24)
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze ((classes every second week starting with week one in semester))
mgr Paweł Kwiatkowski
2008 (24)
16.15-17.00
17.15-18.00
18.15-19.00
 
Wtorek
(Tuesday)
7.15-11.00
Wychowanie fizyczne (Physical Training) (wf)
11.15-13.00
13.15-15.00
 
Środa
(Wednesday)
7.15-11.00
Wychowanie fizyczne (Physical Training) (wf)
11.15-13.00
    Historia Prawa i administracji (History of Law and Administration) (ćw)
mgr Dawid Michalski
2008 (24)
     
 
Czwartek
(Thursday)
7.15-11.00
Język obcy (Foreign Language/Polish) (jo)
11.15-12.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze ((classes every first week starting with week one in semester))
mgr Krystyna Warylewska
2008 (24)
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze ((classes every second week starting with week one in semester))
mgr Krystyna Warylewska
2008 (24)
12.15-13.00
13.15-14.00
Historia Prawa i administracji (History of Law and Administration) (ćw)
mgr Marcin Michalak
2008 (24)
 
14.15-15.00
 

 

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia stacjonarna (licencjackie)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION full-time Bachelor`s studies

semestr zimowy (winter semester) 2017/2018

II rok (second year of study)

 
EUBA201
Poniedziałek
(Monday)
7.15-11.00
Język obcy (Foreign Language/Polish) (jo)
11.15-12.00
12.15-13.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-17.00
zajęcia: 9,16,30/10; 6,27/11; 4,11,18/12; 8,15/01 (20h wykładu, 10h e-learning)
2007 (24)
 
Wtorek
(Tuesday)
7.15-11.00
Język obcy (Foreign Language/Polish) (jo)
 
Środa
(Wednesday)
9.15-10.00
10.15-11.00
11.15-13.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-17.00
 
Czwartek
(Thursday)
7.15-11.00
Wychowanie fizyczne (Physical Training) (wf)
11.15-12.00
12.15-13.00
13.15-15.00
15.15-17.00
 
Piątek
(Friday)
7.15-11.00
Wychowanie fizyczne (Physical Training) (wf)
11.15-13.00
 
WYKŁADY DO WYBORU (zgodnie z dokonanym wyborem) (LECTURES TO SELECTION (according to your choice))
 
EUBA201
Wtorek
(Tuesday)
11.15-13.00
13.15-15.00
 
Piątek
(Friday)
13.15-18.00
 

 

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia stacjonarna (licencjackie)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION full-time Bachelor`s studies

semestr zimowy (winter semester) 2017/2018

III rok (third year of study)

 
EUBA301
EUBA302
Poniedziałek
(Monday)
11.15-12.00
 
12.15-13.00
 
13.15-14.00
Międzynarodowy arbitraż handlowy i alternatywne metody rozwiązywania sporów (International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution) (ćw)
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze ((classes every second week starting with week two in semester))
mgr Kaja Zaleska-Korziuk
1027 (24)
14.15-15.00
 
Wtorek
(Tuesday)
7.15-11.00
Język obcy (Foreign Language/Polish) (jo)
11.15-12.00
12.15-13.00
15.15-17.00
 
Środa
(Wednesday)
14.15-15.00
Międzynarodowy arbitraż handlowy i alternatywne metody rozwiązywania sporów (International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution) (ćw)
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze ((classes every first week starting with week one in semester))
mgr Dominika Mróz - Szarmach
1027 (24)
 
15.15-16.00
 
 
Czwartek
(Thursday)
7.15-11.00
Język obcy (Foreign Language/Polish) (jo)
13.15-15.00
15.15-16.00
 
16.15-17.00
 
17.15-18.00
 
18.15-19.00
 
 
Piątek
(Friday)
7.15-9.00
9.15-11.00
 
WYKŁADY DO WYBORU (zgodnie z dokonanym wyborem) (LECTURES TO SELECTION (according to your choice))
 
EUBA301
EUBA302
Poniedziałek
(Monday)
15.15-19.00
 
Środa
(Wednesday)
9.15-11.00
12.15-14.00
 
Czwartek
(Thursday)
11.15-13.00