ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 listopada 2018 roku, 6:06

Uprzejmie informuję, że w związku z planowanym ustawowo, 12 listopada 2018 r., dniem wolnym od pracy, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jakub Stelina wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 22:00.

 

SEMESTR ZIMOWY 2018/2018

 

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

(aktualizacja 3/10/2018, 14:07)

1 rok

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

(aktualizacja 24/09/2018)

2 rok