Specjalność - Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa | Wydział Prawa i Administracji

Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa

wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 9:13
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
 opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
 semestr 4 - rok akad. 2013/2014
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 15 1
2 Obszary morskie i administracja morska dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska 15 1
3 Zamówienia publiczne dr Edward Juchnevic/dr Anna Dobaczewska 30 3
 semestr 5 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Gospodarka komunalna prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
5 Kontrola administracja dr Radosław Giętkowski 30 2
6 Legislacja administracyjna prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 30 2
7 Pracownicy samorządowi i służba cywilna pracownicy Katedry Prawa Pracy 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Gospodarka nieruchomościami dr Michał Miłosz/dr Mikołaj Pułło 30 3
9 Proces inwestycyjno-budowlany prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska/prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 30 3
10 System finansowy jednostek samorządu terytorialnego dr Małgorzata Wróblewska 15 2

 

Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
 opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
 semestr 4 - rok akad. 2014/2015
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 15 1
2 Obszary morskie i administracja morska dr Justyna Nawrot 15 1
3 Zamówienia publiczne dr Edward Juchnevic/dr Anna Dobaczewska 30 3
 semestr 5 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Gospodarka komunalna prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
5 Kontrola administracja dr Radosław Giętkowski 30 2
6 Legislacja administracyjna prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 30 2
7 Pracownicy samorządowi i służba cywilna pracownicy Katedry Prawa Pracy 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Gospodarka nieruchomościami dr Michał Miłosz/dr Mikołaj Pułło 30 3
9 Proces inwestycyjno-budowlany prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska/prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 30 3
10 System finansowy jednostek samorządu terytorialnego dr Małgorzata Wróblewska 15 2

 

Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
 opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
 semestr 4 - rok akad. 2015/2016
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

1 Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 15 1
2 Obszary morskie i administracja morska dr Justyna Nawrot 15 1
3 Zamówienia publiczne dr Edward Juchnevic/prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 30 3
 semestr 5 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

4 Gospodarka komunalna prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 15 1
5 Kontrola administracja prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 30 2
6 Legislacja administracyjna prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 30 2
7 Pracownicy samorządowi i służba cywilna pracownicy Katedry Prawa Pracy 15 1
 semestr 6 - rok akad. 2016/2017
 L.p.  Nazwa przedmiotu prowadzący

liczba

godzin

liczba

ECTS

8 Gospodarka nieruchomościami dr Michał Miłosz 30 3
9 Proces inwestycyjno-budowlany prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska/prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 30 3
10 System finansowy jednostek samorządu terytorialnego   15 2