fbpx PRAWO jednolite | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PRAWO jednolite

PRAWO jednolite (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 11:32

UWAGA: Plany zajęć do dnia 1/10/2017 mogą ulegać zmianom. Po rozpoczęciu semestru - informacje dot. zmian do planów pojawiają się na portalu studenta w ogłoszeniach dla studentów.

 

PRAWO jednolie stacjonarne (magisterskie)

semestr zimowy 2017/2018

I rok

(aktualizacja 28/09/2017 - 13:21)

 
PS101
PS102
PS103
PS104
PS105
PS106
PS107
PS108
Poniedziałek
9.15-11.00
11.15-13.00
13.15-14.00
 
Informatyka prawnicza (ćw)
mgr Magdalena Sowula
2017 (40 komputerowa)
         
14.15-15.00
 
         
15.15-16.00
Informatyka prawnicza (ćw)
mgr Magdalena Sowula
2017 (40 komputerowa)
           
16.15-17.00
             
 
Wtorek
8:15-9:00               Historia prawa (ćw)
dr PIotr Kitowski
3053 (40)
9.15-10.00
         
10.15-11.00
       
 
11.15-12.00
 
         
12.15-13.00
           
13.15-14.00
        Prawoznawstwo (ćw)
mgr Martyna Zimmermann-Pepol
2014 (54)
   
14.15-15.00
         
Informatyka prawnicza (ćw)
mgr Patryk Ciurak
2017 (40 komputerowa)
15.15-16.00
         
16.15-17.00
             
17:15-18:00                
 
Czwartek
8.15-9.00
           
9.15-10.00
           
10.15-11.00
   
Prawoznawstwo (ćw)
dr Paweł Sut
3064 (34)
     
11.15-12.00
       
12:15-13:00
 
       
13.15-14.00
   
 
   
Informatyka prawnicza (ćw)
mgr Patryk Ciurak
2017 (40 komputerowa)
 
14.15-15.00
           
15.15-16.00
       
Informatyka prawnicza (ćw)
mgr Patryk Ciurak
2017 (40 komputerowa)
 
16.15-17.00
         
17.15-18.00
             
 
Piątek
9.15-10.00
           
10.15-11.00
           
11.15-13.00
13.15-15.00
 

 

PRAWO jednolie stacjonarne (magisterskie)

semestr zimowy 2017/2018

II rok

(aktualizacja 2/10/2017 - 10:59 - zmiana prowadzącego PS204 - Prawo Unii Europejskiej)

 
PS201
PS202
PS203
PS204
PS205
PS206
Poniedziałek
8.15-9.00
         
9.15-10.00
Prawo karne (ćw)
dr Paweł Petasz
3042 (44)
   
10.15-11.00
  Prawo cywilne I (ćw)
mgr Michał Marszelewski
4037(36)
11.15-12.00
   
12.15-13.00
   
Prawo karne (ćw)
dr Paweł Petasz
3042 (44)
13.15-14.00
   
14.15-15.00
   
15.15-16.00
         
 
Wtorek
10.15-13.00
13.15-15.00
15.15-16.00
         
16.15-17.00
         
 
Środa
8.15-9.00
         
9.15-10.00
       
10.15-11.00
       
11.15-12.00
       
12.15-13.00
       
13.15-14.00
       
14.15-15.00
       
15.15-16.00
         
16.15-17.00
         
 
Czwartek
9.15-11.00
11.15-13.00
 
Piątek
13.15-14.00
Prawo Unii Europejskiej (ćw)
mgr Krystyna Warylewska
3064 (34)
         
14.15-15.00
         
15:15-16:00
 
Prawo Unii Europejskiej (ćw)
mgr Krystyna Warylewska
3064 (34)
       
16:15-17:00
         
 
WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE
Termin rozpoczęcia wykładów ogólnouczelnianych na wszystkich Wydziałach to 9 października 2017 r.
 
PS201
PS202
PS203
PS204
PS205
PS206
Poniedziałek
17.15-19.00
zgodnie z zapisany organizowanymi przez Dział Kształcenia
 
Wtorek
8.15-10.00
zgodnie z zapisany organizowanymi przez Dział Kształcenia
 

 

PRAWO jednolie stacjonarne (magisterskie)

semestr zimowy 2017/2018

III rok

(aktualizacja 20/09/2017 - 14:17)

 
PS301
PS302
PS303
PS304
PS305
PS306
PS307
Poniedziałek
7.15-8.00
           
8.15-9.00
           
9.15-10.00
           
10.15-11.00
       
11.15-12.00
       
12.15-13.00
       
13.15-15.00
17:15-18:00   Prawo cywilne III (ćw)
mgr Michał Marszelewski
3035 (36)
         
18:15-19:00            
 
Wtorek
9.15-10.00
           
10.15-11.00
           
11.15-13.00
13.15-15.00
15.15-16.00
           
16.15-17.00
           
17.15-18.00
           
 
Środa
9.15-10.00
     
10.15-11.00
     
11.15-12.00
   
12.15-13.00
   
13.15-14.00
  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (ćw)
mgr Adam Bochentyn
3043 (40)
   
