Kryminologia I stopnia (stacjonarna) | Wydział Prawa i Administracji

Kryminologia I stopnia (stacjonarna)

czwartek, 20 marca 2014 roku, 6:17

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

Przedmiot SYLABUS
I rok - rok akad. 2013/2014
Kryminologia I (Biologia kryminalna) SYLABUS
Metodologia badań w naukach społecznych SYLABUS
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie SYLABUS
Podstawy nauki o przestępstwie SYLABUS
Polityka karna i kryminalna SYLABUS
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka SYLABUS
Psychologia emocji i motywacji SYLABUS
Podstawy prawa obrotu gospodarczego SYLABUS
II rok - rok akad. 2014/2015
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych) SYLABUS
System środków reakcji karnej SYLABUS
Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe SYLABUS
Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania SYLABUS
Psychologia społeczna SYLABUS
Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) SYLABUS
Podstawy prawa karnego procesowego SYLABUS
Kryminalistyka SYLABUS
Prawo penitencjarne SYLABUS
Resocjalizacja SYLABUS
Psychopatologia SYLABUS
III rok - rok akad. 2015/2016
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) SYLABUS
Psychologia sądowa SYLABUS
Pokrzywdzony w prawie karnym SYLABUS
Europejskie prawo karne SYLABUS
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa SYLABUS
Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) SYLABUS
Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną) SYLABUS

 

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

(sylabusy na cykl dydaktyczny rozpoczynany w roku akad. 2014/2015 pojawią się w lipcu)

Przedmiot SYLABUS
I rok - rok akad. 2014/2015
Kryminologia I (Biologia kryminalna) SYLABUS
Metodologia badań w naukach społecznych SYLABUS
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie SYLABUS
Podstawy nauki o przestępstwie SYLABUS
Polityka karna i kryminalna SYLABUS
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka SYLABUS
Psychologia emocji i motywacji SYLABUS
Podstawy prawa obrotu gospodarczego SYLABUS
II rok - rok akad. 2015/2016
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych) SYLABUS
System środków reakcji karnej SYLABUS
Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe SYLABUS
Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania SYLABUS
Psychologia społeczna SYLABUS
Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) SYLABUS
Podstawy prawa karnego procesowego SYLABUS
Kryminalistyka SYLABUS
Prawo penitencjarne SYLABUS
Resocjalizacja SYLABUS
Psychopatologia SYLABUS
III rok - rok akad. 2016/2017
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) SYLABUS
Psychologia sądowa SYLABUS
Pokrzywdzony w prawie karnym SYLABUS
Europejskie prawo karne SYLABUS
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa SYLABUS
Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) SYLABUS
Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną) SYLABUS