Sylabusy | Wydział Prawa i Administracji

Sylabusy

wtorek, 22 kwietnia 2014 roku, 11:01

Sylabusy dla poszczególnych przedmiotów obligatoryjnych dostępne są po wybraniu odpowiedniego kierunku studiów.

Sylabusy dla planowanych wykładów do wyboru (wdw) znajdują się pod wdw.

Sylabusy dla palnowanych seminariów dyplomowych (sem) znajdują się pod sem.