14.15-15.00
 
 
   
15.15-16.00
           
16.15-17.00
           
 
Czwartek
7.15-11.00
Wychowanie fizyczne (wf)
zajęcia odbywają się zgodnie z informacją przekazywaną przez trenerów
11.15-13.00
13.15-14.00
           
14.15-15.00
           
15.15-16.00
           
 

 

PRAWO jednolie stacjonarne (magisterskie)

semestr zimowy 2017/2018

IV rok

(aktualizacja 26/09/2017 - 8:38)

 
PS401
PS402
PS403
PS404
PS405
PS406
PS407
Poniedziałek
7.15-8.00
 
Prawo pracy (ćw)
dr Jakub Szmit
3065 (60)
         
8.15-9.00
 
Prawo prywatne międzynarodowe
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierszego w semestrze) (ćw)
mgr Kaja Zaleska-Korziuk
2025 (54)
Prawo pracy (ćw)
dr Maciej Łaga
3050 (56)
   
9.15-10.00
     
10.15-11.00
         
11.15-13.00
13.15-15.00
15.15-16.00
           
16.15-17.00
           
17.15-18.00
           
 
Wtorek
7.15-8.00
   
Prawo pracy (ćw)
dr Maciej Łaga
1039 (78)
       
8.15-9.00
           
9.15-10.00
Prawo morskie
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierszego w semestrze) (ćw)
mgr Jakub Puszkarski
3043 (40)
Prawo morskie
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Jakub Puszkarski
3043 (40)
       
10.15-11.00
         
11.15-13.00
13.15-14.00
Prawo prywatne międzynarodowe
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
dr Arkadiusz Wowerka
3042 (44)
Prawo prywatne międzynarodowe
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
dr Arkadiusz Wowerka
3042 (44)
Prawo morskie
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Jakub Puszkarski
3043 (40)
Prawo prywatne międzynarodowe
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Robert Obrzud
3062 (34)
 
Prawo prywatne międzynarodowe
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Robert Obrzud
3062 (34)
Prawo morskie
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Jakub Puszkarski
3043 (40)
14.15-15.00
 
15.15-16.00
Prawo pracy (ćw)
dr Jakub Szmit
3064 (34)
   
Prawo morskie
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Jakub Puszkarski
3043 (40)
Prawo morskie
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Jakub Puszkarski
3043 (40)
////////////////////////////
Prawo prywatne międzynarodowe
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Robert Obrzud
3062 (34)
 
16.15-17.00
     
17.15-18.00
         
 
Środa
7.15-11.00
Język obcy prawniczy (jo)
zajęcia odbywają się zgodnie z informacją przekazywaną przez lektorów
11.15-13.00
14.15-15.00
         
Prawo morskie
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze) (ćw)
mgr Jakub Puszkarski
3064 (34)
Prawo prywatne międzynarodowe
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze) (ćw)
mgr Maciej Zejda
3050 (56)
15.15-16.00
         
16.15-18.00
 
Piątek
7.15-11.00
Język obcy (jo)
zajęcia odbywają się zgodnie z informacją przekazywaną przez lektorów
 

 

PRAWO jednolie stacjonarne (magisterskie)

semestr zimowy 2017/2018

V rok

(aktualizacja 29/09/2017 - 09:18)

 

 
PS501
Poniedziałek
9.15-11.00
11.15-13.00
13.15-15.00
15.15-17.00
17.15-19.00
 
Wtorek
11.15-13.00
11.15-13.00
13.15-15.00
13.15-15.00
15.15-17.00
 
Środa
9.15-11.00
9.15-11.00
9.15-11.00
9.15-11.00
zajęcia: 4,11,18,25/10; 8/11
dr Krzysztof Kaszubowski
4037 (36)
11.15-13.00
13.15-15.00
15.15-17.00
15.15-17.00
16.15-18.00
17.15-19.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze)
dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG
2015 (40)
17.15-19.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze)
dr Ewelina Kowalska
3044 (40)
17.15-19.00
 
Czwartek
9.15-11.00
11.15-13.00
11.15-13.00
11.15-13.00
12.15-15.00
zajęcia: 5,12,26/10; 9,23,30/11; 7/12 (20h wykładu i 10h e-learningu)
2014 (54)
13.15-15.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia pierwszego w semestrze)
dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
3043 (40)
13.15-15.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze)
dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
3043 (40)
13.15-15.00
15.15-17.00
15.15-17.00
(zajęcia co drugi tydzień począwszy od tygodnia drugiego w semestrze)
dr Damian Cyman
1033 (60)
15.15-17.00
16:15-18:00
17.15-19.00
Psychiatria sądowa (15 h) (SD - Prawo dowodowe)
zajęcia: 12,26/10, 2,16,23/11; 7,14/12
17.15-19.00
 
Piątek
9.15-11.00
11.15-13.00
11.15-13.00
13.15-15.00
15.15-17.00
15.15-17.00
15.15-17.00