Specjalność - Administracja biznesu i finansów | Wydział Prawa i Administracji

Administracja biznesu i finansów

wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 8:55
Administracja biznesu i finansów
 opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka
 semestr 4 - rok akad. 2013/2014
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15  1
 2 Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Małgorzata Wróblewska 15  1
 3 Zamówienia publiczne

dr Edward Juchnevic/dr Anna Dobaczewska

 30  3
 semestr 5 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe dr Damian Cyman/dr Łukasz Karczyński 30 2
5 Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński/dr Rafał Mroczkowski 30 2
6 Prawo spółek dr Bartłomiej Gliniecki 15 1
7 Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dr Tomasz Sowiński 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Bankowość i usługi finansowe prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler 30 3
9 Finansowanie działalności gospodarczej dr Edward Juchnevic/dr Rafał Mroczkowski 30 3
10 Fuzje i przejęcia dr Marcin Glicz 15 2

 

Administracja biznesu i finansów
 opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15  1
 2 Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Małgorzata Wróblewska 15  1
 3 Zamówienia publiczne

dr Edward Juchnevic/dr Anna Dobaczewska

 30  3
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe dr Damian Cyman/dr Łukasz Karczyński 30 2
5 Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński/dr Rafał Mroczkowski 30 2
6 Prawo spółek dr Bartłomiej Gliniecki 15 1
7 Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dr Tomasz Sowiński 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Bankowość i usługi finansowe prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler 30 3
9 Finansowanie działalności gospodarczej dr Edward Juchnevic/dr Rafał Mroczkowski 30 3
10 Fuzje i przejęcia dr Marcin Glicz 15 2

 

Administracja biznesu i finansów
 opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

 1 Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15  1
 2 Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków   15  1
 3 Zamówienia publiczne

dr Edward Juchnevic/prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska

 30  3
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe dr Damian Cyman/dr Łukasz Karczyński 30 2
5 Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński/dr Rafał Mroczkowski 30 2
6 Prawo spółek dr Bartłomiej Gliniecki 15 1
7 Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dr Tomasz Sowiński 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Bankowość i usługi finansowe prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler 30 3
9 Finansowanie działalności gospodarczej dr Edward Juchnevic/dr Rafał Mroczkowski 30 3
10 Fuzje i przejęcia   15 2