fbpx SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019)

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 września 2018 roku, 9:24

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Zarządzanie w administracji publicznej dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 30   1. Zarządzanie w administracji publicznej NIEURUCHOMIONA 15
2. Filozofia państwa i polityki

prof. zw. dr hab. Jerzy  Zajadło

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

30   2. Filozofia państwa i polityki 15
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 30   3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

30   4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego NIEURUCHOMIONA 15
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr Maciej Nyka 30   5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
15
6. Prawo urzędnicze dr Jakub Szmit 30   6. Prawo urzędnicze 15
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 30   7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych NIEURUCHOMIONA 15
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny

30   8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji 15
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie

dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny

dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny

dr hab. Katarzyna Łasak

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
30   9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie 15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz KARNO-PRAWNĄ
)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

dr Paweł Sut

30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz KARNO-PRAWNĄ)
15