fbpx V rok PRAWO jednolite (2018/2019) ARCHIWUM | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V rok PRAWO jednolite (2018/2019) ARCHIWUM

PRAWO jednolite - V rok (2018/2019) - ARCHIWUM

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 października 2020 roku, 7:22

 


Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczych


Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

 z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczychZałącznik nr 1 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2017 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2017 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2017 r.


HARMONOGRAM SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019 

dla studentów V roku Prawa studiów jednolitych

DLA V ROKU PRAWA STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH
(STACJONARNE I NIESTACJONARNE):

V rok Prawo studia jednolite magisterskie
(stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne))

SEMESTR LETNI 2018/2019

18.02.2019 – 7.04.2019

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

20.03.2019

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - Dzień Rektorski

8.04.2019 – 18.04.2019

SESJA EGZAMINACYJNA (PODSTAWOWA) Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ

19.04.2019 – 23.04.2019

WAKACJE WIOSENNE  (przerwa świąteczna)

24.04.2019 – 28.04.2019

SESJA EGZAMINACYJNA (POPRAWKOWA) Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ

29.04.2019

LOSOWANIE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH

02.05.2019

DZIEŃ REKTORSKI

04.05.2019 - 9.06.2019

PISANIE PRACY MAGISTERSKIEJ PRZEZ STUDENTA

10.06.2019 - 16.06.2019

RECENZOWANIE PRAC MAGISTERSKICH

17.06.2019 - 23.06.2019

EGZAMIN DYPLOMOWY

24.06.2019 – 01.09.2019

WAKACJE LETNIE

2.09.2019 – 8.09.2019

SESJA EGZAMINACYJNA (POPRAWKOWA II) Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ

10.09.2019

LOSOWANIE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH

11.09.2019 - 20.10.2019

PISANIE PRACY MAGISTERSKIEJ PRZEZ STUDENTA

21.10.2019 - 27.10.2019

RECENZOWANIE PRAC MAGISTERSKICH

28.10.2019 - 31.10.2019

EGZAMIN DYPLOMOWY