Specjalność - Administracja wymiaru sprawiedliwości | Wydział Prawa i Administracji

Administracja wymiaru sprawiedliwości

wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 9:02
Administracja wymiaru sprawiedliwości
 opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 semestr 4 - rok akad. 2013/2014
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości dr Agnieszka Gajda  30 3
2 Organizacja kancelarii prawniczej dr Sebastian Sykuna/przedstawiciel praktyki  15 1
3 Organizacja sądownictwa dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki  15 1
 semestr 5 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym dr Magdalena Sylulska-Przybysz 30 2
5 Prawo o prokuraturze dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15 1
6 Samorząd zawodowy zawodów prawniczych prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska 15 1
7 Ustrój organów ochrony prawnej dr Magdalena Sykulsk-Przybysz 30 2
 semestr 6 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Etyka zawodów prawniczych prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska/dr Sebastian Sykuna 30 3
9 Prawo o notariacie dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15 2
10 Procedury sądowe dr Jarosław Świeczkowski 30 3

 

Administracja wymiaru sprawiedliwości
 opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości dr Agnieszka Gajda  30 3
2 Organizacja kancelarii prawniczej dr Sebastian Sykuna/przedstawiciel praktyki  15 1
3 Organizacja sądownictwa dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki  15 1
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym dr Magdalena Sylulska-Przybysz 30 2
5 Prawo o prokuraturze dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15 1
6 Samorząd zawodowy zawodów prawniczych prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska 15 1
7 Ustrój organów ochrony prawnej dr Magdalena Sykulsk-Przybysz 30 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Etyka zawodów prawniczych prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska/dr Sebastian Sykuna 30 3
9 Prawo o notariacie dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15 2
10 Procedury sądowe dr Jarosław Świeczkowski 30 3

 

Administracja wymiaru sprawiedliwości
 opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości dr Agnieszka Gajda  30 3
2 Organizacja kancelarii prawniczej prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna/przedstawiciel praktyki  15 1
3 Organizacja sądownictwa dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki  15 1
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym   30 2
5 Prawo o prokuraturze dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15 1
6 Samorząd zawodowy zawodów prawniczych prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska 15 1
7 Ustrój organów ochrony prawnej prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna 30 2
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Etyka zawodów prawniczych prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska/prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna 30 3
9 Prawo o notariacie dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15 2
10 Procedury sądowe dr Jarosław Świeczkowski 30 3