Administracja II stopnia (stacjonarna) | Wydział Prawa i Administracji

Administracja II stopnia (stacjonarna)

środa, 19 marca 2014 roku, 14:43

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

Przedmiot SYLABUS
I rok - rok akad. 2013/2014
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej SYLABUS
Prawo międzynarodowe publiczne SYLABUS
Zasady ustroju politycznego państwa SYLABUS
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych SYLABUS
Publiczne prawo konkurencji SYLABUS
II rok - rok akad. 2014/2015
Postępowanie sądowo-administracyjne SYLABUS
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE SYLABUS
System ochrony prawnej w UE SYLABUS
Prawo karne skarbowe SYLABUS
Przygotowanie projektów do UE SYLABUS

 

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

(sylabusy na cykl dydaktyczny rozpoczynany w roku akad. 2014/2015 pojawią się w lipcu)

Przedmiot SYLABUS
I rok - rok akad. 2014/2015
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej SYLABUS
Prawo międzynarodowe publiczne SYLABUS
Zasady ustroju politycznego państwa SYLABUS
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych SYLABUS
Publiczne prawo konkurencji SYLABUS
II rok - rok akad. 2015/2016
Postępowanie sądowo-administracyjne SYLABUS
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE SYLABUS
System ochrony prawnej w UE SYLABUS
Prawo karne skarbowe SYLABUS
Przygotowanie projektów do UE SYLABUS