Specjalność - Administracja bezpieczeństwa publicznego | Wydział Prawa i Administracji

Administracja bezpieczeństwa publicznego

wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 8:53
Administracja bezpieczeństwa publicznego
 opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski
 semestr 4 - rok akad. 2013/2014
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce dr Paweł Petasz  15  1
 2 Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski  30  3
 3 Prawo policyjne dr Jacek Potulski  15  1
 semestr 5 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 4 Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski  30  2
 5 Osobowe źródla dowodowe dr Jacek Potulski  15  1
 6 Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych dr Jacek Potulski  15  1
 7 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu dr Jacek Potulski  30  2
 semestr 6 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 8 Przestępstwa gospodarcze i skarbowe dr Jacek Potulski  30  3
 9 Przestępstwa przeciwko działalności instytucji dr Jacek Potulski  30  3
 10 Środki reakcji karnej dr Pawel Petasz  15  2

 

Administracja bezpieczeństwa publicznego
 opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce dr Paweł Petasz  15  1
 2 Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski  30  3
 3 Prawo policyjne dr Jacek Potulski  15  1
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 4 Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski  30  2
 5 Osobowe źródla dowodowe dr Jacek Potulski  15  1
 6 Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych dr Jacek Potulski  15  1
 7 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu dr Jacek Potulski  30  2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 8 Przestępstwa gospodarcze i skarbowe dr Jacek Potulski  30  3
 9 Przestępstwa przeciwko działalności instytucji dr Jacek Potulski  30  3
 10 Środki reakcji karnej dr Pawel Petasz  15  2

 

Administracja bezpieczeństwa publicznego
 opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce dr Paweł Petasz  15  1
 2 Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski  30  3
 3 Prawo policyjne dr Jacek Potulski/dr Paweł Petasz  15  1
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 4 Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski  30  2
 5 Osobowe źródla dowodowe dr Jacek Potulski/dr Paweł Petasz  15  1
 6 Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych dr Jacek Potulski/dr Paweł Petasz  15  1
 7 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu dr Jacek Potulski/dr Paweł Petasz  30  2
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 8 Przestępstwa gospodarcze i skarbowe dr Jacek Potulski/dr Paweł Petasz  30  3
 9 Przestępstwa przeciwko działalności instytucji dr Jacek Potulski/dr Paweł Petasz  30  3
 10 Środki reakcji karnej dr Pawel Petasz  15  2

 

Aktualności

Brak aktualności.