fbpx SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 marca 2020 roku, 14:03

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

IV rok, sem. 8

rok akademicki 2019/2020

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo podatkowe dr Łukasz Karczyński  
Prawo umów gospodarczych* dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG; dr Grzegorz Sikorski  
Podstawy ekonomii dr Przemysław Panfil  

V rok, sem. 9

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo ubezpieczeniowe    
Prawo ochrony środowiska w działaności gospodarczej*   1. Przedstaw opinię prawną do studium przypadku budowy obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy na obszarze Natura 2000.
2. Czy możliwa jest kompensacja szkód w środowisku na przykładzie zmian klimatu?
3. Omów prawną ochronę środowiska na przykładzie inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej.
4. Przedstaw prawnośrodowiskowe ograniczenia wydobywania gazu łupkowego.
5. Zinterpretuj pojęcie środowiskowej gospodarki morskiej.
Prawo zabezpieczenia społecznego    

V rok, sem. 10

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo zamówień publicznych*    
Prawo ochrony konkurencji    
Arbitraż i mediacja    
Prawo własności przemysłowej    

* zajęcia prowadzone współnie z innymi specjalizacjami głównymi