Administracja I stopnia (niestacjonarna) | Wydział Prawa i Administracji

Administracja I stopnia (niestacjonarna)

czwartek, 20 marca 2014 roku, 6:46

ADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarna

Przedmiot SYLABUS
I rok - rok akad. 2013/2014
Tradycje i obyczaje akademickie SYLABUS
Podstawy prawoznawstwa SYLABUS
Historia administracji SYLABUS
Nauka o administracji SYLABUS
Konstytucyjny system organów państwowych SYLABUS
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej SYLABUS
Technologia informacyjna SYLABUS
II rok - rok akad. 2014/2015
Makro- i mikroekonomia SYLABUS
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej SYLABUS
Prawo karne i prawo wykroczeń SYLABUS
Prawo cywilne z umowami w administracji SYLABUS
Prawo administracyjne SYLABUS
Prawo pracy i prawo urzędnicze SYLABUS
III rok - rok akad. 2015/2016
Postępowanie administracyjne SYLABUS
Ustrój samorządu terytorialnego SYLABUS
Publiczne prawo gospodarcze SYLABUS
Finanse publiczne i prawo finansowe SYLABUS
Postępowanie egzekucyjne w administracji SYLABUS

 

ADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarna

(sylabusy na cykl dydaktyczny rozpoczynany w roku akad. 2014/2015 pojawią się w lipcu)

Przedmiot SYLABUS
I rok - rok akad. 2014/2015
Tradycje i obyczaje akademickie SYLABUS
Podstawy prawoznawstwa SYLABUS
Historia administracji SYLABUS
Nauka o administracji SYLABUS
Konstytucyjny system organów państwowych SYLABUS
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej SYLABUS
Technologia informacyjna SYLABUS
II rok - rok akad. 2015/2016
Makro- i mikroekonomia SYLABUS
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej SYLABUS
Prawo karne i prawo wykroczeń SYLABUS
Prawo cywilne z umowami w administracji SYLABUS
Prawo administracyjne SYLABUS
Prawo pracy i prawo urzędnicze SYLABUS
III rok - rok akad. 2016/2017
Postępowanie administracyjne SYLABUS
Ustrój samorządu terytorialnego SYLABUS
Publiczne prawo gospodarcze SYLABUS
Finanse publiczne i prawo finansowe SYLABUS
Postępowanie egzekucyjne w administracji SYLABUS