Specjalność - Administracja gospodarcza | Wydział Prawa i Administracji

Administracja gospodarcza

wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 8:58

Administracja gospodarcza

nieuruchomiona

 opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski
 semestr 4 - rok akad. 2013/2014
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
2 Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Małgorzata Wróblewska 15 1
3 Zamówienia publiczne dr Edward Juchnevic/dr Anna Dobaczewska 30 3
 semestr 5 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Gospodarcze prawo środowiska prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 30 2
5 Gospodarka komunalna prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
6 Ochrona konkurencji i konsumentów dr Anna Dobaczewska 30 2
7 Ubezpieczenia gospodarcze prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Gospodarka nieruchomościami dr Michał Miłosz/dr Mikołaj Pułło 30 3
9 Polityka i administracja gospodarcza prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 2
10 Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 30 2

 

Administracja gospodarcza

nieuruchomiona

 opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
2 Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Małgorzata Wróblewska 15 1
3 Zamówienia publiczne dr Edward Juchnevic/dr Anna Dobaczewska 30 3
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Gospodarcze prawo środowiska prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 30 2
5 Gospodarka komunalna prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
6 Ochrona konkurencji i konsumentów dr Anna Dobaczewska 30 2
7 Ubezpieczenia gospodarcze prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Gospodarka nieruchomościami dr Michał Miłosz/dr Mikołaj Pułło 30 3
9 Polityka i administracja gospodarcza prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 2
10 Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 30 2

 

Administracja gospodarcza

 opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Partnerstwo publiczno-prywatne prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
2 Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków   15 1
3 Zamówienia publiczne dr Edward Juchnevic/prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 30 3
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Gospodarcze prawo środowiska prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 30 2
5 Gospodarka komunalna prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
6 Ochrona konkurencji i konsumentów prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 30 2
7 Ubezpieczenia gospodarcze prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Gospodarka nieruchomościami dr Michał Miłosz 30 3
9 Polityka i administracja gospodarcza prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 2
10 Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 30 2

 

Aktualności

Brak aktualności.