pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 października 2018 roku, 9:24

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1.    Jakie są zasady podziału kosztów i ryzyka związanego z transportem rzeczy w 3 wybranych klauzulach Incoterms 2010?
2.    Jakie charakterystyczne elementy treści zawiera umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz z jakieś czynności prawne składają się na transakcję sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
3.    Kiedy deweloper lub nabywca mogą odstąpić od umowy deweloperskiej i czy treść umowy może rozszerzać ten katalog przypadków?
4.    Forma i podstawowa treść umowy leasingu oraz praktyczne wykorzystanie art. 384 i nast. k.c. (zastosowanie regulaminów, ogólnych warunków umów) w zakresie tej umowy.
5.    Umowa kredytu a umowa pożyczki – różnice i podobieństwa.
2. Prawo podatkowe 1. Zasady podatkowe a zasady prawa podatkowego.
2. Reguła wykładni in dubio pro tributario.
3. Pojęcie i uzasadnienie instytucji płatnika.
4. Powstanie stosunku podatkowoprawnego.
5. Przerzucalność podatku.
3. Podstawy ekonomii 1.    Produkt Krajowy Brutto per capita.
2.    Deflacja i metody jej zwalczania.
3.    Przyczyny kryzysu finansowego lat 2007-2009.
4.    System płynnego i sztywnego kursu walutowego.
5.    Teoria optymalnych obszarów walutowych.
     
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
 
5. Prawo zabezpieczenia społecznego 1. Charakterystyka ubezpieczenia jako jednej z form
organizacyjno-finansowych zabezpieczenia społecznego.
2.Zasady i klauzule generalne  wprawie ubezpieczenia społecznego.
3. Charakter prawny składki na ubezpieczenie społeczne i jej podział.
4.Rodzaje funduszy  w ubezpieczeniach , podział składki.
5.Tytuły ubezpieczeniowe i ich zbieg.
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
 
     
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
 
8. Prawo ochrony konkurencji  
9. Prawo własności przemysłowej  
10. Prawo zamówień publicznych