Specjalność - Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych | Wydział Prawa i Administracji

Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 9:00

Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

nieuruchomiona

 opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski
 semestr 4 - rok akad. 2013/2014
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Międzynarodowa współpraca instytucjonalna  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć  15 1
2 Międzynarodowe sądownictwo administracyjne  dr Anna Klimaszewska  15 1
3 Prawo międzynarodowe publiczne  prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski  30 3
 semestr 5 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Administracja a prawa człowieka  prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski/dr Katarzyna Łasak  15 1
5 Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa  dr Anna Klimaszewska  15 1
6 Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych  dr Katarzyna Łasak  30 2
7 System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej  dr Sylwia Majkowska-Szulc  30 2
 semestr 6 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Europejskie prawo i postępowania administracyjne  dr Michał Miłosz/dr Michał Gałędek  30 3
 9 Międzynarodowe prawo administracyjne  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć  30 3
 10 Współpraca transgraniczna administracji terenowej  dr Michał Miłosz  15 2

 

Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

nieuruchomiona

 opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Międzynarodowa współpraca instytucjonalna  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć  15 1
2 Międzynarodowe sądownictwo administracyjne  dr Anna Klimaszewska  15 1
3 Prawo międzynarodowe publiczne  prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski  30 3
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Administracja a prawa człowieka  prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski/dr Katarzyna Łasak  15 1
5 Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa  dr Anna Klimaszewska  15 1
6 Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych  dr Katarzyna Łasak  30 2
7 System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej  dr Sylwia Majkowska-Szulc  30 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Europejskie prawo i postępowania administracyjne  dr Michał Miłosz/dr Michał Gałędek  30 3
 9 Międzynarodowe prawo administracyjne  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć  30 3
 10 Współpraca transgraniczna administracji terenowej  dr Michał Miłosz  15 2

 

Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

 opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Międzynarodowa współpraca instytucjonalna  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć  15 1
2 Międzynarodowe sądownictwo administracyjne  dr Anna Klimaszewska  15 1
3 Prawo międzynarodowe publiczne  prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski  30 3
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Administracja a prawa człowieka  prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski/dr hab. Katarzyna Łasak  15 1
5 Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa  dr Anna Klimaszewska  15 1
6 Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych  dr hab. Katarzyna Łasak  30 2
7 System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej  dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc  30 2
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Europejskie prawo i postępowania administracyjne  dr Michał Miłosz/dr Michał Gałędek  30 3
 9 Międzynarodowe prawo administracyjne  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć  30 3
 10 Współpraca transgraniczna administracji terenowej  dr Michał Miłosz  15 2